Kallade att be för Israel

Bönebrev för september 2021

 

...för amoréernas missgärning är inte full än
(deras synders mått har inte uppnått mängden som krävs för dom).

(1 Mos. 15:16 SKB)

 

Nästa dag med bön och fasta i vår globala bönekampanj Jesaja 62 äger rum

Onsdag 1 september 2021

Stå med oss!

 

Förvissa dig även om att delta varje onsdag klockan 4:00 PM (Israelisk tid, klockan 15 svensk tid) för vår globala bönesamling Jesaja 62. Gå till: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

 

BÖNEÄMNEN

 1. Bön för Israel

Coronaviruset ökar i Israel

Israel går för närvarande igenom sin fjärde våg av coronainfektioner på de senaste 18 månaderna med omkring 10,000 nya fall per dag och sjukhus som är överfyllda med allvarliga fall. Detta trots att stora delar av befolkningen redan är vaccinerad. Delta och Delta-Plus varianten orsakar de flesta infektionerna och Israels regering driver på för att alla ska ta en tredje dos av Pfizers vaccin för att undvika en ny kostsam nedstängning under de judiska högtiderna. Uppstarten av höstterminen är också hotad.

Be för Israel och dess ledare att de får vishet och framgång i bekämpandet av den senaste coronavågen.
Be att israeliska forskare finner ett bättre svar på hur man bekämpar hotet från coronaviruset med alla dess varianter.
Be att landet övervinner den senaste coronavågen och till slut kan öppna upp för utländska turister. Be att det israeliska folket i sanning ska vända sig till Herren och söka efter hans svar på denna moderna plåga.

Och David byggde där ett altare åt Herren och offrade brännoffer och gemenskapsoffer. Och Herren hörde bönerna för landet, och plågan avvärjdes från Israel.” (2 Sam. 24:25 SFB)

Han kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt (auktoritet) över orena andar, så att de kunde driva ut dem och bota alla slags sjukdomar (kroniska, obotliga sjukdomar) och alla slags krämpor (tillfälliga sjukdomar). (Matt. 10:1 SKB)

  

Ny våg av alija

Vi lever i tider när bibliska profetior går i uppfyllelse framför våra ögon. Ett tydligt exempel är den stora insamlingen av det judiska folket tillbaka till Israels land. Vi är verkligen nära det ögonblick när mer än hälften av världens alla judar på nytt lever i fädernas hemland. Det finns ett antal faktorer som bidrar till förväntningarna på en kraftigt ökad alija (immigration till Israel) de kommande månaderna, bland annat coronapandemin, Israels stabila ekonomi och det ökande hotet från antisemitismen runt om i världen. Det är också noterbart att ICEJ har en unik position just nu i att hjälpa fler judar att komma hem från fler platser än någonsin tidigare, inklusive möjligheten att assistera med alijaflyg från Nordamerika.

Be att alijan till Israel fortsätter att växa de kommande månaderna. Be att Herren möjliggör för ICEJ att assistera under den pågående alijavågen på nya och större sätt, särskilt att vi ska ha möjlighet att sponsra fler flighter som tar hem större grupper av judiska immigranter till landet. 

  • När vi ber Gud att ta hem judar från norr, söder, öster och väster, ber vi enligt Guds vilja.
    Be att fler judar ska komma hem.
  • Be om Guds timing. När han rör sig över nationerna, be att det judiska folket ska urskilja tiderna och återvända hem till Israel.
  • Be att kyrkan ska få tag på visionen på Guds hjärta för alija. Det kan innefatta den församling som du tillhör.
  • Be om alija från väster och att församlingen ska vara redo för denna tid av återvändande.
  • Be att Herren ska tala till individer, församlingar och affärsmän om att hjälpa till att finansiera de alijaprojekt som vi åtar oss.

