Kallade att be för Israel

Bönebrev andra veckan i januari 2021

 

Kära bönevänner,

Vi går nu in i det nya året 2021 som Herren har gett oss och lämnar 2020 bakom oss. Detta påminner oss om att ögonläkarens definition för perfekt syn är ”20/20 vision”. Det betyder att man kan se allt som man ska se på 20 fots avstånd (6 meter).

Jag hör Herren fråga:

Ser du vad jag vill att du ska se?

Såg du min vision för 2020?

Och vill du se min vision för 2021?

I Apg. 2:11-18 läser vi om hur församlingen började på Shavuot, eller pingst, med utgjutandet av den Helige Ande. Vers 17 säger:

'Detta ska ske i de yttersta dagarna, säger Gud:
Jag ska utgjuta (i överflöd tömma ut) min Ande över allt kött.
    [Över alla människor utan hänsyn till ålder, kön eller ställning.]

Era söner och döttrar
    ska profetera 
(tala inspirerat av Gud).
Era unga män 
(ungdomar)
    ska se syner.
Era gamla män
    ska ha drömmar 
(gudomligt inspirerade drömmar).” SKB

 

Ända sedan denna dag i Apostlagärningarna befinner vi oss i den yttersta tiden. Några judiska lärde talar om att de 2000 senaste åren liknar de sista två dagarna i skapelseberättelsen, när vi rör oss mot Messias ankomst – eller som vi kristna skulle säga, hans återkomst.

I vers 13 ser jag att när den Helige Ande ger oss drömmar och visioner eller profetior, då kommer människor att göra narr av oss. Jag skulle ifrågasätta om vi verkligen hört från den Helige Ande ifall de utomstående inte gör narr av oss.

I 1 Mosebok 15:1-6 läser vi hur Gud uppenbarar sitt löfte om ättlingar till Abraham som är lika talrika som stjärnorna på himlen. Dock vill jag fokusera på vers 1 i kapitel 15, som belyser flera principer när vi söker Herren för 2021.

 

Var inte rädd – Guds vision kan vara så otrolig att den provocerar fram fruktan men Gud säger: ”Var inte rädd”

Jag är din sköld – Gud deklarerar att han är vårt beskydd. Vi behöver inte försvara hans vision. Herren själv kommer att försvara oss när vi tror honom om hans vision.

Jag är din utomordentligt stora belöning – Gud själv är vår belöning. Att visionen går i uppfyllelse är inte vår belöning. Det är bara vårt uppdrag och syfte, medan Gud och Gud ensam är vår sanna belöning.

 

2 Tim. 1:7 säger: “För Gud gav oss inte en rädslans (skygghetens, blyghetens, försagdhetens, lättskrämdhetens, ängslans, feghetens) ande, utan [han har gett oss en ande av]
    kraft (styrka, möjlighet)
    och kärlek (grekiska "agape", Guds osjälvisk utgivande kärlek) [till Gud och människor]
    och ett välbalanserat sinne (självkontrollerat, disciplinerat, med gott omdöme och rationellt tänkande).” SKB

Vi ska inte frukta när Gud ger oss en vision, utan vi ska röra oss framåt i tro, kraft, kärlek och ett välbalanserat sinne – och veta att visionen bara kan bli verklig med Guds närvaro, nåd och försörjning.

Hebr. 11 är trons ”hall of fame”, likväl säger Gud att många av trons hjältar dog utan att se att det som deras tro förväntade sig gick i uppfyllelse.

Vers 6 säger oss att utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han är till och att han belönar dem som söker honom ärligt och uppriktigt.

Jag frågar mig själv: Tror jag och förväntar jag mig i tro att Gud ska belöna mig när jag söker honom uppriktigt? Och söker jag honom verkligen uppriktigt?

När jag ber om Guds drömmar och visioner för det här året i mitt liv, och i tjänsten för ICEJ, har jag blivit konfronterad av Rom. 14:23 som slutar med att påstå: “Allt som inte sker av tro är synd.” Hur ofta gör jag upp planer och fattar beslut utan tro?

