Av: ICEJ:s personal

När vi ser tillbaka på det gångna året har det varit många utmaningar 2021 både här i Israel och över hela världen på grund av den globala pandemin. Men med ert stöd och era böner kunde den internationella kristna ambassaden Jerusalem åstadkomma så mycket mer än vi hade förväntat oss.

JANUARI
Över 700 pastorer och ledare från hela världen deltog i ICEJ:s Envision-konferens i januari, vilket var det högsta deltagande någonsin vid denna årliga sammankomst. Envision hölls främst som ett online-evenemang, som streamade ut bibelundervisning, informationsmöten, besök hos israeliska tjänstemän och paneldiskussioner med lokala judiska och arabiska pastorer online.

FEBRUARI
Trots reseförbudet till Israel kunde ICEJ hjälpa till att föra hundratals etiopiska judar till Israel, däribland en ung etiopisk pojke som fick en livräddande hjärtoperation på en gång i Israel. Mellan december 2020 och mars 2021 sponsrade ICEJ flygningar för mer än 500 av de 2 000 etiopiska judiska invandrare som anlände genom "Operation Rock of Israel".

MARS
Med bakgrund av alla de israeler som kämpar ekonomiskt på grund av corona genomförde ICEJ sin största påsklovsutdelning någonsin till fattiga och missgynnade judiska familjer över hela Israel, samtidigt som vi levererade påskpresentkorgar till arabiska kristna i hela landet.

APRIL
Vid "Yom HaShoah", Israels årliga minnesdag för Förintelsen, rapporterade flera ledande israeliska medier om ICEJ:s speciella hem för överlevande från Förintelsen i Haifa. Nyhetskanalerna lyfte fram vårt team av kristna sjuksköterskor och volontärer som arbetade på hemmet, medan en av de viktigaste israeliska TV-kanalerna sände en två timmars telefoninsamling för att samla in pengar till hemmet.

MAY
När Hamas i Gaza inledde ännu ett raketkrig mot Israel började den kristna ambassaden agera genom att beställa 15 nya bärbara skyddsrum, leverera skyddsvästar och brandbekämpningsdräkter till räddningspersonal i gränsstäderna vid frontlinjen och iscensätta proisraeliska demonstrationer över hela världen. Och trots konflikten välkomnade ICEJ Aliyah-flygningar med omkring 250 judiska invandrare från ett dussin länder bara dagar efter att striderna avslutats.

JUNI
Den kristna ambassaden välkomnade att Honduras ambassad flyttats till Jerusalem och delade ut vårt prestigefyllda Cyruspris till den besökande presidenten Juan Carlos Hernandez för hans principfasta beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad.

JULI
ICEJ började samarbeta med andra biståndsorganisationer för att öppna Israels första nationella callcenter för att tillgodose de akuta behoven hos överlevande från Förintelsen över hela landet. Centret ligger nära vårt hem för överlevande från Förintelsen i Haifa, och planer pågår för att öppna ett annat callcenter i Jerusalem.

AUGUSTI
I år är det tjugofem år sedan ICEJ lanserade vårt hemvårdsprogram, som erbjuder hembesök och omvårdnad för äldre och funktionshindrade ryska judiska invandrare. Inför det judiska nyåret (Rosh Hashana) levererade ICEJ Homecare korgar till dussintals av våra äldre och handikappade patienter över hela Israel.

SEPTEMBER
ICEJ genomförde den årliga Lövhyddofesten som ett onlineevenemang och erbjöd en Sukkot-resa till viktiga bibliska platser över hela Israel. Många av våra deltagare över hela världen byggde sina egna sukkahs (hyddor) för att fira högtiden.

OKTOBER
ICEJ fortsatte att hjälpa judar som gjorde Aliyah till Israel, inklusive en grupp på 275 Bnei Menashe-invandrare från Indien som anlände denna månad, tillsammans med mer än 100 gymnasieelever från Ryssland och andra tidigare sovjetrepubliker. Andra nyanlända på ICEJ-sponsrade Aliyah-flygningar inkluderade 32 invandrare från Frankrike i juni, plus 87 från Sydafrika och 30 från Nordamerika i juli.

NOVEMBER
ICEJ levererade några av de 36 nya bärbara bombskydd som donerats av kristna över hela världen sedan Gazakonflikten i maj, med fokus på att skydda sårbara israeliska samhällen längs både Gazas och Libanons gränser.

DECEMBER
Den kristna ambassaden samarbetade med israeliska myndigheter för att förbereda en brådskande luftbro med 3 000 etiopiska judar. År 2021 hjälpte ICEJ Aliyah och integration mer än 4 000 nya judiska invandrare till Israel från över 20 länder över hela världen, inklusive sponsrade flygningar för mer än 1 500 nyanlända.

Detta är exempel på våra många projekt, evenemang och höjdpunkter under det senaste året. Med ert stöd hjälper vi judar hem, hjälper till att integreras i landet, tar hand om överlevande från Förintelsen, skyddar sårbara israeliska samhällen och påverkar kyrkor och nationer runt om i världen.

