Yad Vashem

Det är mycket man kan vara oenig om i Israel men något som alla ställer sig bakom och är eniga om det är att Yad Vashem är landets diamant.

Yad Vashem är mycket mer än ett museum över ett världskrig där över 6 miljoner judar dödades. Det är ett andligt hem för de förintade och de som överlevde och som ber oss om att inte glömma utan fortsätta och berätta. 

Dessa berättelser finns i över 62 miljoner dokument. Tusentals fotografier, videor och nedtecknade vittnesmål från de överlevande.

Namnet Yad Vashem kommer från Jesaja 56:5 "De skall i mitt hus, inom mina murar få ett namn, ett äreminne (Yad Vashem)...ett evigt, oförgängligt namn skall jag ge dem.

Knesset beslutade 1953 att bilda denna myndighet, ett monument och forskningscentrum för hågkomsten Förintelsens offer och hjältar.

ICEJ  - Partner

Efter många års vänskap mellan ICEJ representanter i Jerusalem och Yad Vashems ledning, ingicks ett partnerskap i oktober 2006. Detta unika samarbete formade Christian Friends of Yad Vashem med inriktning att undervisa kristenheten om Shoah och engagera fler kristna i arbetet mot antisemitism.  På plats finns därför Christian Desk at Yad Vashem som leds av Sara Granitza.  (bild nedan tillsammans med Gitten Öholm)

ICEJ arrangerar kontinuerligt seminarium för kristna ledare på Yad Vashem som ger en gedigen förståelse och kunskap att kunna fortsätta arbetet mot antisemitism och bygga broar mellan kristna och judar mot ett gemensamt mål.

Läs artiklar om Yad Vashem >