Efter en dag med en ordinerad Torah scriber som Rabbi Shmuel, går jag ut med en orubblig övertygelse om att Guds ord står fast genom alla tider. Det är inte något som anpassas efter varken kulturer eller generationer. Därför kan vi mötas i en stark trosgemenskap över nationer, vi har samma heliga skrift, Bibeln, varken någon annan skrift står över eller vid sidan! Samtidigt skäms jag över den senaste tidens lättvindiga hantering av Guds ord som om den kan tolkas hur som helst och används mer som en text att utgå från. Ser vi Bibeln som helig eller täcker det med att höra berättelser från den tolkad av någon annan?

Vi sjunger, eller i alla fall sjöngs den för många år sedan, bibelversen; "ditt ord är mina fötters lykta", men just nu tycks ordet inte ha en sådan betydelse eftersom det spretar i alla riktningar i den svenska kristenheten och allt rör sig om tolkningar. Stunden med Rabbi Shmuel blir därför som profeten Jesaja säger i kap.30:21 "så ska dina öron höra detta ord bakom dig: Här är vägen, gå på den". 

Vi har fått lära känna Gud och hans karaktär genom att judiska män har vigt sina liv att leva utanför samhällets vardagsliv, i öknen för att i stillhet förmedla Guds ord så korrekt som möjligt. Att besöka Qumran är därför något mer än att se platsen i öknen där man fann Döda Havs rullarna, de heliga skrifterna , på 40-talet. Där levde dessa skrivare och vi står i skuld till dessa för att ha gett oss det andliga goda som Paulus säger i Rom. 15:27.

I över 3000 år har speciellt utbildade rabbiner fortsatt att för hand skriva Torah rullar. Det kräver koncentration och avskildhet förutom rätt temperatur och fuktighet för att fjäder, bläck och pergament ska förenas. Skulle det finnas en avvikelse - ett misstag, kastas det inte i papperskorgen eller i ugnen, utan det begravs med en helig vördnad som om det vore ett människoliv. Det är heliga ord, det är Guds ord, varken förslag eller kristna värderingar. 

När landet återupprättades 1948 samlades Torah rullar från alla de länder som man kom ifrån in för att finna eventuella avvikelser. Hur hade de påverkats av "tidens tand" eller påverkats av kulturen i landet de förskingrats till, hade de hebreiska bokstäverna förändrats, hade ord förändrats? Alla rullar man fick in innehöll 304 305 tecken/bokstäver. Dessa skulle nu jämföras. Resultatet visar sig att det var endast 6 bokstäver som skiljde sig år, men det var vokaler som inte påverkar ordets betydning. 

Ser vi på väckelsehistorien så tar den fart så fort Bibeln blev tillgänglig för "vanligt" folk på deras egna språk. Därför är det så viktigt med fortsatt översättningsarbete så alla folkslag, stammar får Guds ord på sitt språk. Men det är en färskvara precis som bröd och vi ska leva av båda dessa säger Jesus; "Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun". (Matteus 4:4).

Jag är också orubbligt övertygad om att hade Guds ord varit i centrum i våra sammankomster, lästs, begrundats och delats, hade både våra församlingar och familjer sett annorlunda ut. Då hade vi haft en gemenskap, kärlek och kraft och där var och en kommit i funktion för andras bästa.

För att avsluta lite bildligt vill jag säga; Låt dig inte luras i denna vackra sommartid där alla frukterna ser så läckra ut, vilket Adam och Eva gjorde och lät sig luras i sin trädgård då ormen, Satan, ifrågasatte med orden "Har Gud verkligen sagt"?.

 

Gitten Öholm, krönika i INBLICK  Juni 2023