Vem säger vad?

När jag läser debattinlägg som rör Israel i de kristna dagstidningarna, undrar jag ibland om vissa skribenter överhuvudtaget läser Bibeln.  Jag tänker då på min lärare i journalistik, den legendariska journalisten Stafffan Sonning som då jobbade på TT och tog med sig texter som vi skulle finna det viktigaste i. Hans mantra var "Vem säger vad? "   Det är alltså viktigt att få fram, för det utgör hur stort nyhetsvärde telegrammen hade.

Det är många som har ställt sig  frågan om hur det  kommer sig att det lilla landet Israel har hela världens ögon på sig och anses vara orsak till allt våld i världen. Och varför värderas Palestinakonflikten i miljardbelopp medan andra konflikter i världen som berör hundratals miljon aldrig når den summan.   Men den kanske viktigaste frågan är hu det kommer siga att just synen på Guds egondomsfolk judarna och landet Israel tycks ha blivit den skiljelinje inom kristenheten i dag som går djupare än samfundsgränserna gjorde för 50 år sedan.

När kristna företrädare beskriver Israel som en ockupationsmakt, som om det vore ett faktum, lyser varningslampan. Jag undrar om det vet "vem som säger vad". Att med en kristen bekännelse grundad på hela Guds ord är det att utmana Gud själv. Man behöver inte vara teolog för att i bibelläsningen inser att Israel är ett unikt land i alla hänseenden. Faran är när den dagliga läsningen uteblir och man nöjer sig med en kristen humanitetsideologi, med kristna värderingar utifrån ensatka verser som assar väl in i det politiskt korrekta. 

I Gamla testamentet, det gemensamma testamentet, lär vi känna Israels historia, dess nutid och framtid. Här visar Gud vem han är. Om det så har gått via krigsnederlag eller segrar, har allt  skett enligt Guds löften. Och i dag är vi själva vittnen till hur dessa fullbordas. 1947 handlade Gud via FN och lät sitt folk återvända till sitt förlovade land. Hans förbund med det judiska folket står fast till evigt tid.

Att då sätta sig till doms över det folk som Gud själv identifierar sig med, det land som Gud själv bestämt namnet på och vilka gränser som är gällande, är inte förenligt med en kristendom baserad på den Heliga Skriften.

Till sist, vem är det då som säger vad i "Israelsdebatten" ?  Ja, i detta ämen är det bara en som spelar någon roll, nämligen den Gud som identifierar sig själv gång på gång som Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.

Om vi så är araber eller skandinaver som tagit emot Jesus Kristus, så är Guds kärlek till hans folk Israel utgjuten i våra hjärtan, precis som Paulus också talar om. Jesajas ord: "Trösta, trösta mitt folk" är ett uppdrag som förenar kristna över hela världen som därför dagligen är med och betjänar Israel och Jerusalem, den plats där vi också väntar Hans ankomst.

 

Gitten Öholm

Av: Susan Michael, ICEJ-USA National Director

16 juli 2020

.

Under Corona-krisen har konspirationsteorier och felaktig information om pandemin skapat rädsla och ångest hos många. Vi har varit tvungna att navigera oss igenom felaktig information för att förstå de potentiella farorna med detta virus och vilka de bästa metoderna är för att undvika det. Till och med den amerikanska regeringens Centers for Disease Control (CDC) har blivit kontroversiell och många ifrågasätter om det är rätt plats att söka tillförlitlig information.

Felaktig information
Andra länder, har det visat sig, har ännu mindre pålitliga regeringar. Korrupta ledare har försökt dölja sin egen missuppfattning av krisen genom att lägga skulden på andra via sina statskontrollerade medier. Några exempel är den kinesiska talesman, som skapade ett informationskaos i Kina när han tweetade ut lögnen att det var den amerikanska armén som förde epidemin till Wuhan. Ryska medier anklagade sedan både USA och Storbritannien för att ha utvecklat viruset för att skada det rysk-allierade Kina. Iranska revolutionära vakthavande generaler hävdade att viruset var ett amerikanskt biologiskt vapen riktat mot både Kina och Iran, medan iranska statliga medier också skyllde ”sionisterna.” I hela den muslimska världen finns det rykten om att judarna utvecklade coronaviruset för att få makt, döda ett stort antal människor och tjäna en förmögenhet på att sälja vaccin.

