Kallade att be för Israel

Bönebrev för oktober 2023

Ta därför [på grund av att ni är i en andlig kamp] upp (för att bära och använda) hela Guds vapenrustning,
så att ni kan göra motstånd på den onda dagen,
och stå upprätt
 [som segrare i striden] efter att ha fullgjort allt.
(Ef. 6:13 SKB)

 

 

Nästa dag med bön och fasta i vår globala bönekampanj Jesaja 62 äger rum

Onsdag 4 oktober 2023

Stå med oss!

 

Förvissa dig även om att delta varje onsdag klockan 4:00 PM (Israelisk tid, klockan 15 svensk tid) för vår globala bönesamling Jesaja 62. Gå till: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

 

BÖNEÄMNEN

 1. Bön för Israel

För återupprättad enhet bland Israels befolkning

Be att Israel ska gå vidare från helgdagarna med en känsla av återupprättad enhet och läkedom bland Israels befolkning.

Be om vishet, rättvisa och en allmänt accepterad kompromiss runt meningsskiljaktigheterna om de juridiska reformerna.

Be att Israels militär ska förbli stark och vaksam mot alla hot och att alla ska återvända till tjänstgöringen i reservtrupperna.

Be att Israels fiender inte ska begå några misstag och försöka dra nytta av de judiska helgdagarna eller den interna debatten om de juridiska reformerna för att attackera Israel.

Be för den beduinska befolkningen i Israel som ofta känner sig åsidosatt av Israel och används som bondepjäser (i schack) av palestinierna och europeiska ledare.

"Se hur gott och ljuvligt (vackert) det är
    för bröder (släktingar, landsmän) som bor (lever tillsammans; ordagrant: sitter – hebr. shevet)
    i endräkt (förenade) [som är överens; inte har några inbördes tvister]."
(Ps. 133:1 SKB)

"Jag ska göra dem till ett enda folk i landet, på Israels berg, en kung ska regera över dem alla.
De ska aldrig mer vara två folk och aldrig mer vara delade i två riken."
(Hes. 37:22 SKB) 

 För att fler nya ambassader öppnar i Jerusalem

Tacka Herren för de nya länder som har annonserat sina planer på att öppna ambassader i 
Jerusalem, det är Papua New Guinea, Paraguay, Fiji, Sierra Leone och Kongo.
Be att dessa och andra länder agerar med hast för att öppna sina ambassader i Jerusalem

"På dina murar Jerusalem, har jag satt väktare.
Ni som påminner Herren (Jahve) [i bön]
    hela dagen och hela natten – de ska aldrig tiga
    ge er ingen vila,
och ge honom ingen vila förrän han stadfäster
    och gör Jerusalem till en lovsång på jorden."

(Jes. 62:7 SKB)

För de kristna i Israel

Be om Herrens beskydd över de troende i Israel, att de ska vara frimodiga och stå stadigt när de möter försök att trakassera och skada dem.
Tacka Herren för att de israeliska myndigheterna har gått med på att återuppta ärendena med visum för all nödvändig personal till kristna organisationer som har sin bas i landet såsom
 ICEJ.
Be för Jerusalem  att staden förblir öppen som "ett bönens hus för alla folk”.

alla dem ska jag föra till mitt heliga tempel
    och jag ska ge dem glädje i mitt bönehus.
Deras brännoffer och slaktoffer
    ska ge nåd (vara välbehagligt; villkorad nåd – hebr. ratson) på mitt altare,
för mitt tempel ska kallas
    ett bönens hus för alla folk.
(Jes. 56:7 SKB)

"Saliga (lyckliga, välsignade, avundsvärda) är de som skapar frid (de fredsmäklande)
    – för de ska kallas Guds barn (söner)."
( Matt. 5:9 SKB) 


2. Bön för regionen och nationerna

För ett genombrott i de Israelisk-Saudiska relationerna

Fortsätt att be för ett diplomatiskt genombrott i relationerna mellan Israel och Saudiarabien, i linje med Abrahamavtalen som normaliserat relationerna mellan Israel och flera arabstater de senaste åren.

