Kallade att be för Israel

Bönebrev för augusti 2022

“Er Fader vet (har sett) vad ni behöver innan ni frågar honom om det

(Matt. 6:8b SKB)

 

Nästa dag med bön och fasta i vår globala bönekampanj Jesaja 62 äger rum

Onsdag 3 augusti 2022

Stå med oss!

 

Förvissa dig även om att delta varje onsdag klockan 4:00 PM (Israelisk tid, klockan 15 svensk tid) för vår globala bönesamling Jesaja 62. Gå till: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

 

BÖNEÄMNEN

 1. Bön för Israel

För valet i Israel

Israel är återigen på väg mot ett val – det femte på tre och ett halvt år. Denna långvariga period av politisk osäkerhet kan verka förvirrande i det naturliga, men utan tvekan har Herren sak med denna nation, och han vet vart han tar dem. I hjärtat av det politiska dödläget finns ödet för Benjamin Netanyahu, landets längst sittande premiärminister, som för närvarande står åtalad i tre mål som inkluderar mutor, bedrägeri och förtroendebrott. Åtalet försenades under flera år och är nu på gång, men det går långsamt framåt och det är fortfarande oklart huruvida han kommer att åtalas för anklagelserna eller inte. Många israeler anser att Netanyahu som en oumbärlig nationell och global ledare möter ett försök från ”vänstern” att kuppa bort honom. Andra säger att han har fördärvat Israels demokrati genom att inte avgå när han är under brottsutredning. Tidiga opinionsmätningar visar att varken för eller emot Bibi-lägret får tillräckligt antal mandat i Knesset för att kunna bilda en regering. Men några politiska analytiker säger att om detta dödläge fortsätter närmare valdagen i november, kommer pressen inom Likudpartiet till slut att tvinga bort honom som partiledare. Om Likud till slut ersätter Netanyahu blir det möjligt att forma en Likudledd regeringskoalition som ett resultat av detta val.

Be att Guds vilja sker under denna valkampanj. Det är uppenbart att Gud handlar med sitt folk på ett helt ovanligt sätt och att landet kan gå vidare utan ett starkt centralt ledarskap. I slutändan är Gud kung över Israel och vi behöver tacka honom för att han alltid vakar över landet och folket.

Be att Israels folk ska se och erkänna hans beskyddande hand och vaksamhet över deras land, och att de öppet och gemensamt ska söka honom för en väg ut ur dödläget.

Där var en kung i Jeshurun [ett namn på Israel som betyder "ärbar"]
    när folkets huvuden (ledare) var samlade,
Israels stammar tillsammans. (5 Mos. 33:5 SKB)

Natanael sade: ’Rabbi (lärare), Du är Guds Son, Du är Israels Kung!’” (Joh. 1:49 SKB)

 

För Israels relationer med Ryssland

Israel bevittnar en förändring till det sämre i sina relationer med Ryssland, när Vladimir Putin verkar ta till bestraffande åtgärder mot Israel för att inte stödja deras invasion av Ukraina. Justitiedepartementet i Moskva har beordrat stängning av Jewish Agencys kontor runtom i landet, vilket väsentligt kan försvåra ansträngningarna att föra hem judiska personer, ut från landet när friheten där drastiskt försämras. Andra judiska organisationer är också under utökad bevakning och möjlig nedstängning. Under tiden har Putin precis rest till Teheran och samtyckt till ett närmare och långvarigt samarbete med Iran, som har svurit att fullständigt utplåna Israel. Ryssland har också uttalat nya hot mot Israels militära aktioner i Syrien för att försvaga vapenkorridoren mellan Iran och Hizbollah i detta krigsdrabbade land.

Be för Israels ledare att de ska ha vishet och förhandskunskaper om hur de ska hantera de växande utmaningarna som de möter med Ryssland.

Be att dörren förblir öppen för judar att lämna Ryssland och att Jewish Agency ska ha möjlighet att fortsätta assistera judar över hela den Ryska federationen och andra före detta sovjetstater.

Be att fler ryska judar framgångsrikt ska göra alija till Israel.

Be att Herren ska omintetgöra fiendens planer att använda Ryssland för att skada Israel.

Jag ska säga till norr: "Ge hit!"
    och till söder: "Håll inte tillbaka,
för hit mina söner från fjärran
    och mina döttrar från jordens yttersta gräns. (Jes. 43:6 SKB)

Skriv följande till församlingen Filadelfias budbärare (ängel):
"Så säger han som är Amen (den sanne),
    han som har Davids nyckel,
    han som öppnar så att ingen kan stänga
        och stänger så att ingen kan öppna.
(Revelation 3:7)

 

2. Bön för regionen och nationerna

För ett slut på det Iranska hotet mot regionen

Förra veckan gjorde en iransk högt uppsatt officer det kalla uttalandet att den radikala shiamuslimska regimen i Teheran nu “har den tekniska möjligheten att bygga en atombomb.” Det betyder inte att de faktiskt har en atomstridsspets, men de har kunskapen och tillräckligt med vapenklassat anrikat uran för att producera åtminstone en atombomb om de väljer att göra det. Fast Iran måste fortfarande utveckla ett effektivt bärsystem för en atombomb. Amerikanska och Israeliska myndigheter beräknar att tiden de behöver för att bygga ett kärnvapensystem är omkring två månader, vilket är farligt nära för Israel och regionen. Detta höjer den verkliga möjligheten för att Israel snart måste genomföra en långdistansattack mot Irans kärnvapenanläggningar, vilket med säkerhet skapar en massiv respons från Iran och deras allierade. Ingen vill se detta hända, men Irans aggressiva och bedrägliga vägar har fört oss till detta farliga ögonblick.

