Kallade att be för Israel

Bönebrev för maj 2022

 

Om du hör Herren (Jahve) din Guds (Elohim) röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, för jag är Herren (Jahve) din läkare.

(2 Mos. 15:26 SKB)

 

Nästa dag med bön och fasta i vår globala bönekampanj Jesaja 62 äger rum

Onsdag 4 maj 2022

Stå med oss!

 

Förvissa dig även om att delta varje onsdag klockan 4:00 PM (Israelisk tid, klockan 15 svensk tid) för vår globala bönesamling Jesaja 62. Gå till: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

 

BÖNEÄMNEN

 1. Bön för Israel

För lugn i Israel

Under de gångna veckorna har det varit spänningar och terrorattacker runtom i Israel, även muslimska upplopp i Jerusalem och särskilt på Tempelplatsen, allt i samband med den islamska månaden Ramadan. Palestinska extremister har försökt provocera fram våld och protester grundade på falska anklagelser om att Israel förändrar status quo Tempelberget. Det har också funnits iranska ansträngningar att skapa oro runt Jerusalem genom främjandet av falska videor mot Israel som dyker upp på sociala medier. Under tiden har några regionala arabiska ledare lurats in i att utfärda falska anklagelser mot Israel angående Tempelberget. Hela tiden har Israeliska myndigheter gjort sitt bästa för att dämpa spänningarna i Jerusalem och förhindrat varje judiskt agerande som kan tända en interreligiös eldstorm. Potentialen för fortsatta problem under veckorna efter Ramadan finns, då Israel firar nationaldagen och Jerusalemdagen medan palestinierna markerar “Nakba Day” (”katastrofens dag” som man kallar Israels självständighetsdag).

Fortsätt att be om beskydd för Israels polis och säkerhetsstyrkor och för allmänheten under den här perioden.

Be att varje röst som höjer sig för att sporra till våld ska bli tystad och inte ha någon påverkan på dem som lyssnar.

Be särskilt för de unga arabiska muslimerna i Israels land, att Herren ska förlösa barnaskapets ande över dem, så att de ser honom som en far och finner sin identitet i Jesus.

Må Herren (Jahve) välsigna (inympa) dig
    och bevara (beskydda) dig.
Må Herren (Jahve) låta sitt ansikte lysa över (mot) dig (komma med sin närvaro)
    och visa dig sin nåd (välvilja; trösta och ge dig oförtjänt kärlek).
Må Herren (Jahve) vända (upplyfta) sitt ansikte till dig
    och ge dig frid (fred; fullständig harmoni – helhet på alla områden). (4 Mos. 6:24-26 SKB)

För ni tog inte emot slaveriets ande för att falla tillbaka in i fruktan (vilket återigen leder till rädsla) utan ni tog emot barnaskapets Ande [som ger söners rätt], i vilken vi [ständigt] ropar [högt; vädjande efter hjälp]: "Abba (pappa)! Fader!" (Rom. 8:15 SKB)

 

För ökad turism till Israel

Israel beslutade nyligen att helt öppna sina gränser för alla inkommande turister – inklusive de som är ovaccinerade. Vi hoppas på en snabb återhämtning av kristen turism tillbaka till bibelns land. Många israeler har varit utan arbete på grund av bristen på utländska besökare, det gäller även många lokala kristna, så återkomsten av turister kommer att hjälpa dem att återta sina arbeten och få sitt livsuppehälle. Detta är också en viktig utveckling för den Kristna Ambassaden när vi nu planerar för en fysisk Lövhyddohögtid på plats den 9 till 16 oktober 2022.

Låt oss be att Israel fortsätter att hålla sina gränser öppna för utländska besökare.

Be att flygbolagen har tillräckligt många flygningar till Israel, så att israeliska hotell och restauranger kan öppna upp snabbt och att alla turistguider och bussförare ska ha möjlighet att återgå till heltidsarbete.

Be att Herren ska dra kristna från hela världen till firandet av Lövhyddohögtiden i Jerusalem i oktober.

Be att de ska ha sina ekonomiska behov täckta för resan till Israel.

Be också att våra pilgrimer ska ha möjlighet att få alla nödvändiga visum från israeliska myndigheter i deras hemländer.

Många folk och mäktiga länder ska komma och söka Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) i Jerusalem och bönfalla inför Herrens (Jahves) ansikte. (Sak. 8:22 SKB)

Min Gud ska rikligen (överflödande, överväldigande) fylla alla era behov i enlighet med sin härliga rikedom i den Smorde Jesus. (Fil. 4:19 SKB)

 

2. Bön för regionen och nationerna

För framsteg i ‘Jesaja 19 vägen

Under gångna månader har Herren lyft fram visionen om ‘Jesaja 19 vägen’ för oss på ett djupgående sätt. I Jesaja 19 lägger profeten ut en vision som börjar med dom över Egypten men slutar i enighet mellan Egypten, Israel och arabländerna i norr, som Libanon, Syrien och Irak. Denna andliga enhet i Gud kommer att föra med sig en välsignelse som förmodligen påverkar hela världen.

Stå med oss i bön när vi ber Herren att fortsätta föra samman länderna i Mellanöstern i fred, både genom Abrahamavtalen och den profetiska uppfyllelsen av Jesaja 19.

Bed att Herren ska vända arabernas hjärtan mot Israel i hela Mellanöstern och inkludera ett andligt uppvaknande för Guds planer och syften för ett upprättat Israel i denna region.

