Undervisning

Lär dig mer om Guds unika plan för Israel

ICEJ använder sig av ett brett sortiment av medier från radio till tidsskrifter och elektronisk media på flera olika språk, med syftet att undervisa troende från hela världen om Israels unika kallelse, samt politiska och sociala utmaningar.

För en djupare insikt i Guds plan för det judiska folket.

Kristen Sionism 101

Kristen sionism tar utgångspunkt i bibeln och lär att Guds förbund med Abraham inte har upphört, samt att Israel fortfarande tillhör det judiska folket. Det är trots detta flera komplexa politiska, sociala och teologiska aspekter vid judarnas återvändande till deras bibliska hemland Israel, som måste redogöras för.

Ge en gåva >

Nyheter, TV och Radio

Det bästa sättet att hålla dig uppdaterad om vad som pågår i Israel är genom våra balanserade analyser av de senaste händelserna i regionen. Dessa uppdateringar är gratis och finns tillgängliga i flera olika format, från videos till tidskrifter och radio. Gör som tiotusentals troende runtom i världen, håll din bönegrupp uppdaterad om vad som pågår i Israel.

Se all media >