Kalender

På fredag mellan kl. 06.00 och 18.00 (israelisk tid, mellan 07.00-19.00 svensk tid) kan du vara med i Internationella Kristna Ambassadens bönekedja. Människor ifrån hela världen kommer att ansluta och be om Helig Ande över pingsten!

Under Corona-krisen har Gud uppmanat oss på Internationella kristna ambassaden att be för vårt arbete. Liksom andra globala kristna ledare upplever vi att denna tid är en unik möjlighet för människor att återigen söka Gud och möta Honom. 

Vi inbjuder dig därför att vara med oss i en 12 timmar lång bönekedja som rör sig runt hela jorden. Hitta ditt land eller din tidzon på schemat här nedan och be en ärlig bön till Gud om en ny andlig vind över jorden, över Israel, över ditt eget land och över Internationella Kristna Ambassadens arbete. 

Anslut via följande länk den 29 maj för att vara med: 

https://on.icej.org/ICEJPentecostPrayer 

Bjud in pastorer och böneledare att vara med oss! Låt oss söka Herren som en enda röst fyllda av tro denna Pingst! 

ENVISION  - Pastors - och ledarkonferens i Jerusalem

Ta tillfället i akt och åk på några dagars fördjupningskurs i Jerusalem Januari 2021

Vad du kan förvänta dig:

* Insiktsfulla meningsutbyten mellan konferenstalare och deltagare

* Aktuell social, ekonomisk och religiös status i Israel i linje med bibelns profetior

* Möjlighet att besöka premiärministerns kontor, Knesset och Chefsrabbinatet

* Genomgångar på hög nivå från officiella personer och forskare i Israel

* Fördjupad undervisning om biblisk sionism

* En särskild ceremoni på Yad Vashem

Varför ska du delta?

De senaste 40 åren har ICEJ samlat ledare och pastorer från skilda delar av världen för att bygga förenade relationer mellan olika samhällen i linje med Guds agenda för Israel, mitt i hjärtat av Jerusalem.

Som utvalda ledare på våra personliga områden, får vi med Guds nåd ta stafettpinnen för att bära Hans namn närhelt och varthelst. Att få en djupare kunskap om vår roll i Hans plan för landet och Hans utvalda folk kommer att ge oss en radikal förändring i att utveckla gvorna, målen, medlen och visionerna för Herren och Hans rike här på jorden.

Missa inte denna livsförvandlande konferens i Jerusalem!