EN  EXTRA INSATS TILL HAIFA HEMMET UNDER CORONA-KRISEN!

ICEJ är en av de få organisationerna i Israel som haft tillstånd att dela ut mat och nödhjälp till behövande då det varit stränga restriktioner i landet. 

Ett av de projekten som vi från den svenska avdelningen valt att stödja på ett speciellt sätt är till Förintelsens överlevare som bor på Haifahemmet. De har inte många år kvar så vi vill vara med och ge dem en god omsorg de sista åren av sina liv!   Den Kristna Ambassaden är på plats dagligen med Yudit Setz som arbetsledare av våra volontärer; sjuksköterskor och hantverkare, och arbetar tillsammans med Shimon som startade hemmet 2009. Det bor över 80 personer i dessa lägenheter. 


Ge din gåva märkt Haifahemmet till Plusgiro 72 02 76-5

Blogginlägg