Kallade att be för Israel

Bönebrev för april 2021

 

När jag bestämmer en särskild tid, ska jag själv döma med rättvisa. (Psalm 75:3 SKB)

 

Nästa dag med bön och fasta i vår globala bönekampanj Jesaja 62 äger rum

Onsdag 7 april 2021

Stå med oss!

 

Förvissa dig även om att delta varje onsdag klockan 4:00 PM (Israelisk tid, klockan 15 svensk tid) för vår globala bönesamling Jesaja 62. Gå till: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

 

BÖNEÄMNEN

 

1. Bön för Israel

För en ny Israelisk regering

Israel har precis haft sitt fjärde val på två år och resultatet pekar mot ett fortsatt politiskt dödläge, såvida inte någon kompromiss görs där positionerna förändras för landets bästa. Premiärminister Benjamin Netanyahu och hans Likudparti har igen fått det högsta antalet platser i det nya Knesset, men de behöver fortfarande flera partners för att kunna bilda en koalitionsregering som stöds av en majoritet på 61 platser i parlamentet. För första gången möter Netanyahu en verklig opposition från höger. Också för första gången, kan han komma att behöva stöd av ett arabiskt parti för att bilda en koalition. Under tiden har hans huvudrivaler svurit att avsätta Netanyahu från regeringen, men de behöver också arabernas stöd för att kunna göra det. Detta skapar fullständigt nya politiska förutsättningar för Israel. Bed för de nyss valda medlemmarna till det nya Knesset, att de ska fatta kloka beslut för landet angående nästa regering. Be att de rätta ledarna träder fram och når en gemensam väg framåt för landets bästa. Be att det kommer en större försoning och social harmoni mellan judiska och arabiska samhällen i Israel ur detta politiska dödläge. Be att den arabiska befolkningen får en större acceptans av Israel som en judisk och demokratisk stat, där de individuella rättigheterna är skyddade även när landet fortsätter att vara en säker tillflyktsort för judar runtom i världen. Be med tillförsikt att Herren Gud är den sanna regenten över Israel, som leder dem som en herde åt rätt håll i det politiska kaos som varit de senaste åren.

Utse åt er visa, förståndiga och kunniga män inom era stammar, så ska jag sätta dem till huvudmän över er.” (5 Mos. 1:13 SFB)

Du Betlehem, i Juda land, du är på inget sätt den minsta bland härskare i Juda, för från dig ska det komma en härskare (ledare) som ska vara en herde för mitt folk (en som beskyddar, leder och föder mitt folk).” (Matt. 2:6 SKB)

 

 För Israels upprättelse

Under de senaste månaderna har Israel genomfört en massvaccination som har placerat landet i det globala strålkastarljuset i kampen mot pandemin. Det var en betydande risk för israelerna att bli en stor testgrupp för det nya mRNA-vaccinet, särskilt med tanke på att de sena biverkningarna fortfarande är okända. Men så här långt har antalet COVID19-infektioner, de allvarliga fallen och dödstalen sjunkit dramatiskt och landets ekonomi börjar sakta att återhämta sig och öppna upp. Likväl oroar sig många kristna som stöttar Israel för att landet har hamnat i någon diabolisk fälla genom detta oprövade vaccin som skulle sluta i katastrof för dem. Då det inte tycks vara fallet just nu verkar det istället som att många israeler är stoltare än någonsin över att ha statusen som “StartUp Nation”, och de är villigare än någonsin att lita på vetenskap och medicinska framsteg för att lösa problem, snarare än att vända sig till Herren Israels Gud. Be att i och genom alla dessa omständigheter så ska Israels folk ödmjukt vända sig till Herren Gud. Be att Herren ska påskynda sitt verk att upprätta det judiska folket både fysiskt i landet och till Herren själv. Be att de snart ska nå sin profetiska, förlossade plats i Gud genom den utlovade Messias. Be över vad du kan göra för att hjälpa Israel att nå sin gudomliga bestämmelse.

