ICEJ Aid - Tröstar och stödjer Israel

ICEJ har stått vid Israels sida och erbjudit landet både tröst och stöd sedan 1980. . På resan har vi genom vårt hjälparbete, på ett eller annat sätt berört varje stad och by utöver landet. ICEJ AID är den del av ambassaden som ansvarar för att ge Israels utsatta befolkning den hjälp de behöver. ICEJ AID fullgör sin kallelse genom att assistera fattiga familjer, barn, äldre, handikappade och invandrare med det stöd och den tröst de behöver för ett bättre liv. Vi är stolta över att vara er ambassad i Jerusalem, och era representanter i landet.

ICEJ AIDs hjälparbete i Israel

Stå upp för det judiska folket

GI över 30 år har ICEJ stått vid Israels sida på en mängd olika sätt, både i Israel och runtom i världen. Vi är ansvariga för flera olika hjälpprojekt, samtidigt som vi försvarar Israel och medverkar i diverse Aliyah insatser där judar från olika länder får chansen att återvända till sina förfäders hemland.

För mer information >

Social hjälp

Dagens alltmer växande sociala behov ger oss som kristna chansen att välsigna Israel. Genom att stödja Israel visar vi landet och dess befolkning både kärlek och försoning. Genom vår erfarenhet och vida nätverk av förbindelser kan vi garantera dig att din gåva kommer att användas så effektivt som möjligt.

Ge en gåva >

Israel i kris

De som har påverkats av krig och terror blir ofta offer för fysiska och mentala men. Hjälp oss att ta vara på de drabbade.

Ge en gåva >

Stöd en av Israels överlevare

Flera av dessa underbara människor lever utan anhöriga och saknar därför nödvändiga förnödenheter. Genom att varje månad skicka en gåva bidrar du till att ge dessa människor en bättre vardag.

Ge en gåva >

Stöd till nya immigranter

Gud lovade att återföra det Judiska folket till Israel från jordens alla hörn. Nu har du chansen att hjälpa dessa immigranter i samband med deras ankomst till Israel genom att ge ett bidrag till vårt arbete inriktat mot att se till deras mest akuta behov.

Ge en gåva >

Lär dig mer om Guds plan

ICEJ undervisar kristna runtom i världen om Israels unika kallelse, politiska situation samt sociala utmaningar. Vi är troligen mest kända för den årliga lövhyddofesten som varje år för tusentals pilgrimer till Jerusalem. Vi organiserar även världsomspännande konferenser. Grafted är vårt ungdomsarbete.

För mer information >

Mat till behövande familjer

Det finns ett ökande behov att förse fattiga familjer som lever under fattigdomsgränsen med nödvändiga matartiklar. $100 räcker för att förse en familj med de grundläggande produkter de behöver för att bli mätta.

Ge en gåva >

Minoriteter i Israel

20% av vår budget är öronmärkta för att ge Araber, Druser och Beduiner den hjälp de behöver och är inriktade till att förbättra deras sociala behov.

Ge en gåva >

Haifa Home - Äldreboende för överlevande från förintelsen

Hjälp oss att finansiera nödvändig utrustning för att förenkla vardagen för över 70 överlevare bosatta i vårt äldre boende i Haifa. Med över 1800 överlevare på väntelistan är det nödvändigt att expandera vår anläggning och skapa nya ytor för ytterligare 50 personer.

Mer information >

Ge en gåva >

Aliyah

Under de senaste 120 åren har över 2.5 miljoner Judar återvänt till Israel från norr, söder, öst och väst i enlighet med Guds trofasthet till sitt ord i Jer 16:14-15. Bli en del av Guds plan. Stöd vårt Aliyah projekt!

Mer information >

Ge en gåva >

Rättvisa - jakten på en Gudomlig lösning

ICEJ är kallade att stå emot den allt mer ökande pressen av fördömande och våld som hotar Israel och det Judiska folket. Islamsk extremism är inte bara ett hot mot Israel men ligger även bakom förföljelsen av kristna och förtryck av kvinnor i Mellanöstern. Vi kämpar mot antisemitism genom att informera världens kyrkor.

För mer information >

Orphans, Children & Youth-At-Risk

Föräldralösa, barn och ungdomar i farozonen. Vi hjälper även Israels minsta. Hjälp oss genom att förse Guds minsta med att ge dem grundläggande behov såsom kärlek, utbildning och tandvård.

Ge en gåva >

Hjälp Sderot

Genom att stödja vårt projekt i Sderot har du möjligheten att hjälpa ungdomar med bakgrund i sköra familjer. Ditt bidrag vill gå till Sderot’s Keren Orr Youth center, ett center utrustat med ett bombskydd mot de många raketer som under de senaste åren drabbat Sderot.

Ge en gåva >

Jesaja 62 Böneinitiativ

Men allt eftersom världen rör sig mot allt svårare tider är det skönt att veta att vi är ett folk med både tro och hopp, vilket motiverar våra böner. Genom profeten Daniel har Gud lovat oss att ”... de av folket, som känna sin Gud, skola stå fasta och hålla ut.”

Mer information >

Ge en gåva >