Konspirationsteorier
Dessa lögner har infiltrerat internet och används av konspirationsteoretiker för att främja sina antisemitiska teorier. Anti-Defamation League spårar och dokumenterar spridningen av dessa lögner på såväl internet-plattformar som mainstream-plattformar som Facebook, YouTube, Twitter, Instagram och Reddit.

Konspirationer om virusets ursprung lägger skulden på alltifrån den amerikanska regeringen, till Bill Gates och Israel. Vissa använder viruset som bevis för att argumentera för eller emot vaccination, invandring eller införande av krigslagar. Rasister talar illa om allt som är kinesiskt, medan antisemiter skyller på judarna för viruset och menar att det är ett sätt att manipulera aktiemarknaden till deras fördel, att få bort Donald Trump eller tjäna på ett vaccin som de menas ha utvecklat i förväg.

Varför judarna?
Varför judarna? De lider av viruset som alla andra och försöker utveckla ett vaccin lika snabbt som resten av världen. Deras religiösa ledare krävde bön vid Västra muren för att hela världen skulle skonas ifrån denna pandemi. Ändå anklagas de för att de har skapat den och använt den för att döda massor av människor och sedan dra nytta av ett vaccin.

Så fel som det är, spridningen av falska anklagelser mot det kinesiska folket beror på att viruset startade i Kina. Men vad har judarna att göra med detta virus? Varför lögnerna om Israel och judarna? Det beror på att antisemiter kommer att använda varje tillfälle för att sprida hat mot det judiska folket.

Faran för judar under pandemier är inte bara sjukdomen i sig utan också de konspirationsteorier som den skapar. En av de största katastroferna som drabbade mänskligheten var "pesten", som svepte genom Europa på 1300-talet. Historiker uppskattar att upp till 50 procent av Europas befolkning dog i pandemin, med dödsnivåer så höga som 75 procent i Italien, Spanien och Frankrike.

Den judiska minoriteten hade redan demoniserats av kyrkan och staten, så de gjordes enkelt till syndabock. De klarade sig också bättre än den allmänna befolkningen, möjligen på grund av deras kost och religiösa praxis eller det faktum att många var isolerade i sina gettot. Deras lägre dödsräntor drev emellertid misstankar om att de låg bakom pandemin, och många judar som överlevde pesten dödades sedan i pogromer.

Vi bör inte avfärda konspirationsteorier som ren galenskap. Konspirationsteorier skapar ilska, och ilska rör sig snabbt från ord till handling; verbala förolämpningar resulterar ofta i fysiska attacker. Det är därför vårt ansvar att stå upp mot dessa lögner och ge människor på tillförlitliga informationskällor.

Platta kurvan
Samtidigt som vi försöker platta coronaviruskurvan, måste vi göra samma sak med antisemitismens pandemi. Det är ett dödligt virus som förgiftar hjärtan och sinnen och så småningom förstör både dem som blir infekterade av dem och de som blir hatade.

Vi måste vidta nödvändiga åtgärder för att identifiera och isolera den antisemitiska pandemin, skydda andra från att bli smittade och utveckla utbildningsvaccin mot det i våra kyrkor, skolor och samhället.

Av David Parsons, ICEJ VP & Senior Spokesman
3 juli 2020
 
 
 
Jag har talat med ett antal reportrar det senaste om Trumps fredsplan. Och en konstig fråga som kommer upp hela tiden är: Varför bryr sig kristna om ifall Israel annekterar mer territorium på Västbanken eller inte?

Jag säger "konstig" fråga, eftersom journalister inte ställer samma fråga till andra grupper; FN, EU, Ryssland, Kina, vänstern, arab-staterna, den muslimska världen, till och med Black Lives Matter-rörelsen - alla har åsikter om Israel. Deras åsikter behandlas ofta som legitima av pressen, samtidigt som det ifrågasätts huruvida evangeliska kristnas intresse och engagemang verkligen är genuint.

