ICEJ:s arbete och vision

Den Internationella Kristna Ambassaden Jerusalem (ICEJ) grundades 1980 med syftet att trösta och visa solidaritet gentemot Israel och det judiska folket.

Idag står ICEJ i bräschen för en alltmer växande rörelse av kristna runt om i världen. De har det gemensamt att de delar kärleken till Israel samt förståelsen av den bibliska betydelsen för det nutida återupprättandet av Israel och judarnas återvändande till sina förfäders hemland.

Från vårt huvudkontor i Jerusalem och genom våra nationella avdelningar i över 80 länder försöker vi uppmana kyrkan att anamma sitt bibliska ansvar gentemot Israel och det judiska folket. Vi påminner även Israel om de fantastiska löften Gud gett landet genom sitt ord, samtidigt som vi försöker hjälpa Israels invånare på flera olika sätt.

Du är välkommen att hjälpa oss i vårt arbete med att trösta samt stödja Israel och det judiska folket runtom i världen.