Nyheter

Av Laurina Driesse

4 maj 2021

Att vara outbildad i dagens hårda ekonomiska klimat är extremt utmanande. Frustration och hopplöshet uppstår lätt när man inte kan hitta lämpligt arbete. Denna desperation är särskilt tydlig bland dem i de mest utsatta delarna av samhället. Även om Israel är känt för sina högteknologiska framgångar, arbetar bara 8,7% av israelerna inom denna sektor. Tyvärr faller majoriteten av israelerna in i en ”andra ekonomi” som präglas av låga löner och frekvent jobbomsättning, som båda hindrar individuell utveckling och hållbar tillväxt i den totala ekonomin.

Nicole Yoder, ICEJ: s vice president för AID och Aliyah, säger att framstegen inom teknik innebär att vissa industrier kommer att förändras dramatiskt under de närmaste åren och lämna outbildade arbetstagare efter. Därför är det viktigt att förbereda arbetskraften nu för de framtida förändringarna.” Under de senaste åren har ICEJ därför stött olika yrkesutbildningsprogram över hela landet, som hjälper outbildade israeliska arbetare att få nya yrkeskunskaper och nödvändig arbetslivserfarenhet så att de kan gå vidare.

En viktig del av förberedelseprocessen inkluderar initiativ som kompetens och omskolning som hjälper till att öka lönepotentialen. Programmet syftar också till att förhindra att israeler som har låga inkomster glider djupare in i fattigdom eller blir offer för arbetslöshet på grund av framtida automatisering eller andra tekniska steg.

En del av kompetensinitiativet handlar om att tillhandahålla yrkesutbildning och lärlingsplatser, medan vägledning också ges till dem som söker arbete genom att identifiera hinder som kan finnas och arbeta för att ta bort dem. Tjänsterna på jobbplaceringscenta används också för att hjälpa till att hitta anställning.

Brister i referenser, såsom dator- eller språkkunskaper, identifieras och fylls också. Till exempel är många israeliska araber inte tillräckligt skickliga på hebreiska för att uppfylla kvalificerade anställningskrav. Detta märks när sysselsättningsnivån för de som talar flytande hebreiska är cirka 82%, men de sjunker dramatiskt till cirka 30% för dem som har lite eller ingen hebreiska.

När det gäller kompetens får låginkomsttagare karriärvägledning och professionellt mentorskap, deltar i professionella utvecklingskurser och har tillgång till professionella nätverk. Arbetsgivare får vägledning för att identifiera krav på hårda och mjuka färdigheter samt de nödvändiga utbildningsnivåer som krävs för att arbetare ska kunna avancera inom sitt område.

Omskolningsinitiativet hjälper arbetarna att anpassa sig och sina färdigheter till snabba industriförändringar genom att antingen avancera på sin nuvarande arbetsplats, förbereda sig för att byta jobb eller utveckla de förmågor som krävs för frilans och söka nya marknadsmöjligheter.

Det underbara stödet som erbjuds av kristna runt om i världen gör att ICEJ strategiskt kan göra en bucklan i de arbetslöshetsutmaningar som krossar det israeliska samhället.

"Vi är glada över att se vilken inverkan denna typ av hjälp har för israelernas liv från alla sektorer, och vi hoppas att det kommer att göra det möjligt för fler israeler att hitta sin nisch i arbetskraften och kunna försörja sig med värdighet," Nicole.

Ditt bidrag kan förändra livet för dem som faller efter i det israeliska samhället. Fortsätt att stödja vårt arbete. 

Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag har en viktig roll att spela i världsfrågor, att rättvist och oberoende förhindra att förövare, vilka begått krigsförbrytelser, folkmord och andra grymheter som "chockar mänsklighetens samvete", går fria. ICC har emellertid nyligen avstått från detta uppdrag genom att inleda en officiell anklagelse mot Israel för påstådda krigsförbrytelser som begåtts under och sedan raketkriget 2014 med Hamas i Gaza, liksom Israels åtgärder för att bygga och underhålla judiska samhällen på Västbanken och östra Jerusalem.

1) Israel har inte undertecknat Romstadgan för ICC och har, sedan länge, sitt eget etablerade och respekterade rättssystem för utreda och pröva sådana brott.