När jag ber för detta nya år blir jag också påmind om Upp. 12:11 “De besegrade honom
    på grund av Lammets blod och
    på grund av budskapet i deras vittnesbörd.
De hade inte sitt liv så kärt
    att de undvek döden.” SKB

Detta leder mig att be att orden från min mun ska vara välbehagliga för honom och att jag alltid ska ge ära till Lammet, genom vars blod jag är friköpt. Må jag alltid välja att följa honom oberoende av om det kostar mig mitt liv, mina planer, mitt hopp eller mina drömmar. Må jag alltid söka efter hans drömmar och visioner, att de blir manifesterade och att hans närvaro alltid är min önskan och den belöning som jag föredrar.

Jag dras även till orden av kung David som citeras i Apg. 2:25-28

Jag har alltid haft Herren för mina ögon (jag tänker ständigt på honom),
    han är på min högra sida för att jag inte ska vackla (kastas ner).
Därför var mitt hjärta glatt och min tunga jublade,
    även min kropp ska vila i det hoppet.
    [Min kropp är som ett tält, en temporär boning här på jorden, medan jag väntar på uppståndelsen.]
För du ska inte överge min själ (lämna den hjälplös) i dödsriket (grekiska Hades, hebreiska Sheol)
    eller låta din heliges kropp förgås (utsättas för förgängelsen, då kroppen förmultnar efter döden).
Du har visat mig livets vägar,
    du ska uppfylla mig med glädje i din närhet (inför ditt ansikte).'” SKB

 

När vi avslutar detta vill jag personligen fråga dig om du har tagit emot en dröm eller vision eller mål eller syfte för 2021? Om inte, vill jag uppmuntra dig att spendera tid i bön och inte bara be utan även läsa Skriften och fråga Gud hur du ska applicera den i ditt liv.

Jag har funnit att jag behöver tyst tid i bön och i Skriften när jag tänker på, visualiserar och föreställer mig framtiden som Han kallar mig och ICEJ till. Under detta nya år, gör det till en vana att läsa bibeln varje dag, och om detta inte redan är din vana så förstärk din beslutsamhet. Det är andlig mat som ger näring till din själ.

Förra året var ett år av kris när våra regeringar runt om i världen stängde ner på grund av hotet från covid. Detta påminner om Jesu ord i Luk. 13:1-5:

Vid samma tid kom några och berättade för Jesus [den senaste nyheten] om de galiléer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer.
Jesus svarade: "Tror ni att de galiléerna var större syndare än alla andra galiléer, eftersom de fick lida så? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er (totalt förändrar ert sätt att tänka och agera) går ni alla under som de.
     Eller de arton som dog när tornet i Siloam föll över dem, tror ni att de var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er (totalt förändrar ert sätt att tänka och agera) går ni alla under på samma sätt.” (Luk. 13:1-5, SKB)

Notera hur Jesus ramar in de dåliga nyheterna med att tala om omvändelse. Jesus vänder helt på frågan genom att säga till dem att inte fastna i det som hände, utan istället rannsaka sina egna hjärtan. Finns det något där som du behöver göra upp med och ångra?

När vi går in i det nya året, låt oss be Herren om att bevilja oss förlåtelse. Och må vi lyssna på den Helige Ande när han talar om för oss vad vi behöver vända om ifrån, så att vi kan röra oss framåt i tro mot hans drömmar och visioner 2021.

 

Shalom från Jerusalem,

Barry R. Denison

Vice President – Operations International Christian Embassy Jerusalem

 

PS: När det nya året börjar kommer vi att ha vår andra bönedag i Jesaja 62 - bönen på onsdag 13 januari 2021. Samma dag kommer vi att hålla vår globala bönesamling online kl. 4:00 PM (Israels tid, Kl. 15 svensk tid). Var med oss där via: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

 

Tack för att du är med oss i bönearbetet!