Kallade att be för Israel

Kära Bönepartner,

När jag skriver dessa rader är vi mitt i pastors- och ledarkonferensen ICEJ Envision i Jerusalem med pastorer från närmare 30 länder. Årets konferens har varit fylld av grundläggande bibelundervisning liksom inblickar från församlingsledare från hela Israel. Vi har lyssnat på en bred variation av lokala ledare: de som lever nära Gazaremsan, rabbiner, journalister som har uppdaterat oss om vad som händer i Israel idag och mycket annat.

Medan församlingsledarna diskuterar hur Israel har övervunnit några av de största utmaningarna de senaste åren till att bli en framgångsrik nation, har de även varit medvetna om att Israels framgång och beskydd också är beroende av de trofasta bönerna från kristna över hela världen.

Jag förvånades av att inse att även israeliska församlingsledare var medvetna om att de heligas böner är effektiva. Därför uppmuntrar jag dig att fortsätta att be tillsammans med oss för Israels land.

Jesus lärde oss att be med att säga till Gud: ”Din vilja ske på jord som den sker i himlen.” Guds vilja är mycket tydligt förklarad för oss i Guds Ord när han talar om upprättelsen av Israel. Gud talar om Israels öken som ska blomstra, städer som ska återuppbyggas, nationen ska bli en välsignelse för världen, och viktigast av allt att Gud ska utgjuta sin Ande över Israel.

Därför uppmuntrar vi dig att be enligt Guds vilja som den är himlen. Må Guds Ord manifestera sig självt i Israel på jorden så som det beskrivs och deklareras i himlen. Israel ser att de kristnas böner verkligen välsignar dem och beskyddar dem.

Tack för att du fortsätter stå med oss i dina böner!


Dr. Jürgen Bühler
President
International Christian Embassy Jerusalem

JESAJA 62 Böneämnen för februari

1. Bön för Israel

Val i Israel

Med mindre än tre månader till valet där nästa premiärminister ska utses har kandidaterna börjat växla upp sina kampanjstrategier. Låt oss be om klarhet och vishet för de olika partierna så att de har tydliga ståndpunkter i de kritiska politiska, säkerhetsmässiga och ekonomiska utmaningarna som landet står inför. Be för Israel att de ska ha öron att höra med och följa Guds ledning.

Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så ska dina öron höra detta ord bakom dig: ”Här är vägen, gå på den.” (Jesaja 30:21)

Etiopisk alija

Denna månad är vi spända på att få ta emot den första gruppen med 300 av de etiopiska judar som ska komma under 2019. Israels parlament har tillåtit 1000 etiopiska judar att immigrera och göra alija i år. Vi ser därför också fram emot att få välkomna alla dessa judar när de återvänder till sitt hemland Israel! Var med i bön för att dessa familjer ska få en trygg resa från Etiopien till Israel utan förseningar eller motgångar. Be också för att alla ekonomiska medel kommer in så att ICEJ kan hjälpa dem under absorptionsprocessen.

Jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De ska bygga upp ödelagda städer och få bo i dem, de ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem, de ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. (Amos 9:14)

2. Bön för nationerna

Uppfinningar och att stå med Israel

Gud har verkligen välsignat landet Israel och vi ser hans favör i de israeliska uppfinningarna. Ett team med israeliska vetenskapsmän upptäckte nyligen en möjlighet att bota cancer. Två stora tyska bilföretag har också gått in i partnerskap med Israel för att bygga ett forskningscentrum i Israel i syfte att utveckla ny teknologi till självkörande bilar. Låt oss därför be att Israel ska fortsätta att utvecklas till att bli ett centrum för forskning och utveckling och att globala företag som förlitar sig på israelisk uppfinningsrikedom också ska välja att stå upp till förmån för Israel.

Han har fyllt deras hjärtan med  vishet att utföra alla slags snideriarbeten och konstvävnader och brokiga vävnader av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn samt fint lingarn och andra vävnader, att utföra alla slags arbeten och tänka ut konstfulla verk. (2 Mos. 35:35)

Iran gömmer sig i Syrien

I regionen är Iran fast beslutet att fortsätta bygga upp ett militärt nätverk i Syrien. Israeliska och ryska tjänstemän har träffats för att koordinera sina militärer. Låt oss be att Ryssland klart ser att Iran underminerar deras position och att Moskva behöver ta tydlig ställning och kräva att alla iranska styrkor lämnar Syrien. Be att Gud ska omintetgöra fiendens planer och beskydda Israel.

Gör upp planer, de slår ändå fel. Avtala vad ni vill, det lyckas ändå inte. För Gud är med oss. (Jes. 8:10)

3. Bön för ICEJ

Flytten av ICEJ:s huvudkontor

ICEJ har till slut hittat ett tillfälligt hem här i Jerusalem och flyttar in i den nya byggnaden i slutet av denna månad. Vi är i stort behov av era förböner för denna omständliga process att städa ur det gamla och flytta in i det nya. Be om nåd och frid för ICEJ:s personal när vi fortsätter arbeta, flytta och gå över i en ny tid med Herren tillsammans. Be också för ekonomin och andra resurser som behövs till denna stora flytt. Tack för att du står med oss i tro, i övertygelsen om att våra nya lokaler ska representera Kristi kärlek här i Jerusalems stad.

Nåd och frid var med er i allt rikare mått genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. (2 Petr. 1:2)

Tack för att du är med oss i bönearbetet!