Rikt välsignad (salig, mycket lycklig) är den stridsman (en man i sin bästa ålder) som valt att göra Herren (Jahve) till sin trygghet, som inte vänder sig till de stolta och de som viker av till lögn.” (Ps. 40:5 SKB)

Många av Israels barn ska han vända om till Herren, deras Gud.” (Luk. 1:16 SKB)

men när de återvänder (kapitulerar och överlämnar sig igen) till Herren, tas slöjan bort.” (2 Kor. 3:16 SKB)

 

2. Bön för regionen och nationerna

För rakryggade ledare bland nationerna

I 1 Tim. 2:1-4 instrueras vi som efterföljare till Jesus att be för all överhet, för att kunna leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Med så mycket kaos och ovisshet orsakat av coronaviruset i hela världen, inklusive oförutsedd ekonomisk oro, har vi många fler anledningar att be för ledarna i de respektive länderna, liksom för våra egna städer och regioner. Låt oss be att många ödmjukar sig inför Gud mitt i det kaos och den förvirring som är i vår tid. Låt oss be att de ser till Honom för fred och säkerhet för att övervinna förvirringen och fruktan som denna kaotiska tid har skapat. Låt oss också i bön lyfta upp världsledarna som har makten att göra skillnad, så att de använder den för ärliga syften. Be att det inte ska vara möjligt att använda den rådande krisen och omvälvningarna för att framtvinga ogudaktiga förändringar i våra länder och samhällen. Be att Gud ska döma den växande ondskan i vår värld i Hans tid. Mest av allt, låt oss sätta vår förtröstan till Herren, som i sanning råder över nationerna.

Hela jorden (folk från alla jordens hörn) ska komma ihåg det som hänt och omvända sig till Herren (Jahve). Alla släkter (stammar, familjer) från alla hednafolk ska tillbe (böja sig) inför dig.” (Ps. 22:28 SKB)

När jag bestämmer en särskild tid, ska jag själv döma med rättvisa.” (Ps. 75:3 SKB)

Därför uppmanar jag dig först av allt (som något mycket viktigt som måste få prioritet) till böner (personliga specifika behov, t.o.m. under rop eller högljudd gråt), förtroliga böner (interaktiv tvåvägsdialog, samtal, tillbedjan och hängivenhet i förtrolighet med Gud), förböner (vädjan för andras behov och att Guds vilja ska ske i deras liv) och tacksägelse, för alla (kategorier av) människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är rätt och välbehagligt inför Gud vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta (befriade, räddade, bevarade) och komma till insikt om (känna igen, få en personlig erfarenhet av) sanningen.” (1 Tim. 2:1-4 SKB)

 

3. Bön för ICEJ

För ICEJ:s planering av Lövhyddofesten 2021

I september hoppas ICEJ att kunna arrangera ett fysiskt firande av Lövhyddohögtiden i Jerusalem såväl som en virtuell fest online. Det råder fortfarande mycket stor osäkerhet angående vilka hälsorestriktioner som kommer att vara på plats i Israel och om kristna från andra länder kommer att tillåtas att fira festen med oss. Be att det snabbt ska bli klart hur öppet Israel kommer att vara för kristna pilgrimer som vill komma hit och fira Lövhyddohögtiden personligen i landet i september. Be om vishet och ledning för våra ledare och medarbetare som planerar Lövhyddofesten. Be för dem som vill komma och närvara personligen i Jerusalem för att fira festen så som Sakarja 14 uppmuntrar oss att göra. Be att Israel ska öppna upp och tillåta så många kristna pilgrimer som möjligt att ta del av detta års Lövhyddofest på plats.

 Dina portar skall ständigt hållas öppna – varken dag eller natt skall de stängas – så att folkens rikedomar kan föras till dig och deras kungar föras med i tåget.” (Jes. 60:11 SFB)

Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem skall dra dit upp, år efter år, för att tillbe konungen, Herren Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden.” (Sak. 14:16 SFB)

Om nu någon av er saknar vishet, ska han fråga Gud, som ger generöst (fritt utan baktankar) till alla utan att förebrå (klandra, förakta, läxa upp) – och den [visheten] ska ges åt honom.” (Jak. 1:5 SKB)

 

Tack att du står med oss i bön denna månad!