Vem säger vad?

När jag läser debattinlägg som rör Israel i de kristna dagstidningarna, undrar jag ibland om vissa skribenter överhuvudtaget läser Bibeln.  Jag tänker då på min lärare i journalistik, den legendariska journalisten Stafffan Sonning som då jobbade på TT och tog med sig texter som vi skulle finna det viktigaste i. Hans mantra var "Vem säger vad? "   Det är alltså viktigt att få fram, för det utgör hur stort nyhetsvärde telegrammen hade.

Det är många som har ställt sig  frågan om hur det  kommer sig att det lilla landet Israel har hela världens ögon på sig och anses vara orsak till allt våld i världen. Och varför värderas Palestinakonflikten i miljardbelopp medan andra konflikter i världen som berör hundratals miljon aldrig når den summan.   Men den kanske viktigaste frågan är hu det kommer siga att just synen på Guds egondomsfolk judarna och landet Israel tycks ha blivit den skiljelinje inom kristenheten i dag som går djupare än samfundsgränserna gjorde för 50 år sedan.

När kristna företrädare beskriver Israel som en ockupationsmakt, som om det vore ett faktum, lyser varningslampan. Jag undrar om det vet "vem som säger vad". Att med en kristen bekännelse grundad på hela Guds ord är det att utmana Gud själv. Man behöver inte vara teolog för att i bibelläsningen inser att Israel är ett unikt land i alla hänseenden. Faran är när den dagliga läsningen uteblir och man nöjer sig med en kristen humanitetsideologi, med kristna värderingar utifrån ensatka verser som assar väl in i det politiskt korrekta. 

I Gamla testamentet, det gemensamma testamentet, lär vi känna Israels historia, dess nutid och framtid. Här visar Gud vem han är. Om det så har gått via krigsnederlag eller segrar, har allt  skett enligt Guds löften. Och i dag är vi själva vittnen till hur dessa fullbordas. 1947 handlade Gud via FN och lät sitt folk återvända till sitt förlovade land. Hans förbund med det judiska folket står fast till evigt tid.

Att då sätta sig till doms över det folk som Gud själv identifierar sig med, det land som Gud själv bestämt namnet på och vilka gränser som är gällande, är inte förenligt med en kristendom baserad på den Heliga Skriften.

Till sist, vem är det då som säger vad i "Israelsdebatten" ?  Ja, i detta ämen är det bara en som spelar någon roll, nämligen den Gud som identifierar sig själv gång på gång som Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.

Om vi så är araber eller skandinaver som tagit emot Jesus Kristus, så är Guds kärlek till hans folk Israel utgjuten i våra hjärtan, precis som Paulus också talar om. Jesajas ord: "Trösta, trösta mitt folk" är ett uppdrag som förenar kristna över hela världen som därför dagligen är med och betjänar Israel och Jerusalem, den plats där vi också väntar Hans ankomst.

 

Gitten Öholm

ENVISION  - Pastors - och ledarkonferens i Jerusalem

Ta tillfället i akt och åk på några dagars fördjupningskurs i Jerusalem Januari 2021

Vad du kan förvänta dig:

* Insiktsfulla meningsutbyten mellan konferenstalare och deltagare

* Aktuell social, ekonomisk och religiös status i Israel i linje med bibelns profetior

* Möjlighet att besöka premiärministerns kontor, Knesset och Chefsrabbinatet

* Genomgångar på hög nivå från officiella personer och forskare i Israel

* Fördjupad undervisning om biblisk sionism

* En särskild ceremoni på Yad Vashem

Varför ska du delta?

De senaste 40 åren har ICEJ samlat ledare och pastorer från skilda delar av världen för att bygga förenade relationer mellan olika samhällen i linje med Guds agenda för Israel, mitt i hjärtat av Jerusalem.

Som utvalda ledare på våra personliga områden, får vi med Guds nåd ta stafettpinnen för att bära Hans namn närhelt och varthelst. Att få en djupare kunskap om vår roll i Hans plan för landet och Hans utvalda folk kommer att ge oss en radikal förändring i att utveckla gvorna, målen, medlen och visionerna för Herren och Hans rike här på jorden.

Missa inte denna livsförvandlande konferens i Jerusalem!

 

 

 

Följ med på en Ladies tour 14-21 maj 2020!

Följ med mig till Israel under en vecka då vi besöker platser som kvinnor i Bibeln har en speciell berättelse om. Vi träffar också dagens kvinnor som lever i olika situationer. Och så får vi uppleva de härliga baden i Medelhavet, Genesarets sjö och Döda havet förutom äventyrliga strapatser i öknen.  Mer info finns på Kingstours hemsida.

Begränsade platser då vi önskar ha en så nära gemenskap och personlig "semestervecka med innehåll". 

Guide i Israel är Christina Toledano

Ett av de projekt som vi från den svenska avdelningen ger direktstöd till är Förintelsens överlevare som bor på Haifahemmet. Var med och ge dessa människor en god omsorg de sista åren av sina liv! Den Kristna Ambassaden är på plats dagligen och arbetar tillsammans med Shimon som startade hemmet 2009.  I dag bor det över 80 personer i dessa lägenheter. 
Ge din gåva märkt Haifahemmet till Plusgiro 72 02 76-5