2) Palestinierna kvalificerar sig inte som en suverän stat enligt Romstadgan och under Oslo Avtal och har ingen auktoritet att hävda eller ge kriminell jurisdiktion över israeler på Västbanken och Gaza.

3) Domstolen har därför ingen juridisk ställning eller befogenhet att utreda och åtala israeler för krig brott i de '' ockuperade territorierna '' - en uppfattning som hålls av många västra demokratiska stater och internationella juridiska forskare.

4) ICC: s översta åklagare, Fatou Bensouda, har visat partiskhet gentemot Israel genom henne omfattande och hemliga samråd med tjänstemän från den palestinska myndigheten i denna fråga sedan 2015. Detta bias framgår vidare av att hon daterar perioden för den formella sonden tillbaka till 13 juni 2014 - dagen efter att tre israeliska tonårspojkar kidnappades och mördades av Hamas - och därmed medvetet fokuserade på Israels svar på ett avskyvärt brott och inte det ursprungliga brottet som begåtts av palestinier.

5) I Osloavtalen som undertecknades med Israel enades palestinierna uttryckligen att de inte hade någon brottsling jurisdiktion över israeler på Västbanken, Gaza och östra Jerusalem, vilket också betyder att de inte har något myndighet att delegera den straffrättsliga jurisdiktionen till ett annat organ. Således kränker ICC själv Oslo överenskommelser och underskrida denna kritiska stabilitetskälla för regionen.

6) ICC säljer sin opartiskhet och prestige samtidigt som den försvagar utsikterna för fred i region genom att olagligt ingripa i en bilateral politisk tvist på palestiniernas sida, precis när Israel har gjort historiska framsteg i fred och normalisering med flera arabiska nationer.

 

Som svar har den internationella kristna ambassaden Jerusalem lanserat en global framställning som gör att du kan uttrycka din motstånd mot denna ICC-krigsförbrytelse-anklagelse mot Israel. Resultaten av denna framställning kommer att presenteras för ICC: s medlemsstater samt domstolarna och åklagaren.

Du kan vara med och skriva under namninsamlingen på on.icej.org/iccpetition

 Vill du veta mer titta gärna på våra webinars:

Del 1. https://www.youtube.com/watch?v=6C_MVxd1Oag

Del 2. https://www.youtube.com/watch?v=EKuU-6GgK18

 

PETITION TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

Dear Sirs,

We are concerned citizens from nations around the world who respect the important role which the International Criminal Court plays in safeguarding international criminal justice in our ever turbulent world. However, we are deeply troubled by the Court’s recent decision to open an official investigation against Israel for alleged war crimes “committed in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, since 13 June 2014.” Israel is not a signatory party to the Rome Statute governing the ICC, has not consented to the Court’s jurisdiction in this matter, and has its own proven, willing and respected legal system for prosecuting such crimes. Meanwhile, the Palestinians are not a sovereign state within the terms of the Rome Statute. Therefore, the ICC has no jurisdiction to pursue this investigation, and its actions are harming its own credibility and integrity, while also undermining existing agreements and peace efforts between Israel and the Palestinians.

We believe this selective prosecution is based on spurious claims and was launched by an overzealous Chief Prosecutor, Fatou Bensouda, who has exhibited obvious political bias against Israel through her extensive private consultations on this matter with Palestinian Authority officials. The Palestinians are exploiting the Court to deprive Israel of its legitimate right of self-defence and to strip Jews of their historic rights in their ancient homeland. Thus, we urgently call upon the International Criminal Court, the Assembly of State Parties, and the incoming Chief Prosecutor, Mr. Karim Khan, to abandon this fundamentally flawed investigation against Israel before it jeopardizes the standing and objectives of the Court, and the prospects for peace in the region.

