Kallade att be för Israel

Bönebrev för juni 2021

 

“Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds.
(2 Krön. 20:15b SFB)

 

Nästa dag med bön och fasta i vår globala bönekampanj Jesaja 62 äger rum

Onsdag 2 juni 2021

Stå med oss!

 

Förvissa dig även om att delta varje onsdag klockan 4:00 PM (Israelisk tid, klockan 15 svensk tid) för vår globala bönesamling Jesaja 62. Gå till: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

 

BÖNEÄMNEN

 

1. Bön för Israel

För Israels återhämtning efter den senaste konflikten

I maj försattes Israel i ett 11 dagars intensivt raketkrig med Hamas i Gaza som tvingade flera miljoner civila i centrala och södra Israel till deras skyddsrum. Det blev också den tändande gnistan för våldsamma upplopp mellan judar och araber på gatorna i många av de större städerna. Tretton israeler dog i raket- och terrorattackerna, medan dussintals fler skadades. Under tiden har förlusterna och skadorna också hopat sig på den palestinska sidan, där omkring 250 gazabor blivit dödade, majoriteten av dem medlemmar i terrororganisationerna Hamas och Islamiska Jihad, medan hundratals fler är skadade. Konflikten var avsiktligt riggad av Hamas för att passera deras politiska rival Fatah i support på de palestinska gatorna genom att presentera sig själva som de sanna försvararna av al-Aqsamoskén i Jerusalem, såväl som att få den arabiska normaliseringsprocessen med Israel satt ur spel, vilken förkroppsligats i de nya Abraham Accords. Båda sidor hävdar att de vunnit under den senaste upptrappningen, men Israel behöver verkligen våra förböner när de återhämtar sig från striden. Den mest oroande utvecklingen i den här konflikten var de bittra gatustriderna mellan judar och araber i några av Israels blandade städer som Jerusalem, Haifa, Jaffa, Akko och Lod. Medan en del av detta våld har sin rot i kriminella gängaktiviteter i dessa städer finns det också djupa etniska skillnader i Israel och det har även visat sig att det finns många som är lojala mot Hamas bland den israeliska arabiska befolkningen.

Be att de sociala splittringarna i Israel som avslöjats under den senaste konflikten snabbt ska bli helade och att det ska bli en större försoning än någonsin tidigare mellan judiska och arabiska samhällen i landet.
Be för de sörjande familjerna och för dem som påverkas av skadorna från denna konflikt.
Be för Israels försvar och avskräckande att det ska återställas starkare än någonsin.
Be att de palestinska araberna slutligen ska inse att de aldrig kommer att kunna omintetgöra Israel, och att de därför måste komma till tals med den judiska staten och skapa fred.
Be att det från och med nu ska bli många år av lugn och ro i landet Israel.
Slutligen, be att det äntligen ska bli en majoritetskoalition som klarar av att bilda en stabil regering som är överlåten till hela nationens bästa.

Herren ska förbarma sig över Jakob och än en gång utvälja Israel och låta dem få ro i deras eget land. Främlingar ska ansluta sig till dem och hålla sig till Jakobs hus.” (Jes. 14:1 SFB)

Han vaknade och tillrättavisade skarpt vinden och sade till sjön: "Tyst! Var stilla!" Vinden lade sig och det blev alldeles lugnt (kom ett stort lugn). (Mark. 4:39 SKB)

 