På den dagen ska Israel vara den tredje med Egypten och med Assyrien, en välsignelse mitt på jorden,
eftersom Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) har välsignat honom och sagt: ’Välsignat är mitt folk Egypten, och verket av min hand Assyrien, och min arvedel Israel.’ (Jes. 19:24-25 SKB)

Allt detta kommer [är en gåva] från Gud, som genom Jesus den Smorde
försonade 
(återupprättade) oss med sig själv och gav oss försoningens tjänst (ämbete – gr. diakonia). (2 Kor. 5:18 SKB)

 

För pingstelden

Den bibliska påskfesten har precis avslutats, vilket också påbörjar de 49 dagarna då man räknar Omer fram till pingst, eller Veckohögtiden (Shavuot). För kristna borde denna tid av Omerräkning också vara högst relevant. Vi har precis firat uppståndelsen av Jesus och nu går vi in i en period där vi förbereder våra hjärtan för utgjutandet av den Helige Ande på pingstdagen. Låt oss ta denna tid och fokusera på Herren på samma sätt som de 120 lärjungarna i övre salen.

Låt oss förena våra hjärtan och böner i ett ackord och ropa att Herren ska fylla oss på nytt med sin Ande.

Låt oss också be för våra familjer, församlingar och länder och be att Herren sänder ett andligt uppvaknande och den Helige Andes eld till våra hjärtan och hem.

Sedan ska du räkna från morgonen efter sabbaten [samma dag som förstlingsfruktens högtid firas], samma dag som du bär fram kärven med ditt viftoffer, sju fulla sabbater. Till morgonen efter den sjunde sabbaten ska du räkna femtio dagar och sedan bära fram ett nytt matoffer till Herren (Jahve). (3 Mos. 23:15-16 SKB)

Alla var samlade tillsammans på en plats när pingstdagen var inne (uppfylldes, fullkomnades).
Då kom plötsligt ett ljud (dån) från himlen, som när en våldsam storm drar fram, och fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld syntes, de fördelade sig och satte sig på var och en av dem. De blev alla uppfyllda av den helige Ande och började tala andra språk (tungor, andra språk än sitt modersmål), allteftersom Anden gav dem ord för ord (klart och tydligt uttal, ord inspirerade av Gud). (Apg. 2:1-4 SKB)

 

3. Bön för ICEJ

För ICEJ:s akuta alijaarbete i Ukraina

Sedan slutet av februari har ICEJ assisterat med akut alija från det krigsdrabbade Ukraina. På mindre än två månader har vi sponsrat räddningsflyg för åtminstone 720 ukrainska judiska krigsflyktingar som gjort alija till Israel, assisterat hundratals nya ukrainska immigrantfamiljer i Israel med gåvokorgar till påsk och hjälp med absorption. Vi har även bekostat ett akut räddningsteam i Ukraina som har evakuerat mer än 90 äldre och handikappade överlevare från Förintelsen från angripna städer runtom i landet.

Detta alijaarbete har ofta varit väldigt svårt och även farligt, så fortsätt be för gudomligt beskydd för dem som är inblandade, särskilt för de israeliska myndigheterna och volontärerna på marken i Ukraina, liksom de judiska familjerna som tar sig till Israel.

Be att all nödvändig ekonomi kommer in snabbt så att vi i tid kan göra en verklig skillnad med att rädda judiska liv från fara.

Be att vårt alijaarbete i detta och andra områden i världen ska kunna fortsätta i rask takt och även blomstra genom Herrens välsignande hand och beskydd.

Jag ska vissla till (ge en signal, locka på) dem
    och samla dem,
för jag har förlossat dem
    och de ska förökas såsom de redan har förökats. (Sak. 10:8 SKB)

Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. (Matt. 12:30 SKB)

 

För den internationella ledarkonferensen i maj

ICEJ ska hålla sin årliga internationella ledarkonferens (ILC) 11-13 maj. Detta kommer att bli vårt första fysiska möte efter corona restriktionerna. Under detta möte samlas ICEJ:s globala ledare med vår stab i Jerusalem både personligt och online för att söka Herren och be om hans vishet och ledning i våra planer för den kommande perioden.

Be att Guds Ande som är vishet, kunskap och råd, ska vara närvarande under dessa möten.

Be för alla ledare som ska dela att de har en klar och tydlig ledning från Herren.

Be också att hjärtat hos alla närvarande ska vara öppnet och ta emot vad Herren vill att vi ska göra.

Herrens Ande ska vila över honom.
    En Ande av vishet och förstånd.
    En Ande av råd och styrka.
    En Ande av kunskap och gudsfruktan (respekt och vördnad inför Herren). (Jes. 11:2 SKB)

Om nu någon av er saknar vishet [för att kunna gå igenom dessa prövningar], ska han fråga [alltid utbe sig vishet från alldeles intill] Gud, som ger åt alla, generöst (fritt; utan förbehåll) och utan att förebrå (klandra, förakta; läxa upp) – och den [visheten] ska ges åt honom. (Jak. 1:5 SKB)

 

För Lövhyddofesten

Firandet av ICEJ:s Lövhyddofest 2022 här i Jerusalem närmar sig snabbt. Datumen är satta till den 9 – 16 oktober.

När vi förbereder denna bibliska och profetiska samling så stå med oss i bön för varje del av Lövhyddofesten. Registrering, mötesplatser, visa och ekonomi för pilgrimerna från olika länder, kortsiktiga assistansteam, talare och lovsångare.

Men framför allt be om den Helige Andes utgjutande under denna tid så att de som kommer får ett vidrörande från Herren.

Människans hjärta tänker ut (planerar) sin väg ["väver samman" och utarbetar sitt sätt att leva],
    men Herren (Jahve) styr (leder) hennes steg (i singular; levnadslopp, jordevandring). (Ords. 16:9 SKB)

När Jesus var tolv år gick de upp till högtiden som de brukade göra. (Luk. 2:42 SKB)

  Tack att du står med oss i bön denna månad!