På fredag mellan kl. 06.00 och 18.00 (israelisk tid, mellan 07.00-19.00 svensk tid) kan du vara med i Internationella Kristna Ambassadens bönekedja. Människor ifrån hela världen kommer att ansluta och be om Helig Ande över pingsten!

Under Corona-krisen har Gud uppmanat oss på Internationella kristna ambassaden att be för vårt arbete. Liksom andra globala kristna ledare upplever vi att denna tid är en unik möjlighet för människor att återigen söka Gud och möta Honom. 

Vi inbjuder dig därför att vara med oss i en 12 timmar lång bönekedja som rör sig runt hela jorden. Hitta ditt land eller din tidzon på schemat här nedan och be en ärlig bön till Gud om en ny andlig vind över jorden, över Israel, över ditt eget land och över Internationella Kristna Ambassadens arbete. 

Anslut via följande länk den 29 maj för att vara med: 

https://on.icej.org/ICEJPentecostPrayer 

Bjud in pastorer och böneledare att vara med oss! Låt oss söka Herren som en enda röst fyllda av tro denna Pingst!