För Israels beskydd från Iran

Det senaste raketkriget med Hamas i Gaza är i realiteten bara en del av ett mycket långvarigt utnötningskrig och förintelse som Iran har ägnat sig åt mot Israel på flera plan under fyra årtionden, ända sedan den radikala islamska regimen grep makten i Teheran. Iran kommer att studera konflikten för att utforska Israels svagheter och planera sitt nästa steg. Hamas är väsentligen en förlängd arm till Iran, precis som den libanesiska shiitiska terrormilisen Hizbollah i norr, som har närmare 200,000 raketer och missiler redo att avfyras mot Israel. De utgör ett ännu större hot än Hamas, då Hizbollah besitter många fler fjärrstyrda missiler med längre räckvidd och större sprängkraft. I tillägg finns det radikal islamistisk milis i Syrien och Irak som också har blivit värvad, tränad och utrustad av Iran för att kunna öppna nya fronter mot Israel i framtiden. Under tiden fortsätter Iran att utveckla kärnvapenkapacitet och den nya amerikanska administrationen verkar luta åt att tillåta att de gör det genom att försöka återgå till den svaga kärnkraftsöverenskommelsen från 2015, JCPOA.

Be att Israel ska kunna fortsätta att försvara sig självt mot det iranska hotet och attackerna.
Be att varje anslag att skada Israel från den radikala iranska regimen och dess regionala allierade ska avslöjas och avvärjas i tid.
Be att Iran ska erfara fler och större motgångar i sina ansträngningar att utveckla kärnvapen.
Be att fler nationer ska stå med Israel och kräva att Iran fullständigt upphör med sitt kärnvapenprogram.
Mest av allt, be att Herren Gud ska fortsätta att vaka över och beskydda Israels land och folk från Iran och varje annan fientlig attack.

Må alla som hatar Sion [tempelberget i Jerusalem] drivas tillbaka i skam och vanära.” (Ps. 129:5 SKB)

Vad helst ni frågar om i bön ska ni få, om ni tror.” (Matt. 21:22 SKB)

 

2. Bön för regionen och nationerna

För fler arabländer som skapar fred med Israel

I ett “segertal” i Qatar direkt efter att den senaste eldgivningen upphörde, proklamerade Hamas ledare Ismail Haniyeh att den islamska terrormilisen hade uppnått ett av sina huvudmål i konflikten genom att stoppa det regionala momentum mot normalisering och fred som finns med Israel. Det senaste Gazakriget orsakade verkligen ökade spänningar mellan Israel och några av de sunniarabiska nationerna som undertecknat Abraham Accords det senaste året, inklusive Bahrain, Marocko, Sudan and Förenade Arabemiraten. Egypten, Jordan och Saudiarabien stod också under varierande grad av press att stå med Hamas och fördöma Israel. Medan många ledare från dessa arabländer talade för det palestinska folket och deras sak, var de också tydliga med att bevara och stärka sina växande band med Israel.

Be för de arabiska ledarna att de fortsätter att se de stora vinsterna och välsignelserna för deras länder när de försonar sig med Israel.
Be att de arabiska länderna snabbt ska återuppta och även påskynda normaliseringsprocessen med Israel, inklusive Saudiarabien.
Be för Egyptens ledarskap som klarade av att vara till hjälp med att säkra det senaste eldupphöret i Gaza.
Be att det blir varmare mellanmänskliga relationer mellan israeler och araber i regionen.
Be att alla människor i området ska söka fred med varandra.

 Jag ska ta bort (förgöra) alla stridsfordon från Efraim
    och stridshästar från Jerusalem,
    och pilbågar (stridsvapen) ska utrotas (helt försvinna).
Sedan ska han tala frid (fred, hebreiska ordet "shalom", som innebär Guds välsignelser på alla områden) för hednafolken.
    Hans välde ska sträcka sig från hav till hav [Medelhavet till Döda havet],
    och från floden [Eufrat] till jordens ändar. [Han ska regera över hela världen.] (Sak. 9:10 SKB)

Han ska också undvika (sky; vika av från) det onda och [istället] göra det goda,
    söka friden och [ivrigt] sträva (följa, jaga) efter den.” (1 Petr. 3:11 SKB)

 

3. Bön för ICEJ

För ICEJ:s planering av Lövhyddofesten 2021

I september ska ICEJ stå värd för ett fysiskt firande av Lövhyddofesten i Jerusalem liksom en virtuell fest online. Det återstår fortfarande mycket planering att göra och många viktiga beslut att fatta för att kristna ska kunna komma till Israel för högtiden. Be att många kristna pilgrimer ska tillåtas resa in i Israel för att kunna delta i vårt firande personligen i september.