Sincerely yours,
/s/ Petitioners

TO:  Assembly of States Parties
        International Criminal Court, Den Haag, The Netherlands

        Mr. Karim Khan
        Chief Prosecutor of the ICC
        Office of the Prosecutor
        International Criminal Court, Den Haag, The Netherlands

 

Av: David Parsons, VP and Senior talesperson, ICEJ Jerusalem

 

För drygt två veckor sedan inföll Förintelsens Minnesdag, vilken infördes av FN på årsdagen för Röda Armens befrielse av dödslägret Auschwitz, den 27 januari 1945. Exakt ett år tidigare samlade Yad Vashem internationella ledare från 55 länder, vilka lovade att bekämpa den växande globala antisemitismen. Samtidigt som dessa ledare var på väg hem från Jerusalem, började världen inse hotet av Corona-viruset. Tyvärr förde Corona-viruset med sig en förnyad våg av antisemitism. Liksom ofta förr blossar denna äldsta form av hat upp i samband med verkliga eller upplevda hot och blir sedan dess följeslagare. Den gör judar till syndabockarna och anklagar dem felaktigt för varje problem och hot som uppträder. Förr var kristna de som uttalade sådana lögner, men idag kan vi se att det inte längre är så.

Samma vecka som Förintelsens Minnesdag inföll 2021 var ICEJ värd för 750 kristna pastorer och ledare från 55 länder under vår Envision-konferens, som varje år hålls runt den 27 januari liksom Minnesdagen för Förintelsen. Vi tvivlar inte på att dessa ledare representerar en stor mäng kristna över hela världen som vill motverka all slags antisemitism, inklusive den corona-relaterade version som just nu cirkulerar.

Ända sedan corona-pandemin startade förra åren har yttersta vänstern och yttersta högerns intressen sammanfallit när det gäller att anklaga judarna för att antingen skapa eller utnyttja pandemin för att göra sig själva rika och åstadkomma global dominans. Det är inget nytt att man skyller sjukdomar på judarna. När digerdöden svepte över Europa på 1300-talet, blev judarna anklagade (och även torterade och avrättade) eftersom det var så få judar, som föll offer för denna sjukdom, vilket i huvudsak berodde på att deras ritual att tvätta händerna för måltiderna. Hitler och nazisterna beskrev också judarna rutinmässigt som parasiter och sjukdomsbärande skadedjur som behövde utrotas. När det gäller COVID 19, har en del hävdat att viruset är ett bedrägeri som judarna skapat för att skapa en global nödsituation som gör att de kan ta över makten eller utnyttja den ekonomiska krisen. Andra menar att coronan är ett verkligt hot som judarna skapat med samma målsättning. Tidigare när Israel klarade sig bra under första Corona-vågen genom en effektiv hantering, utnyttjade en del framgången för att anklaga de israeliska ledare och zionister för att stå bakom en viral sammansvärjning. Sådana upprörande konspirationsteorier har underblåsts av internet och sociala medier. Också giganter som Facebook och Twitter har fått kritik för att de låtit sådant rastistiskt hat förekomma på deras plattformar, t ex ifrån iranska ledare. I Storbritannien var det flera inlägg på sociala medier, som hävdade att det fanns ett samband mellan viruset och de ny 5G-masterna. De hävdade att judarna antingen ägde nätverken eller byggde master i icke-judiska områden. En undersökning ifrån Oxford i Storbrianninen visade att 20 procent av alla britter trodde att judar var bakom coronan och många sociala medier refererade till den som ”judeinfluensan.”

Konspirationsteorier sprids också på internet när det gäller vaccinet, som så snabbt tagits fram för att bekämpa Covid 19. De finns många varianter av dessa skrönor också, men en vanlig är att judarna skapade denna globala kris för avbefolka vissa icke-judiska grupper eller tvinga dem att ta vaccinet, vilket skulle göra dem sterila. Det är ironiskt med bakgrund av detta att Israel har blivit det land med den mest ambitiösa planen att massvaccinera sin befolkning genom att använda detta nya, inte tidigare använda vaccin. Med bakgrund av denna coronarelaterade våg av att göra judarna till syndabockar, har några av de mest framstående övervakarna när det gäller antisemitism, såsom ADL, koncentrerat sig på höger- och ultranationalistiska grupper, såsom Vit Makt, Q-Anon konspirationsteoretiker och Nation of Islam. En studie drog dock slutsatsen att de utbrott av corona-relaterad antisemitism som vi sett senast kan tillskrivas ett litet, men mycket aktivt nätverk av högerextremister.Samtidigt kan vi se när vi studerar antisemitiska uttryck de senaste månaderna att det är tydligt att den yttersta vänster och den ytterst högern båda varit delaktiga i militanta anti-judiska aktioner, t e x vandalism och våldsamma attacker på synagogor i USA i kölvattnet av förra sommarens George Floyd-protester. Radikala vänsteraktivister, särskilt studenter på amerikanska universitet, har också varit väldigt aktiva när det gäller att driva den antisemitiska BDS kampanjen, som fortsätter att få dragkraft också i Europa, t ex tre tyska parlamentsledamöter, en ledande tysk diplomat, den socialistiska ungdomsorganisationen och flera tyska icke-statliga organisationer pekades ut av Simon Wiesenthal Center 2020 för att understött BDS agenda mot den judiska staten.

