Guds folk återvänder hem

ICEJ har sedan 1989 hjälpt över 150 000 judar med deras resa till Israel genom att sponsra 54 chartrade flygplan, såväl som åtskilliga alijaresor bestående av både enskilda individer och grupper. Vi har vidare varit inblandade i flera viktiga instanser kopplade till olika alijaprojekt runtom i världen.

Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall upplyfta min hand till tecken åt folken och resa upp mitt baner till tecken åt folkslagen; då skola de bära dina söner hit i sin famn och föra dina döttrar fram på sina axlar. Jes. 49:22

Under de senaste 120 åren har över 2.5 miljoner judar återvänt till Israel från norr, söder, öst och väst i enlighet med Guds trofasthet till sitt ord i Jer. 16:14-15.

Se, därför skola dagar komma, säger HERREN, då man icke mer skall säga: Så sant HERREN lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens land, utan: Så sant HERREN lever, han som har fört Israels barn upp ur nordlandet, och ur alla andra länder till vilka han hade drivit dem bort. Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder.

Läs våra artiklar om Aliyah >

Bli en del av Guds plan. Stöd vårt Aliyahprojekt!