Av: David R. Parsons, ICEJ Vice President och Senior Spokesman

10 december 2021

Detta borde vara en glad tid på året, med Hanukkah och jul att fira och ett nytt år att ringa in.
Men för israeler är årstiden också en tid då man möter hat och förtal i FN. Innan de
kan njuta av några festligheter får palestinierna först befogenhet av nationernas gemenskap
att rikta giftiga anklagelser och anta avskyvärda resolutioner som orättvist fördömer den
judiska staten och folket. Och denna fula tradition måste upphöra!

I årtionden har palestinierna använt årsdagen för FN:s delningsplan, som antogs den 29
november 1947, för att inleda flera veckors förprogrammerad antiisraelisk skymfning i FN:s
generalförsamling. Denna årliga hatfest inleds officiellt med en internationell dag av
solidaritet med den palestinska saken i FN. Detta tillfälle följs av antagandet av en rad 15-20
välslitna årliga resolutioner som kränker Israel samt omauktorisering av mandat och
budgetar för vissa ständiga organ inom FN:s sekretariat för att fortsätta sprida sin
antiisraeliska propaganda året runt.
Så precis som julen och Hanukkah alltid kommer runt den här tiden på året har detta fjorton
dagar av antiisraeliskt hat blivit en regelbunden del av FN:s kalender, som om det vore
normalt och väntat. Det är det inte! Och det är dags att tala om för vår nations ledare och
särskilt diplomatkåren att det är skamligt att låta detta fortsätta längre.


Under de senaste 45 åren har FN i överflöd visat sitt förakt för den judiska staten på en
mängd olika sätt, bland annat genom dessa årliga resolutioner, som har skapat en intern
infrastruktur för att vidmakthålla den antiisraeliska atmosfären inom dess olika organ. 1975
antog FN:s generalförsamling sin ökända resolution där sionismen fördömdes som en form
av rasism. Men mycket få vet att denna resolution också åtföljdes av inrättandet av två unikt
diskriminerande institutioner inom FN-systemet: kommittén för utövandet av det palestinska
folkets oförytterliga rättigheter (CEIRPP) och dess personalorgan, avdelningen för
palestinska rättigheter (DPR).

Tack och lov upphävdes slutligen resolutionen; "Sionism är Racism"; på uppmaning av USA:s
president George Bush strax före fredskonferensen i Madrid 1991. Men dess operativa
vapen, kommittén och divisionen som försvarar palestiniernas "oförytterliga" rättigheter,
avvecklades aldrig och de har fortsatt med sitt bedrägliga arbete än i dag. En tredje intern
byrå, den särskilda kommittén för utredning av israelisk praxis för mänskliga rättigheter, hade
redan varit verksam sedan 1968 och fortsätter att övervaka israeliska handlingar och
brott mot de mänskliga rättigheterna.

Denna trio av organ verkar under FN:s generalsekreterares beskydd och ägnar sig enbart åt
att propagera för de värsta lögnerna mot Israel och arrangerar globala konferenser.                                                                                                                                                  
De driver den skeva palestinska berättelsen. Och de har varit en stor bidragsgivare till Israel
= Apartheid och BDS-kampanjer under de senaste decennierna.
Detta innebär att våra respektive nationers årliga utgifter för FN kommer att betala för
palestinskt gift mot den judiska staten och folket, som produceras inom själva sekretariatets
kontor. Och allt detta godkänns av uppskattade diplomater på årsbasis precis innan de alla
går ut för att fira den underbara semesterperioden.


Varför denna skamliga situation är så underrapporterad av medierna är ett mysterium. Vi såg
alla historier den här veckan om hur några nationer ändrade sina röster om en av dessa
obalanserade antiisraeliska resolutioner – den som orättvist kritiserade Israels rekord i
Jerusalem, "Haram al-Sharif"nämndes, samtidigt som man släppte alla hänvisningar till
"Tempelberget". 
Inom FN-byråkratin i New York finns tre särskilda avdelningar som uttryckligen skapats för
att kränga palestinsk propaganda och de arbetar ständigt bakom kulisserna för att få igenom
dessa "novemberresolutioner" varje år. Samtidigt utövar de också påtryckningar på

nationerna för att godkänna och finansiera deras fortsatta verksamhet. I
världsorganisationens historia saknar ett sådant arrangemang motstycke för orättvisa och
illvilja mot en medlemsstat.

Det några goda nyheter att rapportera om också. Enligt Gil Kapen, verkställande direktör
för American Jewish International Relations Institute (AJIRI), börjar vissa nationer vakna upp                                                                                                                                        när det gäller denna oacceptabla hartering av Israel.
Under flera år har antalet nationer som röstar för de ensidiga antiisraeliska
resolutionerna så här års stadigt minskat. Särskilt flera anmärkningsvärda europeiska
nationer röstar nu emot resolutionerna eller lägger åtminstone ned sina röster eller
frånvarande själva. Palestinska ledare har noterat detta och för att undvika förlägenhet har
de faktiskt börjat erbjuda färre eller mindre kraftfulla resolutioner. Och antalet nationer som
stöder återauktorisering och finansiering av de palestinska propagandadepartementen inom
FN-systemet minskar också.


En del av denna förändring av röstningsmönstren har att göra med det diplomatiska
genombrottet i Abrahamavtalen, där fler och fler arabländer har valt att normalisera
förbindelserna med Israel. En del av det beror på modiga diplomater som USA:s
ambassadör Nikki Haley, som djärvt ifrågasatte sina kollegers mobbning av Israel i FN. Och
en del av skiftet beror på att fler och fler nationer enkelt inser att dessa officiella FN-
departement som främjar en okvalificerad palestinsk "rätt att återvända" i huvudsak arbetar
för Israels förstörelse och därmed undergräver alla utsikter till fred.


Med en liten knuff från Israels många kristna vänner och beundrare världen över skulle vi
äntligen kunna få ett slut på denna smutsiga situation genom att för gott stänga av den palestinska
propagandamaskinen som arbetar inom SJÄLVA FN-apparaten. Det är dags att tala om för
våra respektive nationella ledare och diplomater att för alltid skrota utskottet för utövandet av
det palestinska folkets oförytterliga rättigheter, avdelningen för palestinska rättigheter och
den särskilda kommittén för att undersöka israelisk praxis för mänskliga rättigheter.
Om kristna kommer samman med sina lokala judiska samfund runt om i världen tror jag att vi
kan sända ett kraftfullt, enat budskap för att få ett slut på denna charad, så att våra israeliska
vänner nästa jul och Hanukkah-säsong inte behöver möta denna giftiga årliga hatfest i FN.
FÖR MER om detta ämne, se till att titta på ICEJ:s webinar "Ending the Israel
Hate-Fest", från torsdagen den 9 december 2021, värd av David Parsons och med
Gil Kapen, verkställande direktör för American Jewish International Relations. 

 

Blogginlägg