Kalender

Följ med på en Ladies tour i Maj 2022!  Vi planlägger avresa den 19 maj med retur 26 maj. Förbehåll för någon dags förskjutning.   

Följ med mig till Israel under en vecka då vi besöker platser som kvinnor i Bibeln har en speciell berättelse om. Vi träffar också dagens kvinnor som lever i olika situationer men också de projekt som ICEJ har i Tel Aviv, vid Gazagränsen och självklart Haifahemmet.   Och så får vi uppleva de härliga baden i Medelhavet, Genesarets sjö och Döda havet förutom äventyrliga strapatser i öknen!. Anmäl ditt intresse till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller gå in på Kings Tours  

Begränsade platser då vi önskar ha en så nära gemenskap och personlig "semestervecka med innehåll". 

Gitten Öholm är reseledare och guide i Israel är Christina Toledano

 

 

 

Kallade att be för Israel

Bönebrev för juli 2022

 

När vi nu har blivit rättfärdiga (fått rätt ställning med Gud) genom tro, låt oss ha (ta emot det faktum att vi har) frid (harmoni) med Gud genom vår Herre Jesus den Smorde – genom vilken vi också fått tillträde i tron till den nåd (favör) vi står (har stått) [stadigt] i – och vi gläder oss (jublar; är stolta; håller huvudet högt) över Guds härlighets hopp.” 

(Jer. 32:37-38, 41 SFB)

 

Nästa dag med bön och fasta i vår globala bönekampanj Jesaja 62 äger rum

Onsdag 6 juli 2022

Stå med oss!

 

Förvissa dig även om att delta varje onsdag klockan 4:00 PM (Israelisk tid, klockan 15 svensk tid) för vår globala bönesamling Jesaja 62. Gå till: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

 

BÖNEÄMNEN

 1. Bön för Israel

Israels nyval

Israel är på väg mot ett nyval igen, det femte valet på mindre än fyra år. Valet kommer att hållas den 1 november. Nyvalet utlystes av den sittande regeringen efter att dess minimala majoritet försvunnit och Knesset har hamnat i ett dödläge. De grundläggande frågorna som nationen står inför är desamma som vid de senaste fyra valen, den främsta är om den tidigare premiärministern Benjamin Netanyahu kan leda en regering när han är under utredning för oegentligheter. Den kommande valkampanjen blir sannolikt mycket infekterad och valresultatet riskerar att bli jämt ännu en gång.

Be för Israels befolkning att de gör de rätta valen i detta val.

Be att utfallet ska bli avgörande och ger en stabil regeringsbildning under kommande år. Be om en anständig debatt bland de politiska partierna och ledarna när de kampanjar till Knesset.

Be om ärlighet och transparens runt varje partis planer för landet.

Be att Israel ska förbli vaksamma i sitt försvar och att ekonomin ska blomstra till dess den nya regeringen tillträder.

Ge mig nu vishet och förstånd till att vara en ledare och anförare för detta folk. För vem kan annars vara domare för detta ditt folk?” (2 Krön. 1:10 SFB)

Många planer (ett överflöd av storslagna tankar) har en man i sitt hjärta,
    men [bara] Herrens (Jahves) råd (syfte, plan, vilja) står fast (når sitt mål).
Vad som är önskvärt i människan är nåd (godhet , omsorgsfull kärlek, trofasthet, hebr. chesed), och en fattig man [som är ärlig] är bättre än en [rik] lögnare.”
(Ords. 19:21-22 SKB)

 

För Israels ‘Skuggkrig’ med Iran

Under senare år har Israel och Iran varit inblandade i ett “skuggkrig” där Jerusalem försöker hålla tillbaka Teheran från att producera kärnvapen för att genomföra sina hot om att omintetgöra den judiska staten. Denna ”bakom-scenen-konflikt” inbegriper sabotage och cyberangrepp på varandras nationella infrastrukturer, israeliska träffar på Irans skickligaste kärnvapenexperter och militära ledare, israeliska attacker på iranska styrkor och militärutrustning i Syrien, iranska drönarattacker, iranska försök att kidnappa och döda israeler utomlands och mycket mer. Samtidigt försöker amerikanska och europeiska ledare att återuppliva det svaga kärnavtalet JCPOA, samtidigt som Israel arbetar med många av sina sunniarabiska grannar (inklusive Egypten och Saudiarabien) för att skapa ett regionalt luftförsvarssystem för att skydda dem från Iran och deras nätverk av milisgrupper.