Ett viktigt perspektiv i allt detta är hur få kristna som öppet är involverade i dessa antisemitiska utbrott. Kristna var kanske de som i huvudsakligen spred antisemitism mot judar tidigare, men ända sedan Auschwitz dödsläger befriades för 76 år sedan denna vecka har kristnas attityder mot det judiska folket förändrats. I synnerhet evangeliska kristna, vilka idag är den snabbast växande delen av kristendomen med ca 700 miljoner anhängare över hela världen – är några av de ivrigaste högljudda anhängarna och beundrarna av det judiska folket och Israel. Vi försvarar judarna från skrönorna och sprider inte dem. Grymheterna under den nazistiska Förintelsen var en väckarklocka för den kristna världen och den har i huvudsak vaccinerat flera generationer av kristna från att vara mottagliga för de nya varianterna av de gamla antisemitiska lögnerna och förtalet. Men behöver av att inympa andra-inklusive framtida generationer från antisemitismviruset kräver att vi fortsätter att göra seriösa ansträngningar för att minnas och utbilda andra om Förintelsen. Det är därför ICEJ håller vår årliga Envision-konferens för pastorer och ledare samtidigt som Minnesdagen för Förintelsen den 27 januari då Auschwitz befriades. Den ägde rum online i år p g a corona-pandemin, men vi var hundratals fler kristna ledare ifrån ett dussintals länder som deltog under veckan och är nu är utrustade för att vaccinera andra mot grundlöst judehat. Så mitt ibland de dåliga nyheterna om corona-relaterad antisemitism finns det goda nyheter om det judiska folkets vänner i den kristna världen.

 David Parsons är vice president och senior talesman för ICEJ i Jerusalem

 Ps. För att lära dig med om ICEJ:s arbete med Yad Vashem, titta in på vår sida om Christian Friends of Yad Vashem på icej.org/yadvashem. Våra vänner vid Jerusalem Center for Public Affairs producerade nyligen en ny video om coronarelaterad antisemitism med titeln: Conspiracies, Jew, and the Jewish State. Se den här: jcpa.org/video/conspiracies

 

 

ICEJ:S ARBETE UNDER 2021

2021 står det klart att Israel och hela världen fortfarande kämpar med Coronaviruspandemin, en pågående kris som utgör ett allvarligt hot mot våra nationella ekonomier. Dessutom har oroligheterna omkring det omtvistade amerikanska valet gjort att censur och informationskontroll införts av de stora globala mediebolagen. Mitt i denna snabba och oroande utveckling är den Internationella Kristna Ambassaden Jerusalem lika beslutsamma som någonsin att följa Jesus och fortsätta med vårt uppdrag att trösta  Israel och det judiska folket. Otroligt nog kunde vi göra mer förra året på många områden genom vårt arbete än någonsin tidigare, tack vare våra trogna och generösa kristna supporters över hela världen, och det ger oss hopp om att vi kan hjälpa ännu fler människor i Israel 2021. Under 2021 kommer ICEJ huvudsakliga arbete  återigen att falla inom fyra huvudkategorier:

1) Aliyah & Integration: Att föra nya judiska invandrare till Israel och hjälpa dem att integreras i deras förfäders land, som de står skrivet i Skriften.

2) Israel i kris: Att hjälpa israeler under tider av konflikt, naturkatastrof eller annan kris, till exempel under den nuvarande Coronaviruspandemin.

3) Förintelseöverlevare: Brådskande uppsökande verksamhet till några av de äldre Förintelseöverlevarna i Israel som kämpar för att få sin ekonomi att gå ihop, särskilt genom vår speciella hemhjälp i Haifa.

