Böneämnen för november 2020

“Jag vill lova (prisa, upphöja, lovsjunga) Herren (Jahve) alltid, hans lov ska ständigt vara i min mun.” (Ps. 34:2 SKB)

1. Bön för Israel

För att Israel ska övervinna COVID-19

Den andra vågen av Coronavirus drabbade Israel under sensommaren och tidiga hösten med en av de högsta nivåerna av infekterade per capita i världen. Antalet nya fall är nu sakta på väg ner, men landet befinner sig fortfarande i en delvis nedstängning och påverkan på ekonomin är enorm. Detta är särskilt sant för turistindustrin där många guider, busschaufförer, hotellarbetare, restaurangpersonal, souvenirbutiksägare och andra har blivit arbetslösa i månader i brist på utländska turister. Det finns också varningar om att viruset kan öka igen om skolor och affärer öppnar upp fullt ut. Bed att de israeliska ledarna ska fatta de rätta besluten som får denna pandemi under kontroll så att de kan öppna upp ekonomin igen. Fortsätt att be att Israel ska vara den nation som kommer fram med säkra och effektiva behandlingsmetoder och vaccin mot Corona. Bed särskilt för alla dem inom turistindustrin som har drabbats hårdast av denna globala hälsofara.

“Och ingen av invånarna ska säga: ”Jag är sjuk.” Folket som bor där har fått sin synd förlåten” (Jes. 33:24 SFB)

“Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger på dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus.” (Ps. 91:5-6 SFB)

För Israels uppvärmda relationer med den sunniarabiska världen

Sudan är den senaste sunniarabiska nationen som har valt att öppna diplomatiska relationer med Israel, och fler arabledare står i kö för att också skapa fred med den judiska staten. Detta kommer i kölvattnet av “Abraham Accords” som Israel signerade med Förenade Arabemiraten och Bahrain, med bistånd från USA. Trump administrationen har varit helt avgörande för Israel som medlare för dessa normaliseringsavtal och de är även på gång med andra länder (Serbien och Kosovo, till exempel) för att göra rätt mot Israel och Jerusalem som en del av deras egna bilaterala diplomatiska överenskommelser. USA:s President Donald J. Trump, som är i avslutningen på sin återvalskampanj, har påpekat att ytterligare minst fem och kanske så många som tio arabiska och muslimska stater är redo att normalisera

relationerna med Israel, enbart för att få fred och stabilitet i regionen. En tidigare israelisk chef för underrättelsetjänsten har identifierat Saudiarabien som en av dessa nationer, vilket skulle vara en enorm vinst för Israel. Om Trump skulle vinna en andra period som president, skulle detta momentum inte bara se fler av dessa länder öppna relationer med Israel, utan många andra länder skulle också erkänna Jerusalem som Israels rättmätiga huvudstad. Om han förlorar skulle mycket av detta positiva momentum för Israel förloras. Bed att fler arabiska och muslimska länder formellt etablerar fredliga diplomatiska förbindelser med Israel, liksom att fruktsamma handelsförbindelser och personliga relationer mellan individer skapas. Detta omfattar också särskilt bön för Oman, Marocko och Saudiarabien. Bed att denna trend mot fred och accepterande av Israel ska påverka andra nationer runtom i världen så att de inte längre röstar med den anti-Israeliska gruppen i internationella forum eller supportar BDS-kampanjen mot Israel. Bed att fler länder ska flytta sina ambassader till Jerusalem. Och bed att valen i USA den 3 november ska tillåta president Trump att fortsätta bygga på det nuvarande regionala momentum som finns mot fred med Israel under kommande år.

“Och jag skall ge frid i landet, ni skall få ro och ingen skall förskräcka er. Jag skall göra slut på vilddjuren i landet, och inget svärd skall gå fram genom ert land.” (3 Mos. 26:6 SFB)

“Stor frid har de som älskar din undervisning (torah), ingenting kan få dem på fall.” (Ps. 119:165 SKB)

2. Bön för regionen och nationerna

För araberna och den större världen

Resultatet av valet i USA kan få en stor inverkan på Mellanöstern i stort och på hela världen, särskilt i termer av ökad globalisering såväl som det sätt på vilket det internationella samfundet hanterar Irans kärnvapenhot. Det är stora skillnader mellan de konservativa i USA, av vilka många delar den bibliska världsuppfattningen, och det liberala/progressiva lägret, där många förespråkar en sekulär humanism och en världsregering. Många analytiker förutspår en demokratisk administration i Washington vilket för oss tillbaka till den tidigare överseende hållningen gentemot Iran, såväl som att vi överlåter mer av vår nationella suveränitet till internationella organ som enkelt kan manipuleras av regimer som inte delar våra värderingar om individuella rättigheter och friheter. Vi vet att Herren Allsmäktig Gud regerar suveränt över hela jorden! Så låt oss be att Hans vilja sker på jorden som i himlen. Bed att Herren visar sin nåd och barmhärtighet mot din egen nation genom att ge oss gudfruktiga ledare med en biblisk världsuppfattning, särskilt vad gäller rätt och fel enligt Guds perspektiv. Bed att Herren ska hålla tillbaka de krafter som vill globalisera och försöker använda det för att få egen makt och välfärd, förtrycka människor och deras rättigheter, samla egna tillgångar, förtrycka sanningen och förfölja kvarlevan av gudfruktiga på jorden.

