Kallade att be för Israel

Bönebrev för november 2022

Till sist: Bli starka (bemyndigade, berättigade, "möjliggjorda") i Herren, och i hans makts (förmågas) styrka (kraft, herravälde).

Ta på (iklä) er hela Guds vapenrustning för att ni ska kunna (så att ni får kraft att) stå

emot djävulens [lömska] knep (listiga planer, konster, svek, trick, bedrägerier, intriger, strategier och metoder – gr. methodeia).

(Ef. 6:10-11 SKB)

 

Nästa dag med bön och fasta i vår globala bönekampanj Jesaja 62 äger rum

Onsdag 2 november 2022

Stå med oss!

 

Förvissa dig även om att delta varje onsdag klockan 4:00 PM (Israelisk tid, klockan 15 svensk tid) för vår globala bönesamling Jesaja 62. Gå till: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

 

BÖNEÄMNEN

 1. Bön för Israel

För Israels nationella val

Israel håller sitt nationella val 1 November, dagen före vår planerade bönedag. Därmed kommer de första resultaten att vara kända, men enligt de senaste opinionsmätningarna kommer det att dröja ett längre tag innan vi vet säkert vem som vann – om ens någon! Ledarna för de olika partierna som tar sig in i nästa Knesset kommer att manövrera på olika sätt för att se vem som kan bilda en ny majoritetsregering och vem som kan bli premiärminister. Den processen kan ta månader. Dessutom är detta det femte valet som Israel håller under de tre senaste åren och inget av dem har resulterat i en stabil regering som kunnat sitta mer än ett år. Och en stor överskuggande fråga kvarstår fortfarande om den tidigare premiärministern Benjamin Netanyahu ska återvända till makten medan han fortfarande är under åtal för påstått bedrägeri och trolöshet mot huvudman. Utfallet kan ta månader att reda ut och vi måste fortsätta att hålla upp Israel i bön.

Låt oss be att en premiärminister reses upp som är kapabel att forma en stabil regering som kommer att leda landet i vishet och rättfärdighet.

Be för säkerheten och landets ekonomiska välbefinnande till dess en ny regering har bildats.

Be också att den nya regeringen som tillträder ska behandla de messianska troende med favör, liksom de kristna som lever i landet

Mose valde ut dugliga män från hela Israel och gjorde dem till ledare över folket, ledare för tusen, hundra, femtio och tio. (2 Mos. 18:25 SKB)

Därför uppmanar jag dig först av allt (som något mycket viktigt som måste få prioritet) till
böner (personliga specifika behov, t.o.m. under rop eller högljudd gråt),
förtroliga böner 
(interaktiv tvåvägsdialog, samtal, tillbedjan och hängivenhet i förtrolighet med Gud),
förböner 
(vädjan för andras behov och att Guds vilja ska ske i deras liv) 
och tacksägelse,
för alla (kategorier av) människor,
    för kungar
    och alla i ledande ställning,
så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv,
    på alla sätt gudfruktigt
    och värdigt.
Detta är gott (rätt, ärbart) och välbehagligt inför Gud vår Frälsare.
(1 Tim. 2:1-3 SKB)

 

För överenskommelsen om den maritima gränsen mellan Israel och Libanon

Under många år har Israel och Libanon varit inblandade i känsliga och mycket svåra förhandlingar för att lösa en långvarig tvist om den maritima gränsen mellan länderna och mer specifikt över vem som äger de ekonomiska rättigheterna att utveckla de naturliga gasfyndigheter som upptäckts på båda sidorna om kustlinjen. Dessa förhandlingar har gått framåt i snigelfart till dess den tillförordnade premiärministern Yair Lapid nyligen bestämde att ge upp mycket av Israels anspråk och slutligen komma till ett avslut före valet. Kritiker till den hastiga överenskommelsen menar att en expeditionsministär saknar auktoritet att fatta beslut i avgörande frågor om Israels suveränitet över territorier och att överenskommelsen enbart stärker fienden Hizbollahs terrormilis som dominerar Libanons ekonomiska sfär. Lapids huvudrival Benjamin Netanyahu har sagt att han inte känner sig bunden av detta avtal om han återkommer som premiärminister.

Be för Israels ledare att de hanterar utfallet av vad som verkar vara en förhastad maritim överenskommelse med Libanon väl.

Be att Israel inte blir bundna av en dålig överenskommelse, och om nödvändigt att de har möjlighet att korrigera dess brister.

Be att Hizbollah inte ska kunna berika sig på de stora vinster som förväntas komma från utvecklingen av naturgasfälten, medan Libanons ekonomiska nedgång behöver vändas för de vanliga libanesiska medborgarnas skull, som har blivit bestulna och utnyttjade av denna militära gren av den iranska regimen.

Att planera noggrant ger vinst i det långa loppet,
    medan hastverk (oöverlagt handlande) bara leder till förlust
.” (Ords. 21:5 SKB)

Men låt allt ske värdigt
    och med ordning.
(1 Kor. 14:40 SKB)

  

2. Bön för regionen och nationerna

För den Rysk-Ukrainska konflikten

Den Rysk-Ukrainska konflikten fortsätter att hålla på, utan något slut i sikte. Det har varit otaliga rapporter om att Ukraina har återtagit stora områden i öster och söder, oavsett Kremls beslut att annektera dessa områden och kalla in 300,000 nya rekryter. Rysslands stora “seger” på senare tid har varit att utnyttja bestyckade drönare som levererats av Iran för att attackera civil infrastruktur långt bakom stridslinjerna, särskilt Ukrainas elektriska kraftstationer. Med vintern i annalkande förväntas kriget förvärras för alla, även för stora delar av Europa som är beroende av Ryssland för sin olja till uppvärmning. Och med Iran som nu mer direkt har involverats i konflikten, betyder det att Israel dras in, om än långsamt, på den Ukrainska sidan. När vi ber över denna situation, låt oss komma ihåg att Herren är kapabel att förändra ting snabbt och att bön är ett mäktigt vapen för att hans hand ska röra sig bland nationerna.