När vissa medier gör en mer seirös ansats att bemöta oss ser det ibland ut som nu senast i kolumnen i The Washington Post,  "Mainstreaming of Christian Zionism could warp Foreign Policy" (Kristen Zionism kan förvrida hela utrikespolitiken) av Cambridge-studenten Jeffrey Rosario. I den anklagar han amerikanska evangelikala kristna för att törsta efter ett Harmageddon  och använda Bibelns profetior som vapen för politiska ändamål.

Därför ger jag här några mycket giltiga, uppriktiga skäl till varför kristna borde och bry sig om Israel och debatten om huruvida de ska annektera delar av Judea / Samaria i samband med Trump-planen.

Eftersom många kristna under historiens gång varit fientligt inställda mot det judiska folket, ser vi det som vår moraliska skyldighet att som kristna i dag, stå med Israel, mot dem som är fientligt inställda mot den moderna judiska staten och folket. Det finns helt enkelt för många nationer och folk som behandlar Israel orättvist och till och med avskyr dess existens utan orsak. Så vi är fast beslutna att stå emot den ökande antisemitismen, mediernas anti-israeliska vinklingar, hoten om sanktioner och våld och rena mobbningen av Israel i internationella forum.

Vi står helt enkelt för en rättvis behandling av den judiska nationen och folket, i hopp om det kommer att skapa en spelplan på lika villkor, också för Israel. FN: s säkerhetsråds antagande av resolution 2334 i december 2016 är ett utmärkt exempel på de fördomsfulla besluten som rutinmässigt fattas mot Israel. Genom att förklara att hela Västbanken och östra Jerusalem är ”ockuperat palestinskt territorium”, körde det internationella samfundet över fyra tusen år av judisk anknytning till Israel.

Så när nu Israel diskuterar om man vill hävda sin historiska rätt till det antika Israel, är de kristna intresserade och vi har all rätt att vara det.

Israel är en demokratisk stat vars legitima historiska rätt och anspråk på det judiska hemlandet erkändes av det internationella samfundet för inte så länge sedan. Således är "annektering" egentligen inte det rätta ordet för vad Israel överväger, eftersom det vanligtvis står för att man tar någon annans egendom. Snarare skulle Israel helt enkelt hävda suveränitet över det land som den för närvarande besitter och som den redan har ett giltigt historiskt anspråk på. Ändå behandlar världen det som ett försök att stjäla någon annans land.

Det finns visserligen ett rivaliserande palestinskt krav på samma områden, men det har ett så sent urspung att det bleknar i jämförelse med den långvariga judiska kopplingen till Israel. Israel måste bestämma sig för om de ska kompromissa bort sina överlägsna landkrav för fredens skull. Som kristna respekterar vi israelisk demokrati och dess folks rätt att fatta detta beslut fritt från inblandning eller hot utifrån. Således kommer vi med stor empati och omsorg att titta på annekteringsdebatten och kommer att stå med Israel när det brottas med detta mycket komplicerade beslut.
 
För att bygga upp sitt rivaliserande nationalistiska krav på det historiska Israel har palestinierna funnit det nödvändigt att förneka all judisk anknytning till landet, och särskilt till Jerusalem. Genom att göra det har de påstått att vår Bibeln - både Gamla och Nya testamentet - är full av falskheter angående den forntida judiska närvaron i landet. Detta skulle innebära att kung David inte härskade över ett stort israelitiskt rike från sitt palats i Jerusalem, vilket det står om i den hebreiska Bibeln. Och att Jesus inte gick in och undervisade i rättegångssalarna i det andra templet, som alla evangelierna säger. Detta borde göra kristna uppmärksamma, och med rätta! Palestinierna har också rutinmässigt skadat och förstört viktiga bibliska platser, vilket utgör arkeologiska bevis för att det antika Israel en gång fanns i landet. Kristna står för sanningen och bevarandet av historien när vi deltar i debatten om de omtvistade territoriers öde.

