Av: Chris Chambers

Det israeliska ministeriet för aliyah och integration har publicerat officiell statistik som visar att 50 000 nya invandrare har anlänt till Israel hittills i år, det högsta antalet på över 20 år.

Detta är anmärkningsvärt, särskilt mot bakgrund av den globala pandemin och Moskvas ansträngningar att hindra judar från att lämna Ryssland. Vi ger ära till den Gud som fortsätter att hålla sina löften om att återsamla Israel i dessa dagar. "Ty jag skall ta er bland folken, samla er ur alla länder och föra er in i ert eget land." (Hesekiel 36:24)

"Det är fantastiskt att se de stigande Aliyah-siffrorna för 2022 och under de senaste åren", säger David Parsons, ICEJ: s vice president och senior talesman, i intervju till ALL ISRAEL NEWS den här veckan. "Den globala pandemin kunde inte stoppa det judiska folkets återkomst till Israels land, och inte heller den ryska regeringens hot om att stänga dörren för judisk invandring till Israel. I själva verket har intresset för att göra Aliyah bara ökat från alla tidigare sovjetrepubliker.

Under de kommande veckorna kommer ICEJ att hjälpa ytterligare 100 etiopiska judar med flyg och med deras behov före de ger sig av. Det gäller också 100 ukrainska invandrare och ytterligare 57 från andra före detta sovjetrepubliker. 

Om man tittar närmare på de officiella uppgifterna beror det mesta av ökningen när det gäller judisk invandring till Israel i år på kriget mellan Ryssland och Ukraina, eftersom ungefär 40 000 av invandrarna sedan slutet av februari var från dessa två länder. Mellan januari och slutet av augusti 2022 var fyrtiosju procent av de nya invandrarna från Ryssland och tjugofem procent från Ukraina.

Medan judarna som anländer från Ryssland hittills tenderar att vara familjer, är de som anländer från Ukraina mestadels mödrar, barn och äldre som flytt från kriget, som har män som varit tvungna att stanna kvar för att försvara landet.

Detta innebär olika utmaningar när vi ger den kärlek och det stöd som behövs för att hjälpa var och en att passa in i sitt nya liv i Israel och börja bidra till samhället. Ett av de sätt vi har hjälpt har varit med judiska ungdomar från Ukraina. ICEJ var med och sponsrade flera Aliyah Summer Camps speciellt utformade för att hjälpa judiska ungdomar från Ukraina att förbereda sig för sin eventuella flytt till Israel. Vi har hjälp till med deras flygkostnader, grundläggande hjälp och matpaket, studentinlärningsprogram, tandhälsovård och naturligtvis de mycket bredare integrationsbehov de kommer att möta.

Naale-programmet är ett internationellt program som gör det möjligt för judiska tonåringar från diasporan att studera och slutföra sin gymnasieutbildning i Israel, och med ICEJ: s hjälp har en annan stor grupp judiska studenter från de tidigare sovjetrepublikerna just anlänt för att fortsätta sin utbildning. Majoriteten av eleverna är i åldern 14-16 kommer att göra Aliyah efter examen och 68% av deras föräldrar kommer att följa strax efter dem.

Enligt ministeriet för aliyah och integration var majoriteten (63%) av invandrarna som kom till Israel under det senaste året i arbetsför ålder, vilket kan hjälpa till att öka Israels ekonomi. Cirka 27% var mellan 18 och 35 år, med 21% mellan 36 och 50 år och 15% mellan 51 och 65 år. Barn utgjorde 23% av de nyanlända och resten var personer 66 år och äldre.

Detta går tillbaka till Jeremia 31:17, som säger: "Det finns hopp i din framtid, säger Herren, dina barn ska vända hem till sitt land."

Gud för sitt folk hem till Israel och ICEJ är väl lämpat att hjälpa till i detta stora profetiska insamlandet. Med hjälp av våra givare världen över är vi här för att möta de utmaningar och behov som uppstår, före och efter att deras plan landat – trots krig och pandemier och andra hinder. Vilket privilegium det är att bevittna denna historiska återkomst av judarna! Och hur ödmjuka vi känner oss i att vara en del av svaret på Guds befallning till nationerna att bära dem hem på våra axlar och i våra armar och plantera dem i landet av hela vårt hjärta (Jesaja 49:22).

Fortsätt att stödja vårt arbete med Aliyah till Israel: Swish 123 032 5910 eller PG 720276-5

Blogginlägg