Vi vet inte exakt hur Gud kommer att rädda Israel från detta outhärdliga hot från Iran, men Han kommer med säkerhet att skydda Israel från dem i Teheran och regionen som vill fördärva Herrens hantverk med att upprätta Israels land. Gud vill att vi ska be igenom Israel till full frälsning.

Be att Herren beskyddar Israel och att han ska ge vishet till ledarskapet i landet om hur de ska försvara sig själva och eliminera varje hot som reser sig upp mot dem.

Be att Herren tar itu med prästerskapsregimen i Iran och gör ett fullständigt slut på hotet som de utgör för hela regionen.

Lycklig är du Israel, vem är dig lik? Du är ett folk som har sin räddning i Herren (Jahve). Han är din skyddande sköld, ditt ärorika svärd. Dina fiender ska krypa för dig, och du ska gå fram över deras höjder. (5 Mos. 33:29 SKB)

Herrens (Jahves) röst var över vattnen;
    ärans Gud dundrade (ekade som åskdunder),
    Herren (Jahve) var över de stora vattnen.
Herrens (Jahves) röst var mäktig,
    Herrens (Jahves) röst var majestätisk. (Ps. 29:3-4 SKB)

 

För Abrahamavtalen

Förra månaden besökte USA:s president Joe Biden Mellanöstern och kom först till Israel och sedan till Saudiarabien. Under tiden i Israel gav han sin röst till stöd för en tvåstatslösning på den Israelisk-Palestinska konflikten, samtidigt som han även uppmuntrade fler Arabiska länder, särskilt Saudiarabien, att normalisera sina relationer med Israel via Abrahamavtalen. Saudiarabien signalerade att de föredrar att gå sakta på vägen mot fred med Israel för tillfället, samtidigt pågår många gemensamma projekt bakom kulisserna mellan Jerusalem och Riyad.

Be att Herren ska väcka upp hjärtat i det Saudiarabiska ledarskapet för att snabbt ta modiga steg mot att normalisera relationerna med Israel.

Be också att andra arabiska och muslimska länder ska ta del i Abrahamavtalen, men utan att kräva att Israel först ska ta riskfyllda steg med palestinierna.

Be också för att ett nytt palestinskt ledarskap ska träda fram som verkligen har kapaciteten och viljan att skapa fred med Israel, utan att det judiska folket behöver överge några krav på deras bibliska arv i Israels land.

och jag ska ge till dig och till din säd efter dig (dina ättlingar) landet som du vandrat runt i, hela Kanaans land, till en evig besittning, och jag ska vara deras Gud (Elohim).” (1 Mos. 17:8 SKB)

för att stråla över dem som sitter i mörker och dödsskugga
    och leda våra fötter in på fridens väg. (Luk. 1:79 SKB)

 

3. Bön för ICEJ 

För Lövhyddofesten 2022

I oktober i år ska ICEJ stå värd för vår årliga Lövhyddofest med en fysisk samling i Jerusalem och på vår virtuella plattform. Det är med stor glädje som vi välkomnar alla som har möjlighet att delta i Lövhyddofesten, men vi ser särskilt fram emot att ta emot pilgrimer från länderna när de kommer hit själva och deltar personligen inför Herren här i Jerusalem vid nationernas parad och Jerusalemmarschen.

Stå med oss i bön när vi fortsätter att planera för festen 2022.

Be att Herren ska ge oss vishet och urskillningsförmåga genom att visa oss hans strategi och syfte för detta års fest.

Låt oss även be för alla festdeltagare som ska vara med oss både fysiskt och virtuellt detta år, att Herren förbereder deras hjärtan att ta emot det han har för dem vid denna bestämda tid.

Be också för varje del av Lövhyddofesten, registrering, mötesplatser, visa och ekonomiska medel för pilgrimerna från olika länder, tillfälliga festvolontärer, talare och lovsångare.

Be även för ett mäktigt utgjutande av den Helige Ande här i Jerusalem när vi samlas till detta års fest.

Himlarna ska tacka (med öppna händer – prisa, hylla och erkänna) dina under (förunderliga gärningar, mirakler), o Herre (Jahve),
    och din trofasthet i de heligas församling. (Ps. 89:6 SKB)

När de slutat be (bönfallit) skakade platsen där de var samlade, och alla uppfylldes av den helige Ande, och de talade (predikade, förkunnade) Guds ord med frimodighet. (Apg. 4:31 SKB)

 

 

 Tack att du står med oss i bön denna månad!