4) Att ge en framtid och ett hopp: Hjälpprojekt som fokuserar på att hjälpa nästa generation israeler att nå sin potential, samt att hjälpa missgynnade och fattiga familjer.

Dessutom är många av våra projekt inriktade på att hjälpa Israels minoritetssamhällen - som arabiska muslimer och kristna, beduinerna och druzerna. Vårt hjälp till dessa ofta ignorerade samhällssektorer vittnar inte bara om Guds kärlek till alla folk, utan det hjälper också till att ge styrka och försoning för Israels nation som helhet och gör det på ett sätt som försäkrar människorna i Israel att kristna bryr sig om dem.

Fortsätt att stödja vårt AID- och Aliyah-arbete under det nya året 2021! #icej#israel#2021

 

 

Av: David Parsons, ICEJ VP & Senior Spokesman
7 dec 2020

När vi ser tillbaka på de senaste tolv månaderna konstaterar vi att Israel och hela världen påverkar kraftigt av Coronavirus-pandemin 2020. Män vi kan också konstatera vid Internationella Kristna Ambassaden Jerusalem tog sig en utmaning och uppnådde mer inom några av våra viktiga arbetsområden än någonsin tidigare.

JANUARI
Efter att ha startat det nya året med en månads bön tillsammans med våra anställda i Jerusalem, var ICEJ värd för årliga Envision-konferens där ett 100-tal pastor och ledare från Israel och hela världen deltog. Det blev ett berikande möte där vi fick undervisning ur Bibeln, möte israeler och besökte bibliska platser och statliga kontor.

FEBRUARI
I februari träffades ICEJ-ledarna i Jerusalem för att planera organisationsens 40-årsjubileum, som skulle gå av stapeln under årets Lövhyddofesten i oktober. Vi fick samtidigt ett profetiskt budskap ifrån ICEJs representant ifrån Norge, som
talade ifrån profeten Habakkuk om att en stor "skakning" skulle komma och inom några dagar började Coronavirus sprida sig från Kina.

MARS
När hotet om COVID-19 tvingade israelerna att stanna hemma blev ICEJ mer aktiv än någonsin med att hjälpa fattiga och äldre att få mat. Vi började också flyga hundratals nya judiska invandrare till Israel från Ryssland, Ukraina och Etiopien.

APRIL
Trav strikta avstängningar under påskhelgen hjälp ICEJ till att ge mat och ta hand om fler israeler än någonsin tidigare, inklusive hundratals överlevande från Förintelsen och andra äldre israeler, som hade begränsat till sina hem.

MAJ
ICEJ firade 30 års arbete med judisk invandring till Israel (Aliyah) med att sponsra en speciell charterflygning från Ryssland i slutet av maj. Trav reseförbudet flög ICEJ sammanlagt till hundratals judiska invandrare till Israel under våren.

JUNI
ICEJ intensifierade bönen online med vecko-visa, Global Prayer Gathering, och månadsvisa, Rosh Chodesh, initiativ.

JULI
I juli hade ICEJ sponsrat över 85 direktflyg och anslutningsflyg som fört över 1000 nya judiska invandrare till Israel under 2020 från Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Etiopien, trots Corona-krisens reseförbud.

AUGUSTI
Efter den massiva explosionen i Beiruts hamn i början av augusti samlade ICEJ i över 35 000 dollar i bidrag för att bl a hjälpa flera kyrkor i Libanon att reparera skador på deras anläggningar och nå ut till samhället med ett starkt
kristet vittnesbörd.

SEPTEMBER
ICEJ samlade in över 100 000 underskrifter från 130 nationer till det danska bibelsällskapet och uppmanade dem att uppmärksamma att deras nya bibelöversättning utelämnade eller ersatte hundratals hänvisningar till ”Israel” och
både det Gamla och Nya testamentet.

OKTOBER
Reseförbudet som innebar att utländska turister inte fick komma i Israel förvandlade vår årliga Lövhyddofest till ett globalt online-evenemang med fler talare, lovsångsledare, seminarier, deltagare från fler nationer än tidigare
tidigare.