Be att Israel inte ska behöva kompromissa eller avstå från sin historiska rätt och krav på Jerusalem och Judéen/Samarien för att kunna säkra en fredsöverenskommelse med Riyadh.

Be att fler länder runtom i världen ska bli vänligt inställda till Israel och stå tillsammans med den judiska staten i internationella forum.

Du kommer att uppstå och ha nåd och förbarmande över Sion [tempelberget i Jerusalem],
    för det är tid att visa nåd (oförtjänt kärlek; favör) mot henne,
    för hennes bestämda tid har kommit.
(Ps. 102:14 SKB)

Men visheten från ovan är först och främst
    ren
 [Guds vishet är helig, obefläckad],
därefter
 (den är dessutom):
    fridsam
 (fredlig; fullständigt rofylld),
    mild
 (försonlig, överseende)
    tillmötesgående
 (följsam, öppen; villig att lyssna),
fylld av
    barmhärtighet
    och goda frukter,
opartisk
och uppriktig.
Rättfärdighetens frukt sås (sprids/strös) ju [ut] i frid (fullständig harmoni) av (för, åt) dem som skapar (producerar, åstadkommer) frid (fullständig harmoni).
(Jak. 3:17-18 SKB)

 För ett slut på det Irakiska hotet mot Israel

Be att Herren ska ta itu med den radikala islamistiska regimen i Iran, som har överlåtit sig till att utplåna Israel och har kommit farligt nära att utveckla en nukleär vapenkapacitet som skulle tillåta dem att genomföra sina planer på folkmord mot den judiska staten och folket.

Be att internationell kontroll över Irans nukleära anläggningar återupptas.

Be att Iran ska motarbetas i sina många ansträngningar att attackera Israel och israeler utomlands genom regionala milisstyrkor och globala terrornätverk.

Be att det iranska folket ska ha framgång med att sätta en ny kurs för sitt land, fritt från ayatollornas radikala påbud som nu regerar i Teheran.

Se, jag ska samla dem från alla länder till vilka jag har drivit dem i min vrede och i mitt raseri och i stor ilska, och jag ska föra dem tillbaka till denna plats och jag ska få dem att bo i trygghet,
(Jer. 32:37 SKB)

Men kvinnan fick den stora örnens båda vingar för att flyga ut till sin plats i öknen, där hon skyddad från ormen får sitt uppehälle under en tid, tider och en halv tid. Ormen sprutade då vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan, för att svepa bort henne med floden. Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun.
(Upp. 12:14-16 SKB)

 

3. Bön för ICEJ 

För Lövhyddofesten 2023

Be för vår årliga Lövhyddofest från 29 september till 6 oktober, att Herren ska ge vishet och förståelse till ICEJ:s ledarskap i Jerusalem och världen, som arbetar hårt för att organisera festen och ta grupper till Israel för att delta i denna viktiga bibliska högtid.

Be för våra beslut så att vi får de rätta platserna, talarna och lovsångsledarna till festen.

Be att den Helige Ande ska röra sig mäktigt bland dem som samlas till detta års fest.

För evigt ska jag låta din säd (dina avkomlingar, ättlingar) bestå,
    och bygga upp din tron i alla släktled (generationer).
(Ps. 89:5 SKB)

Och det ska ske att alla människor som blivit kvar i alla de länder som gick upp mot Jerusalem, ska dra upp från år till år (varje år) för att tillbe Konungen Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) och fira lövhyddohögtiden (Sukkot).
(Sak. 14:16 SKB)

Jag har också andra får [hedningar, icke-judar]
    som inte är från den här fållan [Israel].
Jag måste också leda dem (driva dem; föra dem med mig),
    och de ska (kommer att) lyssna till min röst. Så ska det (de) bli en hjord och en herde.”
(Joh. 10:16)

Tack att du står med oss i bön även denna månad!