Hjälp med immigration (aliya) och intergration:

 • 759 nya invandrare har kommit till Israel sedan början av året. (Majoriteten kom de senaste månaderna.)
 • 117 invandrarfamiljer har fått matkuponger och/eller hjälp med grundläggande behov medan de suttit i karantän under Corona-krisen.
 • 151 gåvor har delats ut till invandrare, barn i fattiga familjer och studenter (lärandepaket, datorer) 
 • 2 etiopiska omvårdnadsstudenter har fått datorer för onlinestudier.

Hjälp med mat:

 • 25 familjer med ensamstående föräldrar har fått matkorgar och matkuponger.
 • 1096 matpaket har delats ut till äldre/överlevare från Förintelsen
 • Personal från ICEj har hjälpt till att packa 4 100 varma måltider - plus 380 påskpaket.
 • 20 av våra medarbetare har frivilligt arbetat på olika sätt för att hjälpa äldre /överlevare från Förintelsen under Corona-krisen. 
 • 12 äldre som har hemtjänst fick mat, vård och inköp av livsmedel.

Hjälp med medicinsk utrustning till akuta grupper:

 • 250 lådor med hygienprodukter (3200 masker, 1 733 N95 masker, 13 300 handskar)
 • 526 anti-bakteriella gelflaskor
 • 416 skyddsglasögon / ansiktsskydd 266 medicinska hattar / huvudskydd
 • 478 skyddsoveraller.
 • 100 stora hinkar med desinfektionsservetter

Hjälp till minoriteter i Israel:

 • 36 arabisk-israeliska familjer har fått datorer / leksaker för barn.
 • 100 hygien-paket har givits till arabisk-israeliska familjer.

Hjälp med stöd: 

 • Genom en hotline på hebreiska / arabiska kunde vi hjälpa familjer att med sociala, emotionella, psykologiska, pedagogiska behov under Corona-krisen. 

Blogginlägg