Be att många fler kristna runtom i världen ska delta med oss online under högtiden.
Be om vishet och ledning från ovan för våra ledare och medarbetare som planerar Lövhyddohögtiden.

Det ska ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem ska dra dit upp, år efter år, för att tillbe Kungen, Herren Sebaot, och fira lövhyddohögtiden.” (Sak. 14:16 SFB)

När vi kom till Jerusalem tog syskonen (bröderna och systrarna i tron) emot oss med glädje.” (Apg. 21:17 SKB)

 

För ICEJ:s alijaarbete

ICEJ fortsätter att vara djupt involverat i det stora profetiska insamlandet av det judiska folket till deras gamla hemland. Trots pandemin och nu nyligen raketkriget från Gaza, har inte invandringen till Israel avstannat, dessutom förväntas en signifikativ ökning av antalet judar som gör alija de närmaste månaderna. Redan i år har ICEJ hitintills sponsrat flyg för mer än 1100 nya judar som immigrerat till Israel, inklusive från Etiopien, Indien, Ryssland, Belarus, Frankrike och många latinamerikanska länder.

Be att dörrarna för alija står mer vidöppna än någonsin och att återvändandet av judar till Israel ökar trots de långvariga reserestriktionerna på grund av pandemin.
Be att ICEJ kan fortsätta att spela en avgörande roll i det pågående miraklet i denna tid av alija.
Be att de ekonomiska resurserna ska finnas för ICEJ till att kunna ta hem åtminstone tretusen judar till Israel detta år.

Han ska höja ett banér (en signalflagga, ge ett tydligt tecken) för hednafolken
och samla Israels fördrivna; han ska samla Judas kringspridda, från jordens alla hörn. (Jes. 11:12)

För vi är hans hantverk [Guds mästerverk – hans konstnärliga arbete och poetiska verk] skapade (som formats, omdanats) i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus till [att utföra] goda gärningar [ett gott arbete i allt], som Gud har förberett [utsett och gjort redo i förväg] så att vi ska vandra i dem [leva i det Gud planerat].” (Ef. 2:10 SKB)

 

Be för vår globala petition för att stödja Israel i den Internationella brottmålsdomstolen, ICC.

ICEJ fortsätter att samla in namnunderskrifter online till vår petition riktad till den Internationella Brottmålsdomstolen i Haag för att de ska lägga ner deras upprörande utredning om påstådda ”krigsbrott” i Israel mot palestinier. Den senaste gazakonflikten har bara förstärkt hur viktig denna framställan är, då det skulle bli mycket svårt för Israel om ICC skulle bestämma att deras legitima ansträngningar att försvara sig själva är krigsbrott. Den världsvida kristenheten måste stå upp emot denna fasaväckande förvrängning av rättvisan. Läs mer på: on.icej.org/iccpetition

Be att denna globala petition online till ICC ska undertecknas av hundratusentals kristna över hela världen.
Be att det ska sända ett kraftigt budskap till ICC att släppa denna orättfärdiga undersökning mot Israel.
Be att detta onda anslag att förneka Israel rätten att försvara sig själv ska omintetgöras och att de som har tänkt ut detta projekt ska ställas i skamvrån.

Låt de som är ute efter mitt liv,
    bli förödmjukade och vanärade!
Låt dem som vill mig ont,
    vända om förnedrade
.” (Ps. 35:4 SKB)

Vi vet att vi kommer från Gud,
    och att hela världen (ordnade samhällssystem med föränderlig etik och moral) ligger under den ondes våld
.” (1 Joh. 5:19 SKB)

  

Tack att du står med oss i bön denna månad!