Be för Israels fortsatta framgång i dess inofficiella krig med Iran för att förhindra deras väg mot kärnvapen och dominans i regionen.

Be för Israels beskydd och dess invånare från alla slags angrepp från Iran och deras allierade milisgrupper att skada den judiska staten och folket.

Be om ännu starkare relationer mellan Israel och dess arabiska grannar i konfrontationen av det iranska hotet i regionen.

Be att Iran slutligen ska bli fritt från den radikala islamistregimen som förtryckt och ruinerat landet i över 40 år nu.

Som ett rytande lejon eller en vild (rasande) björn
    är en ogudaktig ledare över ett fattigt folk.
(Ords. 28:15 SKB)

För vår brottningskamp är inte mot (med) kött och blod (ordagrant: blod och kött) [människor], utan:

Mot ärkehärskarna (furstarna).
Mot makterna 
(väldigheterna).
Mot världshärskarna här i mörkret 
(detta mörkers världshärskare).
Mot ondskans andemakter i det himmelska 
(i de himmelska världarna).
(Ef. 6:12 SKB)

 

 

2. Bön för regionen och nationerna

För Latinamerika

Vi har tagit emot alarmerande rapporter om tilltagande politisk oro och våld i Ecuador när marxistiska och andra radikala element har rört upp etniska problem, återupplivat lokala hedniska riter och försökt att störta den valda regeringen. Colombia och Honduras har också nyligen valt radikala socialistiska ledare som är starkt anti-israeliska och har väckt oro bland de evangelikala kyrkorna i båda länderna. En liknande vänsterkupp avvärjdes i Bolivia för bara två år sedan, mycket genom bön och fasta. Allt detta kommer efter årtionden av kommunistiska/socialistiska nederlag i Venezuela, Kuba, och andra regionala länder. På många sätt är de politiska omvälvningarna del av en andlig strid för att hindra väckelsen som svept fram i många delar av Latinamerika de senaste årtiondena. Notera också att dessa länder är plågade av narkotikasmuggling, gängvåld och parlamentarisk korruption.

Be för politisk och social stabilitet i Ecuador och hela Latinamerika.

Be att olika nationella ledare verkligen konfronterar korruptionen, gängvåldet och narkotikakartellerna.

Be för kyrkorna i regionen att de blir enade och frimodiga i sitt vittnesbörd, i att konfrontera ogudaktiga ledare och i att utmana de hedniska riterna och traditionerna.

Be att dessa länder ska vara trofasta med sitt stöd och erkännande av Israel.

Och jag ska inympa (välsigna – hebr. va-avarecha)
    dem som välsignar dig (hebr. mevarcheicha)...
.” (1 Mos. 12:3 SKB)

Och detta är den [rättframma] tillförsikt (frimodighet) [frihet på grund av absolut tillit] som vi har inför honom,
att om vi frågar om (skulle be om/begära) något efter hans vilja (önskan, plan, syfte)
så hör han (lyssnar han till) oss.
Och om vi vet
att han hör (lyssnar till) oss
vad vi än skulle fråga om,
så vet vi att vi [redan] har det (plural; de önskningar) vi frågat (bett) honom om (begärt från honom). (1 Joh. 5:14-15 SKB)

 

För den pågående abortdebatten

Vi ska alla glädjas över beslutet nyligen i USA:s högsta domstol att eliminera Roe vs. Wade, det landmärke som har styrt och gjort aborter legala i hela Amerika. Återtagandet av Roe är ett svar på årtionden av böner för miljontals oskyldiga, ofödda barn. Men detta beslut har på nytt tänt gnistan till kriget om aborterna i Amerika och runtom i världen, eftersom varje delstat i USA nu ska bestämma hur man ska hantera denna fråga.

Låt oss fortsätta be för ledare och folk överallt som har en förnyad respekt för värdet och heligheten i varje mänskligt liv.
Be att enskilda delstater och nationer världen över ska anta lagar som erkänner ofödda barn som personer som förtjänar lagligt skydd.
Be om nåd bland de som är engagerade i den heta debatten om abort, och särskilt att det inte ska användas något våld mot motståndarna.
Be att fler människor ska komma till tro på Jesus när de betänker värdet av varje mänskligt liv som en unik skapelse gjord till Guds avbild.