Be att det Rysk-Ukrainska kriget ska få ett snabbt slut och att oskyldiga liv ska sparas i Ukraina.

Be att det ryska ledarskapet ska ödmjukas för sin aggressiva politik och sitt agerande mot sina grannar.

Be att ledarna i Kristi kropp både i Ryssland och Ukraina ska resa sig och bli styrkta, och att Herren ska vända denna situation helt om och att en mäktig väckelse ska uppmuntras i folkens hjärtan.

Mot den trofaste (helige, barmhärtige, kärleksfulle)
    visar du dig trofast (helig, barmhärtig, kärleksfull).
Mot den uppriktige (helhjärtade, ärlige, sanne)
    visar du dig uppriktig (helhjärtad, ärlig, sann).
Mot den som renat sig (som en metall som hettats upp och där orenheterna avlägsnats),
     visar du dig ren,
men mot den fördärvade (korrupte, förvridne, slingrande; den som medvetet väljer fel väg),
    visar du dig motsatt (antagonistisk, i strid mot; är du skarpsinnig i motstånd).
För du befriar ett ödmjukt (förtryckt) folk,
    men stolta ögon (högmodiga blickar) tar du ner (förödmjukar du)
.” (Ps. 18:26-28 SKB)

Herre, se nu på deras hot och ge dina tjänare all frimodighet, så att de kan förkunna ditt ord, 
medan du fortsätter att sträcka ut din hand för att bota de sjuka 
(vidröra, hela både andligt och fysiskt),
och låta tecken 
(mirakler som bevisar) och under (som väcker förundran) ske genom din helige tjänare (son) Jesu namn.
(Apg. 4:29-30 SKB)

 

För de Iranska protesterna

Omfattande protester fortsätter att äga rum runt om i Iran efter att ”moralpolisen” för en tid sedan dödade en kvinna anklagad för oblyg klädsel. Det har varit många förluster och arresteringar så här långt. En del medier säger att det inte längre bara är demonstrationer utan att en revolution är på väg att störta prästerskapets regim i Teheran. Men ayatollorna kommer inte att ge upp lättvindigt, snarare kommer de att strida våldsamt för att behålla sitt grepp om landet.

Be att det islamistiska revolutionära systemet och andemakten som kontrollerar Iran ska falla och brytas.

Be att väst den här gången ska ha modet att stå med dem som söker frihet och som hoppas på ett slut för den radikala regimen.

Låt oss stå i fasta och bön för att påverka hela regionen precis som profeten Daniel gjorde på sin tid.

Slutligen låt oss be om väckelse och ett mäktigt utgjutande av den Helige Ande bland Irans folk.

Fursten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna,
till min hjälp, och jag blev kvar där hos Persiens kungar.
(Dan. 10:13 SKB)

Guds nåd (kraft, favör) har uppenbarats till frälsning för alla människor. 
Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och i stället leva anständigt,
rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är, medan vi väntar på det saliga 
(lyckliga, välsignade) hoppet:
att vår store Gud och Frälsare Jesus den Smorde
 ska träda fram i härlighet.
(Tit. 2:11-13 SKB)

 

 

3. Bön för ICEJ 

För ICEJ:s alla avdelningar

Förra månaden stod ICEJ värd för en fantastisk period under Lövhyddofesten 2022, med över 2000 kristna pilgrimer från 70 nationer som kom upp till Jerusalem för att tillbe Herren och be för sina länder. Vi måste tacka Gud att alla de böner som betts före festen blev besvarade. Det var en stark Gudsnärvaro under mötena och vittnesbörden från pilgrimerna bekräftar att Herren gjorde något mäktigt i mångas hjärtan och liv. Vi tror också att något särskilt blev gjort ute i nationerna. I Ps. 18 läser vi om när Herren reser sig i strid för hans räkning, så ger inte kung David upp bara för att fienden börjar fly, utan jagar dem till dess segern är total och fienden tillintetgjord.

Låt oss fortsätta att be att Herren ska förlösa ett utgjutande av den Helige Ande över våra egna länder.

Låt oss vara uthålliga i bön och strida till dess fienden är helt besegrad i våra liv, våra familjer, våra tjänster och våra nationer.

Be särskilt för arbetet som görs i nationella avdelningar över hela världen när de fortsätter stå med Israel, samlar in pengar till projekten, tar striden mot antisemitism, skapar vänskapsband med judiska grupper och undervisar kristna syskon om välsignelserna som flödar från att välsigna Israel.

Be att detta ska bli en mycket fruktbärande tid för våra nationella avdelningar i hela världen.

Jag förföljde mina fiender och hann upp dem,
    jag vände inte om förrän jag gjort slut på dem.
(Ps. 18:38 SKB)

Ända sedan Johannes Döparens dagar fram till nu har himmelriket stormats (trängt fram),
och starka människor försöker inta det 
(rycka det till sig, plundra, stjäla det) med våld
.” (Matt. 11:12 SKB)

 

 Tack att du står med oss i bön denna månad!