“Som från början berättat (kungjort) vad som ska ske i slutet [1 Mos 3:15; 16:12; 21:18], för länge sedan berättat det som ännu inte skett, som säger: "mitt rådslut ska stå fast, och jag gör allt vad jag vill (önskar, har min glädje i).’” (Jes. 46:10 SKB)

“Herren (Jahve) upphäver (annullerar, gör om intet) hednafolkens beslut (rådslag, planer), sätter stopp för (tillåter inte) folkens planer. Herrens (Jahves) beslut (planer) står fast för evigt, hans hjärtas planer från släkte till släkte. ” (Ps. 33:10-11 SKB)

För global väckelse

Det globala Coronautbrottet fortsätter att få många kristna runtom i världen att ropa om befrielse och väckelse för sina länder. Detta är en tid av intensifierad bön bland de heliga, och vi vill vara en del av det som Gud har i beredskap åt oss när vi söker hans ansikte som aldrig förr. Fortsätt att stå i bön tillsammans med oss för att Herren ska röra sig mäktigt genom den Helige Ande runtom i världen. Bed för den sanna församlingen att hon ska vara frimodig och lysa med Jesu ljus i denna mörka tid. Bed att kristna överallt ska omprioritera sina liv bort från rikedomar och bekymmer om denna världens omsorger till att istället vända sig till de dyrbara, eviga sanningarna om vår frälsning i Jesus.

“Av den anledningen [på grund av de goda rapporterna om er tro och kärlek, se vers 4] har vi från den dag vi hörde det [då Epafras kom till oss i Rom] inte upphört att be för er.

Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja, med all andlig vishet och insikt (hur den praktiskt appliceras). Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud.” (Kol. 1:9-10 SKB)

“Nej, sök (var fixerade vid) hans rike, så ska ni få det andra också.

Var inte rädd, du lilla hjord! För det är er Faders goda vilja (stora glädje) att ge er riket.” (Luk. 12:31-32 SKB)

3. Bön för ICEJ

För Envisionkonferensen

Tacka Herren med oss för en framgångsrik global Lövhyddofest online tidigare i oktober! Vi hade möjlighet att nå fler tittare i fler länder med mer bibliskt innehåll än någonsin tidigare. Och många värmande vittnesbörd har kommit om hur Herren har välsignat och berört så många genom onlinehögtiden. Nu måste vi planera och förbereda vår årliga Envisionkonferens för pastorer och ledare i slutet på januari. Vi uppskattar verkligen dina förböner för detta! Eftersom vi inte förväntar oss att Israel

ska öppna upp sina gränser för utländska besökare ännu, är det högst sannolikt att Envision också blir ett online event. Vi behöver Guds sinne och kraft och kreativitet från den Helige Ande för att göra denna digitala samling till ett effektivt instrument för att upplysa herdarna för Guds flock att leda och inspirera sina medlemmar på den väg som är evig i dessa profetiska tider.

“Förtrösta på (lita på, luta dig mot) Herren (Jahve) av hela ditt hjärta, och stöd dig inte på ditt eget förstånd (bedömningsförmåga, uppfattning). På alla dina vägar (på din resa genom livet) - erkänn (sök, bli intimt förtrogen med, bekänn) honom och han ska leda (dirigera, jämna, räta ut) dina stigar (välkända, upptrampade gångvägar).” (Ords. 3:5-6 SKB)

“Herren, din Gud skall ge dig överflöd i allt vad du företar dig…” (5 Mos. 30:9 SFB)

För ICEJ:s Alija arbete

ICEJ fick nyligen en möjlighet att hjälpa omkring 2,000 Etiopiska judar att komma hem till Israel, med start i december. Detta kommer att kräva en stor summa av donationer för att täcka alla flygkostnader och andra utgifter som behövs för att föra hem dessa söner och döttrar till Israel. Bed att dörrarna till alija förblir öppna och att de judar som återvänder till Israel ökar i antal trots de reserestriktioner som corona skapar. Bed att ICEJ ska kunna fortsätta att spela en central roll i den pågående vågen av alija från Etiopien. Bed att de ekonomiska resurserna ska komma på plats så att ICEJ kan fortsätta att ta hem hundratals fler Etiopiska judar till Israel under de kommande månaderna.

“Jag skall låta dem komma tillbaka till det land som jag gav åt deras fäder. Och de skall ta det i besittning.” (Jer. 30:3 SFB)

“Så sant Herren lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder, dit han hade drivit bort dem. Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder.” (Jer. 16:15 SFB)

Tack för att du står med oss i bön denna månad!