"Framförallt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet"  Ordspråksboken 4:23

Ordspråksboken innehåller många råd för att få ett gott liv. I de första kapitlen uppmanar författaren hela tiden lyssnaren med orden; hör, lyssna, glöm inte, ta vara på... Vi känner igen samma ord i det Gud gång på gång säger till Israels folk och vi gör oss ofta lustiga över hur de kunde glömma de mirakler som Han utförde mitt ibland dem. Hade vi sett ett hav dela sig så hade vi väl förstått att aldrig mer tvivla på Gud....? 

Nyligen var Sverige värd för en internationell konferens i Malmö för att minnas Förintelsen och arbeta mot antisemitismen. Där hörde man också alla talare säga "vi får inte glömma". 

Jag är nog inte ensam om att inte komma ihåg historialektionerna på skolan eller detaljer i olika händelser. Vilket år var till exempel den där otroligt varma sommaren, eller vilket år var Håkan Juholt partiledare? När det gäller fakta och kunskap, tror jag i alla fall, att det handlar om hjärnans förmåga att lagra information och där är vi alla olika. Men däremot fungerar hjärtat på ett annat sätt.

Jag får ofta frågan varför jag engagerar mig i Israels frågor.  När jag får den frågan från bekännande kristna, blir jag ibland stående som ett levande frågetecken. Precis som om jag skulle kunna rada upp de olika politiska argument, krigsår eller exakta landområden som Israel har fått lämna, vilket jag tyvärr inte kan. Men fakta finns att läsa och ta del av, mycket väl dokumenterade dessutom. Men när inte ens det tycks kunna intas av "hjärnan" eftersom så många ändå har en negativ hållning,  så menar jag det handlar i grund och botten om ett hjärte-förhållande.

Det är också ett hjärte-förhållande det handlar om när det gäller min gudsrelation. När vi tar emot Jesus som vår Frälsare, så är det att öppna sitt hjärta för honom. Sedan finns det också många som har resonerat sig fram till en gudstro. Men min gudstro är förankrat i mitt hjärta, det är "ett med mig". Det är relationen till den Gud som presenterar sig själv  i Bibeln, den heliga Skriften, som Abraham, Isak och Jacobs Gud, dvs förfäderna till det judiska folket. Det går inte att skilja ut vår Gud från det folket, så därmed handlar det inte om bara ett vilket som helst engagemang, utan det är i mitt DNA som bekännande kristen och agera utifrån mitt hjärtats gudsförhållande.  

För mig innebär det att via den kallelse som ICEJ är grundad på, Jes. 40,  berätta och inspirera även ditt hjärtas tro att vara med. 

Var välsignad
Gitten Öholm

 

När jag läser debattinlägg som rör Israel i de kristna dagstidningarna, undrar jag ibland om vissa skribenter överhuvudtaget läser Bibeln.  Jag tänker då på min lärare i journalistik, den legendariska journalisten Stafffan Sonning som då jobbade på TT och tog med sig texter som vi skulle finna det viktigaste i. Hans mantra var "Vem säger vad?" Det är alltså viktigt att få fram, för det utgör hur stort nyhetsvärde telegrammen hade.

Det är många som har ställt sig  frågan om hur det  kommer sig att det lilla landet Israel har hela världens ögon på sig och anses vara orsak till allt våld i världen. Och varför värderas Palestinakonflikten i miljardbelopp medan andra konflikter i världen som berör hundratals miljon aldrig når den summan. Men den kanske viktigaste frågan är hu det kommer siga att just synen på Guds egondomsfolk judarna och landet Israel tycks ha blivit den skiljelinje inom kristenheten i dag som går djupare än samfundsgränserna gjorde för 50 år sedan.

När kristna företrädare beskriver Israel som en ockupationsmakt, som om det vore ett faktum, lyser varningslampan. Jag undrar om det vet "vem som säger vad". Att med en kristen bekännelse grundad på hela Guds ord är det att utmana Gud själv. Man behöver inte vara teolog för att i bibelläsningen inser att Israel är ett unikt land i alla hänseenden. Faran är när den dagliga läsningen uteblir och man nöjer sig med en kristen humanitetsideologi, med kristna värderingar utifrån enstaka verser som passar väl in i det politiskt korrekta. 

I Gamla testamentet, det gemensamma testamentet, lär vi känna Israels historia, dess nutid och framtid. Här visar Gud vem han är. Om det så har gått via krigsnederlag eller segrar, har allt  skett enligt Guds löften. Och i dag är vi själva vittnen till hur dessa fullbordas. 1947 handlade Gud via FN och lät sitt folk återvända till sitt förlovade land. Hans förbund med det judiska folket står fast till evigt tid.

Att då sätta sig till doms över det folk som Gud själv identifierar sig med, det land som Gud själv bestämt namnet på och vilka gränser som är gällande, är inte förenligt med en kristendom baserad på den Heliga Skriften.

Till sist, vem är det då som säger vad i "Israelsdebatten"? Ja, i detta ämnen är det bara en som spelar någon roll, nämligen den Gud som identifierar sig själv gång på gång som Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.

Om vi så är araber eller skandinaver som tagit emot Jesus Kristus, så är Guds kärlek till hans folk Israel utgjuten i våra hjärtan, precis som Paulus också talar om. Jesajas ord: "Trösta, trösta mitt folk" är ett uppdrag som förenar kristna över hela världen som därför dagligen är med och betjänar Israel och Jerusalem, den plats där vi också väntar Hans ankomst.

Gitten Öholm