Stå upp för det judiska folket

I 40 år har ICEJ stått vid Israels sida och visat landet sitt stöd på och rad olika sätt. Vi har stått bakom flera olika hjälpprojekt, kända Israels talan i världen, samt hjälpt judar från olika delar av världen till återvända till sitt hemland.

Du är välkommen att bli en del av ICEJ genom att ge ditt stöd till något av områdena nedan.

Jesaja 62 Böneinitiativ

Men allt eftersom världen rör sig mot allt svårare tider är det skönt att veta att vi är ett folk med både tro och hopp, vilket motiverar våra böner. Genom profeten Daniel har Gud lovat oss att ”... de av folket, som känna sin Gud, skola stå fasta och hålla ut.”

Mer information >

Ge en gåva >

Aliyah

Under de senaste 120 åren har över 2.5 miljoner Judar återvänt till Israel från norr, söder, öst och väst i enlighet med Guds trofasthet till sitt ord i Jer 16:14-15. Bli en del av Guds plan. Stöd vårt Aliyah projekt!

Mer information >

Ge en gåva >