För du har skapat mina njurar (mitt inre),
    du sammanvävde mig i moderlivet.
Jag tackar (med öppna händer prisar, hyllar och erkänner jag) dig för att jag med stor vördnad (innerlig respekt)
    är (blev) så underbart (unikt och separat) skapad.
Underbara är dina verk –
    och det vet min själ mycket väl (känner jag i högsta grad själv till; är jag verkligen intimt förtrogen med).
Min kropp (skelett) var inte dold för dig
    när jag formades i det fördolda.
När jag flätades samman (som ett tyg broderas med olika färger) i jordens djup,
     såg dina ögon min omformade kropp (ihoprullad, hopvikt, inte ännu utvecklad, dvs. när jag bara var ett embryo).
Alla mina dagar var uppskrivna i din bok
    innan de tog form, innan någon av dem hade kommit. (Ps. 139:13-16 SKB)

Han visste på förhand vilka som skulle bli hans en dag, och han har förutbestämt att deras inre karaktär ska formas efter hans Sons avbild,
så att han 
[Jesus] skulle bli den förstfödde (högsta, mest betydelsefulla) bland många syskon (bröder och systrar i tron)
.” (Rom. 8:29 SKB)

 

3. Bön för ICEJ 

För Lövhyddofesten

I oktober i år ska ICEJ stå värd för vår årliga Lövhyddofest med en fysisk samling i Jerusalem och på vår virtuella plattform. Det är med stor glädje som vi välkomnar alla som har möjlighet att delta i Lövhyddofesten, men vi ser särskilt fram emot att ta emot pilgrimer från länderna när de kommer hit själva och deltar personligen inför Herren här i Jerusalem på denna bibliska fest.

Stå med oss i bön när vi organiserar och planerar för festen detta år.

Be att Herren ska ge oss vishet och urskillningsförmåga genom att visa oss hans strategi och syfte för festen 2022.

Låt oss även be för alla festdeltagare som ska vara med oss både fysiskt och virtuellt detta år, att Herren förbereder deras hjärtan att ta emot det han har för dem vid denna bestämda tid.

Be också för varje del av Lövhyddofesten, registrering, mötesplatser, visa och ekonomiska medel för pilgrimerna från olika länder, tillfälliga festvolontärer, talare och lovsångare.

Och det ska ske att alla människor som blivit kvar i alla de länder som gick upp mot Jerusalem, ska dra upp från år till år (varje år) för att tillbe Konungen Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) och fira Lövhyddohögtiden. (Sak. 14:16 SKB)

Jag ber att vår Herre Jesu den Smordes Gud, härlighetens Fader ska ge er en ande av
vishet (insikt, gudomlig kunskap) och
uppenbarelse 
(att synliggöra något som varit dolt), så att ni får full kunskap om honom.
Att era förstånds ögon ska få flöda i ljus så att ni kan se:
Vilket glädjerikt hopp han har kallat er till.
Hur rikt på härlighet (ära) hans arv är i de heliga (hans folk).
Hur enorm (omätbar, obegränsad, överlägsen) hans styrka (makt) är i oss som tror,
i enlighet med den verksamma 
(operativa) styrkan av hans (manifesterade) makt. (Ef. 1:17-19 SKB)

 

För ICEJ:s nya avdelningar och globala ledare

De senaste veckorna har ICEJ utsett representanter och öppnat nya avdelningar i Azerbajdzjan, Kamerun och Centralafrikanska Republiken, vilket gett oss ett antal av nationella kontor runtom i världen på 95 länder.

Be för dessa nya ledare liksom för hela vårt globala nätverk med nationella ledare och representanter.

Be att de har framgång i sitt arbete med att mobilisera kristna i deras respektive länder som står med Israel i bön, pilgrimsresor, undervisning, stöd i deras röster och givande till våra projekt som hjälper och tröstar det judiska landet och folket.

Be en särskild bön för vår broder Aaron Wright, ICEJ:s nationella ledare i Liberia, när han förbereder sig att under Herrens ledning ställa upp i presidentvalet i sitt land.

Genom mig regerar kungar (ledare)
    och dömer furstar rättvist (genom vishet kan rättvisa lagar skapas).
(Ords. 8:15 SKB)

bröder, utse sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften (Apg. 6:3 SKB)

 Tack att du står med oss i bön denna månad!