Jag blir påmind om min bibelskolelärares ständiga kommentar; "Det står alltid mer" när jag fortsätter att läsa verserna i psalmen "Den blomstertid nu kommer" och finner att vers 4 och 5 är en fantastisk bön och utmärkt att själva använda som bön. Den innehåller både bön för vårt land, arbete, kärlek och smärta och välsignelse med Guds ord som källa. 

Även om psalmen sjungs på många håll i Sverige i dessa sommaravslutningsdagar, är det ofta bara de första tre verserna som sjungs. Resten blir tydligen för personlig då den visar till en namngiven Frälsare och Gud vilket inte hör hemma i ett sekulariserat land som Sverige.

Att "världen" känner sig obekväm med verser som handlar om Jesus eller om Guds vilja, är ju inte svårt att både förstå och ursäkta. Men det som jag däremot kämpar med och inter förstår, är att i kristna sammanhang och då Israel kommer på tal, inte tycks vilja läsa eller ens förstå resten av verserna i Bibeln. Eller i princip se hela Guds plan från första sidan till sista sidan. Jag tänker självklart i anknytning till den roll och det verktyg Gud har utvalt det judiska folket att ha för världens frälsning och som det visas till genom hela vår Bibel, grunden för vår kristna tro.

Argumenten som ligger till grund för den så kallade ersättningsteologin, det vill säga att kyrkan har ersatt judarnas roll, kan liknas med att man bara läser de tre första verserna.

Ja, det står om Guds vrede över judarna. Ja, det står om hur han förskingrade dem. Ja, det står att de var trolösa, och ja, det står att judarna släpade fram Jesus till att dödas. MEN det står alltid mer!

Han som var vred på dem ska vända deras öde och förbarma sig över dem (Jer.33:26) Han som förskingrade dem skall åter föra dem tillbaka till sitt egna land. Han skall också bota deras trolöshet och älska dem av hela sitt hjärta. (Hosea 14:5) Jesus kom till sina egna, men hans egna tog inte emot honom, men för dem som tog emot honom, (Joh. 1:11) dvs judar eftersom det var bland judar han omgav sig av, gav Han makt att bli Guds barn. Detta är en nåd som sträcker sig ut till var och en vare sig du är jude eller icke.

Så läs hela fortsättningen och gläd dig över att Guds löften håller både till sitt egendomsfolk judarna och till dig och mig där vi har en härligt roll med att trösta dem.

Avslutningsvis jagg jag sända med bönen i vers 4 och 5 från sommarpsalmen "Den blomstertid nu kommer":

O Jesus, du oss frälsar, du är de svagas sköld. Dig, glädjesol, vi hälsar. Värm upp vårt sinnes köld.

Giv kärlek åt det hjärta som ingen kärlek får. Vänd bort all sorg och smärta, du vän som allt förmår.

Välsigna årets gröda och vattna du vårt land. Giv alla mänskor föda, välsigna sjö och strand.  Välsignea dagens möda och kvällens vilostund.

Låt livets källa flöda ur Ordets djupa grund.

Gitten Öholm    krönika i INBLICK  Juni 2022