Kallade att be för Israel

Bönebrev för mars 2023

Vi är den Smordes väldoft inför Gud
    bland dem som blir frälsta
    och bland dem som går förlorade:
för några en doft av död till död,
    för andra en doft av liv till liv...” (2 Kor. 2:15-16 SKB)

 

Nästa dag med bön och fasta i vår globala bönekampanj Jesaja 62 äger rum

Onsdag 1 mars 2023

Stå med oss!

 

Förvissa dig även om att delta varje onsdag klockan 4:00 PM (Israelisk tid, klockan 15 svensk tid) för vår globala bönesamling Jesaja 62. Gå till: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

 

BÖNEÄMNEN

 1. Bön för Israel

För de rättsliga reformerna i Israel

Den nya israeliska regeringen ledd av premiärminister Benjamin Netanyahu fortsätter att lägga fram en rad rättsliga reformer i Knesset för att begränsa makten hos de israeliska domstolarna, något som har mötts med styvnackat motstånd och även hot om våld från vänstern. Den nationella debatten som detta resulterat i har skapat en skarp uppdelning i landet och riskerar även att leda till våldsamheter. De flesta israeler håller med om att vissa rättsliga reformer är nödvändiga, men dispyten om exakt vilka reformer och vem som ska genomföra dem har lett Israel till randen av ett internt kaos. Israels president Isaac Herzog har erbjudit sina egna reformförslag och har bjudit in båda sidor till sitt kontor på residenset för att förhandla och komma till ett slut på oenigheten, men oppositionen kräver att regeringen först skjuter upp sina ansträngningar att få igenom sina rättsliga reformer i parlamentet. Ingen av sidorna har hitintills vikit ner sig, men Netanyahu har antytt att han är öppen för att utforska presidentens föreslagna kompromiss.

Be att de israeliska ledarna från hela det politiska spektret ska finna nåd och vishet att söka en gemensam grund för de nödvändiga rättsliga reformerna som kommer att vara till godo för hela landet.

Be att de sansade ledarna ska segra och att Gud ska kunna etablera sann rätt och upprätta rättfärdighet i landet.

Be särskilt för Israels president Isaac Herzog, som är redo att spela en nyckelroll genom att medla i denna heta dispyt.

Jag ska upprätta dina domare,
    som det var från början,
dina rådgivare
    som från begynnelsen.
Därefter ska du kallas (ges namnet) Rättfärdighetens stad,
    den Trofasta staden.
(Jes. 1:26 SKB)

Sluta döma efter skenet (på ett ytligt sätt), döm i stället rätt (rättfärdigt, enligt sanningen). (Joh. 7:24 SKB)

 

För att fler ambassader flyttar till Jerusalem

De senaste månaderna har Fiji och Papua Nya Guinea båda tillkännagett att de vill öppna ambassader i Jerusalem inom en snar framtid. Fiji har nyss haft nationella val med ett väldigt jämnt resultat och tre partier hade möjlighet att forma den nya regeringen bara efter att de kom överens om att öppna en ambassad i Jerusalem inom den kommande tvåårsperioden som ett tecken på deras stöd för Israel. Utrikesministern på Papua Nya Guinea kungjorde ett liknande beslut i slutet på januari och sade att den nya regeringen ska öppna en “foreign mission” i Jerusalem för att visa solidaritet med Israel. Båda dessa ambassadflyttar kommer att innebära en diplomatisk process som tar ett till två år att fullfölja eftersom platserna där ambassaderna placeras kommer att vara respektive lands suveräna territorium. Andra önationer i Stilla Havet förväntas följa efter. Dessa länder i Oceanien är i huvudsak kristna länder nu, och tack vare årtionden av predikningar från den nu bortgångne Victor Schlatter, en av ICEJ:s särskilda representanter till Söderhavsöarna, har de också undervisats om att älska och stödja Israel, vilket ofta återspeglas i hur de röstar i FN.

Självklart berör dessa beslut om att flytta ambassaderna frågan om Jerusalems status, och de kommer att möta motstånd. Låt oss därför stå tillsammans och stödja flytten av dessa ambassader i förbön.

Be att inget motstånd eller några påtryckningar ska få dessa länder att vackla i sina beslut att stå upp för Jerusalem som Israels huvudstad.

Be att personerna som har till uppgift att flytta ambassaderna ska få vishet och insikt i varje steg på vägen.

Be om gudomliga möten i form av vem som ska genomföra dessa diplomatiska beslut för Fiji, PNG och andra länder som kommer att följa efter.

Jag vill [varsamt och medvetet] vägleda dig (lära/instruera dig; ge dig insikt) och undervisa dig
    om den väg du vandrar (peka ut din väg – den som du ska gå);
    jag vill ge dig råd – med mitt [vakande] öga över dig.
(Ps. 32:8 SKB)

Om nu någon av er saknar vishet [för att kunna gå igenom dessa prövningar], ska han fråga [alltid utbe sig vishet från alldeles intill] Gud, som ger åt alla, generöst (fritt; utan förbehåll) [på ett enkelt och okomplicerat sätt] och utan att förebrå (klandra, förakta; läxa upp) – och den [visheten] ska ges åt honom [han ska få den klarhet och insikt han behöver]. (Jak. 1:5 SKB)

 

2. Bön för regionen och nationerna

För jordbävningsoffren i Turkiet och Syrien

I början av februari drabbades södra Turkiet såväl som nordvästra Syrien av ett jordskalv med magnituden 7.8. Ett annat kraftigt jordskalv följde två dagar senare och resultatet är att hela städer och samhällen har decimerats, med efterskalv som fortfarande pågår och även har berört delar av Israel. Mer än 45,000 människor har förlorat livet och miljontals människor i Turkiet och Syrien har lämnats med rasmassorna medan de försöker överleva en tuff vinter. Israeliska sök-och räddningsteam var bland de första att komma och erbjuda hjälp i Turkiet, och de lyckades rädda 19 liv. Men med det kalla vädret och efter tiden som gått har räddningsinsatserna nu ändrats till humanitär hjälp med mängder av behov. Det är akut behov av mat, rent vatten, varma kläder och säkra boenden.