NOVEMBER
Planerna för renovering och utvidgning av ICEJs Haifa-hem för överlevande från förintelsen närmade sig slutskedet. Vi startade boendet 2010 och sedan dess har det vuxit från några blygsamma lägenheter till ett stort projekt fördelat
på ett dussin byggnader, inklusive en gemensam matsal, museum och aktivitetscenter.

DECEMBER
ICEJ avslutade året med att sponsra flyg för hundratals etiopiska judar som är en del av en ny våg av Aliyah från denna forntida israelitiska gemenskap i Etiopien.

Detta är exempel på våra projekt, jämställdhet och andra höjdpunkter ur ICEJs arbete det senaste året, som vi genomför trots de speciella utmaningarna som detta år inomhus. Med ditt stöd tar vi judarhem till Israel, använder dem att bosätta sig i landet, ta hand om överlevande från Förintelsen, använda utsatta i det israeliska samhället och påverkar kyrkor och nationer över hela världen! Fortsätt att vara ett stöd för ICEJ!

{vimeo} 480281591 {/ vimeo}

Av Laurina Driesse
23 Sep 2020

Det finns en spänning i luften. Hälsningen “Shana Tova” hörs överallt! Inför helgdagen Rosh Hashana, det judiska nyåret, finns det nytt hopp och optimism efter ett mycket tufft år. I Hineni, ett soppkök i centrala Jerusalem, är det full aktivitet när helgen snabbt närmar sig. Det doftar mat från köket, där ICEJs personal tillsammans med andra volontärer förbereder matlådor och packar Rosh Hashanah-paket som ska ges till dem som lever under fattigdomsgränsen. Det gäller att hinna med, för mitt på dagen öppnar dörrarna för kön av människor som varit samlade redan i en timme så att de inte ska missa sina måltider under högtiden. Varje person som anländer till dörren får fyra måltider för att klara sig genom Rosh Hashanah-helgen, liksom ett härligt paket som innehåller godis som en burk honung, äpple- och honungskakor, dadlar, kex och konserverad mat. Hinenis grundare och regissör, ​​Benjamin Philip, säger att över 700 paket har skapats inför Rosh Hashanah och cirka 400 av dem levereras till överlevande från Förintelsen, vilka bor i särskilda boenden tillsammans med ensamma soldater och andra underprivilegierade familjer i hela Jerusalem som har kontaktat Socialtjänsten för att få hjälp. "Många av dessa människor har ingen familj som besöker dem, och särskilt nu, under Coronan, är de utan stöd", säger Benjamin.

När Coronaviruset drabbade Israel förra våren gick ICEJ in för att hjälpa Hineni att kunna fortsätta att ge mat till de mindre bemedlade i samhället. Med stängningen av Israels gränser förlorade Hineni plötsligt många volontärer från utlandet. Utan tvekan såg den kristna ambassaden behovet och mötte det! Från mars till idag har vår personal hjälpt Hineni varje dag att ge mat till de behövande genom att packa cirka 400 matmatlådor för distribution för att ge till de cirka 100 av de mindre bemedlade som kommer in i restaurangen för att äta sin måltid . Benjamin säger att de som kommer till restaurangen "känner att de betjänas av dem som har ett hjärta och kärlek till dem, vilket ger dem styrka."

De hektiska förberedelserna för Rosh Hashanah slutade med att Benjamin tackade alla Hineni-anställda och volontärer för deras hårda arbete och stöd under det senaste året.

Han påminde alla om berättelsen om hur Gud befriade sitt folk från Egypten, liksom berättelsen om Ester och Mordechai och hur Gud räddade sitt folk också då. Under dessa heliga dagar - Rosh Hashana, Yom Kippur, Sukkot och Simchat Torah är det dags att reflektera över det gångna året, be om förlåtelse och se med hopp på det kommande året. Alla närvarande firade med att skåla druvsaft och söt choklad.

Benjamin uttryckte också sin tacksamhet till ICEJ för att vi fysiskt hjälpte till med att förbereda tiotusentals måltidspaket i år, vilket han försäkrade "räddar många människor i en mycket svår tid." Tack till alla som har varit med om att beröra livet för så många människor som lever i nöd här i Israel. Och ge gärna en generös gåva till vår fond "Israel i kris" nu när vi går in i det nya året, där utmaningen med Corona fortfarande påverkar samhället, särskilt de fattiga.

Blogginlägg