Se, dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska säga: ”Så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land”, utan: ”Så sant Herren lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder dit han hade fördrivit dem.” För jag ska föra dem tillbaka till det land som jag gav deras fäder.” (Jer. 16:14-15 SFB)

Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.” (Matt. 12:30 SKB)

 

 2. Bön för regionen och nationerna

Tragedin i Afghanistan

De senaste veckorna har USA:s regering bestämt att man ska avsluta det 20-åriga kriget mot talibanerna i Afghanistan och har hastigt börjat lämna det krigsdrabbade landet som nu lämnas åt sitt öde med en islamistisk milis som förtrycker. Många utlänningar, liksom afghanska medborgare som har arbetat med den USA-ledda alliansen, hotas nu av det snabba tillbakadragandet när talibanerna enkelt har tagit kontroll över den största delen av landet inklusive huvudstaden Kabul. Medlemmar i denna brutala klanmilis har redan begått grymheter och dess ledare hotar att återinföra stränga sharialagar i landet. Just nu är många i den underjordiska församlingen – som har vuxit – i fara för sina liv, när många lokala och utländska kristna fortfarande sitter fast inne i Afghanistan och är bland dem som möter de största riskerna från talibanerna. De söker nu desperat efter vägar att fly.

Låt oss förena våra böner med bönerna från den underjordiska församlingen i Afghanistan, så att de blir beskyddade och stärkta i sin tro under dessa svåra tider, precis som Gud beskyddade hebréerna från en säker död i Daniels bok. Låt oss även be om trygghet för hela Afghanistans folk. Slutligen, låt oss också be om Saulus-möten bland medlemmarna och ledarna i talibanmilisen.

Då samlades satraperna, föreståndarna och guvernörerna och kungens rådgivare runtomkring, de såg hur männen var helt fysiskt oskadda av eld (elden hade inte haft någon makt över deras kroppar). Inte ett enda hår på deras huvuden var svett, deras byxor (ytterkläder) var inte skadade, man kunde inte ens känna lukten av rök från dem! (Dan. 3:27 SKB)

Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken. Sedan hörde han en röst som sade till honom: "Saul! Saul! Varför förföljer du mig?" 
     Då frågade han: "Vem är du, Herre?"
    Rösten svarade: "Jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig upp och gå in till staden, så ska du få veta vad du måste göra.” (Apg. 9:3-6a SKB)

 

 3. Bön för ICEJ

Lövhyddofesten 2021

I år blir ICEJ:s Lövhyddofest ett online event som hålls på temat ”Elias dagar” (“The Days of Elijah”). Nationer från hela världen kan delta när vi sänder festen till ditt hem via dator eller mobil från Jerusalem. På så vis kan du fortfarande fullfölja Herrens befallning att fira Lövhyddohögtiden i Jerusalem (Sak. 14:16). Denna globala lovsångsupplevelse kommer virtuellt att ta dig till platser runt om i Jerusalem och Israel – såsom Trädgårdsgraven, de södra tempeltrapporna, Genesarets sjö, Qumran, och Carmelberget. Vi tror att under denna fest vill Herren förlösa sitt ord från Jerusalem, som det står i Skriften (Jes. 2, Mika 4).

Låt oss be att varje del av Lövhyddofesten leds av den Helige Ande och att tittarna från alla länder ska få ett möte med Gud när de deltar i denna online samling. Låt oss också be att Guds kraft ska vara närvarande så att under, tecken och mirakler sker under dessa globala samlingar. Vi ber också att Kristi kropp i hela välden ska bli mäktigt påverkad av detta års Lövhyddofest, och att Elias ande ska förlösas över denna generation till att bryta ner falska avgudar och få människor att följa Herren helhjärtat.

Bed särskilt för de troende i Kina som vill delta i festen men nekas tillgång till olika kanaler av den förtryckande kinesiska kommunistregimen. Alla digitala kommunikationer till kristna i Kina övervakas noggrant, vilket gör det svårt att nå dem i detta land som vill vara med oss online på Lövhyddofesten. Låt oss be att grupper som vill registrera sig och delta i festen ska ha möjlighet att göra det.

Elia trädde fram för allt folket och sade: ”Hur länge ska ni halta på båda sidor?
Om det är Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom.”
(1 Kung. 18:21 SFB)

Han ska gå framför Herren i Elias ande och kraft för att
    'vända fädernas hjärtan till barnen' 
och de olydiga till de rättfärdigas insikt (förstånd),
    så att Herren får ett förberett folk. (Luk. 1:17 SKB)

Till sist, kära syskon (bröder och systrar i tron), be (vädja) för oss att Herrens ord ska kunna spridas snabbt (får fri väg att kunna löpa – sitt lopp) och bli ärat (förhärligat; att det skulle bli högt aktat – som en segrande vinnande löpare), precis som hos er. (2 Tess. 3:1 SKB) 

  Tack att du står med oss i bön denna månad!