Håll upp det lidande folket i denna naturkatastrof i Turkiet och Syrien i dina böner.

Be för räddningspersonalen.

Be för de lokala församlingarna i Turkiet under denna svåra tid, när de försöker vara ett nådens instrument och trösta sina grannar.

Be att Herren ska leda dem till att vara ljus i denna mörka tid.

Gud (Elohim) är vår tillflykt och [vår] styrka (starkhet, makt),
    en hjälp (en hjälpare) i nöden (motgångarna, svårigheterna) – väl beprövad.
    [Även med betydelsen: ständigt och mycket närvarande – alltid där.]
(Ps. 46:2 SKB)

Ni är världens ljus. Inte kan [väl] en stad döljas (gömmas, hemlighållas) som ligger uppe på ett berg? Inte heller tänder de en lampa [gr. luchnos; en oljelykta eller ett ljus] och sätter den under sädesmåttet, men på ljushållaren – och den lyser för alla dem i huset. På samma (detta) sätt ska ert ljus lysa (så sprid/utstråla ert ljus) inför människorna, så att de kan se era goda gärningar (handlingar, verk, åtaganden, insatser) och prisa (ära) er Fader i himlarna! (Matt. 5:14-16 SKB)

 

För väckelsen i Asbury

I början på februari började den vanliga morgonandakten som alla andra vid Asbury Bible Seminary, en metodistskola i Kentucky. Talaren pastor Zach Meerkreebs, gav vad han senare kände var en fattig predikan. Men likväl kom studenterna och började ångra sina synder och bekände dem högt. Den avslutande lovsången tog slut men ingen gick därifrån! Lovsång och bön har nu fortsatt i två veckor utan tecken på att avta och människor flockas från hela världen för att få erfara hur Gud rör sig på Asbury campus. Liknande samlingar rapporteras nu från andra amerikanska högskolecampus, när en ny generation av troende är hungriga efter att få möta Gud. Ungdomar i generation Z säger att Herren rör sig på ett speciellt sätt som Asburys rektor nyligen beskrev som: “Ge en känsla av frid mitt i en epidemi av ensamhet, upprätta känslan av tillhörighet för en generation präglad av depression, och ett fokus på deltagande i tillbedjan i den digitala eran av distraktion.”

Låt oss fortsätta be för väckelse och be Herren att fortsätta att utgjuta sin Helige Ande i dessa möten och på andra platser.

Låt oss be att detta ska sprida sig över hela USA och resten av världen.

Låt oss be för våra egna nationer att Herren utgjuter sin Ande över våra familjer, församlingar, städer och länder.

Låt oss be att Herren utgjuter den utlovade Nådens och Bönens Ande över Israels land.

Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens Ande (att vädja i bön om nåd), så att de ser upp till mig alef-tav (den förste och den siste, alfa och omega) som de har genomborrat. De ska sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. (Sak. 12:10 SKB)

Detta ska ske i de yttersta dagarna, säger Gud:
Jag ska utgjuta (i överflöd tömma ut) min Ande över allt kött.
    [Över alla människor utan hänsyn till ålder, kön eller ställning.]
Era söner och döttrar
    ska profetera (tala inspirerat av Gud).
Era unga män (ungdomar)
    ska se syner.
Era gamla män
    ska ha drömmar (gudomligt inspirerade drömmar).
(Apg. 2:17 SKB)

  

3. Bön för ICEJ 

För ICEJ:s arbete med alija och integration

Förra året var ett speciellt år för alija till Israel, med över 73,000 judar som banade sin väg hem under 2022, mestadels från Ryssland och det krigsdrabbade Ukraina. Detta är den största inflyttningen av judar sedan den massiva vågen av immigranter från Sovjet tidigt 1990-tal. ICEJ har varit djupt involverat i denna alijavåg och assisterat mer än 6,300 judar det senaste året som kommit till Israel och bosatt sig i landet. Denna alijavåg har fortsatt in i 2023 med mer än 7,000 judiska immigranter som anlänt bara i januari – ett tempo som enkelt överskrider de senaste årens antal. Nyligen bekostade den Kristna Ambassaden alijaflyg för ytterligare 400 judiska immigranter från Ukraina, Ryssland, de Baltiska staterna och Etiopien. Men behoven för dessa judiska immigranter är stora och kostnaderna för alijaflyg har ökat.

Be att Kristna Ambassaden ska ha tillräckliga ekonomiska resurser för att hjälpa fler judar att återvända hem till Israel och bosätta sig i Löfteslandet.

Be att vi ska kunna nå nya immigrantfamiljer i tid för att kunna göra en skillnad i deras nya liv i Israel, som bara ökar det kristna vittnesbördet av vårt bistånd och hjälp till dem.

Så säger Herren Gud (Adonaj Jahve):
Se, jag ska lyfta upp min hand över nationerna
    och sätta upp mitt baner över folken,
och de ska bära dina söner i famnen,
    och dina döttrar ska de bära på sina axlar.
(Jes. 49:22 SKB)

För om deras förkastelse innebar världens försoning, vad ska då deras upptagande innebära om inte liv från de döda?” (Rom. 11:15 SKB)

 

Tack att du står med oss i bön även denna månad!