Kristna tror att Gud ingick ett förbund med Abraham om att skulle få hela Israel som ett "evigt ägande" till sina ättlingar. Hur och när Gud slutligen uppfyller detta löfte är upp till honom. Men vi tror dock att när dagens judar återvänder till landet Israel, till Judéen och Samarien, är det en del av Guds förbundslöfte till det judiska folket. Vår Bibel säger också att Gud spred dem från landet, samtidigt som han lovade att han skulle återföra dem till Israels land en dag. Därför anser vi att det är en fråga om historisk rättvisa att judarna har återvänt till sitt hemland i modern tid. Och eftersom kristna också tjänar samma Gud som det judiska folket, stärks vår egen tro när vi ser honom vara trogen sina löften till Israel när det gäller landet.

Så för att svara på frågan, kristna har många skäl att bry sig om annekteringsdebatten och hur det judiska folket ska kunna upprätthålla en bestående anknytning till sitt bibliska hemland.
 
Av:  Yudit Setz 
7 Juli 2020
 
 
Efter att ha varit instängda i tio veckor p g a Corona-krisen kunde de boende på ICEJs hem för överlevande från Förintelsen (Home for Holocaust Survivors)
i Haifa äntligen lämna sina lägenheter och börja träffas igen i slutet av maj. Det första tillfället var för att fira Shavuot (pingsthelgen) i hemmet matsal.
Det var verkligen härligt att vara tillsammans igen! 

Rivka, en av våra kära överlevande, gick in i rummet med tårar i ögonen och sa: ”Det här är tårar av glädje! Jag är så glad att se att
vi alla har hälsan kvar.”

Det rådde feststämning. Alla kom i sina bästa kläder för att njuta av den traditionella judiska helgdagen tillsammans. Kockarna förberedde
en läcker måltid, som för kungligheter, och hela kvällen blev väldigt speciell. Men den största välsignelsen för alla var att äntligen att kunna se varandra
och prata med varandra. De hade verkligen saknat vänskapen och gemenskapen.

 
En annan, som också bor på Haifa-hemmet, Mania Herman, blev så rörd av att träffa alla igen att hon skrev en väldigt fin dikt:
 
Att mötas igen!
 
Äntligen möts Haifa-hemmets boende igen!
Efter att de blev inlåsta i sina hem på grund av det fruktansvärda Coronaviruset
Tacka Gud, att den "ovälkomna gästen" inte besökte oss
Med Guds hjälp gick det förbi oss

Så trevligt och trevligt det är att träffas i matsalen med vänner
Att tillsammans dela mat och ord
Vi hoppas att vi möter varandra också i framtiden då och då
Och vid andra evenemang och fester

Vi önskar alla hälsa, gott humör och nya perspektiv
Vi kommer att dela erfarenheter i en fantastisk atmosfär
Och välkomna gäster kommer att besöka oss igen med glädje
Vi önskar Shimon och (ICEJ) teamet som möte våra behov ett generöst hjärta,
god hälsa och ett villigt hjärta att tjäna, nu och i framtiden

Firar livet
Gester av kärlek och uppmärksamhet gör underverk för det mänskliga hjärtat. I samband med öppnandet av vårt nya aktivitetscenter
på Haifa Home organiserade ICEJ en födelsedagsfest för de boende, med ballonger, dekorationer, kakor och musik. Det var en speciell 
känsla att få överraska de boende med oväntad födelsedagsfest. Att ta sig tid att fira varje invånares liv ger sådan glädje och lycka in i deras liv!

När vi tog med Rita till aktivitetscentret för att "ta en kopp kaffe" upptäckte hon till hennes glädje en överraskningsfest för att fira hennes 86-årsdag.

"Du gjorde min dag. Jag känner mig så speciell, älskad och uppskattad denna speciella dag", sade hon.

Konst med färg
I konstrummet vi installerade på Haifa Home skapar några av våra boende konstverk. Vår konstterapeut, Claudia, en judisk invandrare från Colombia,
har själv en familjehistoria som är påverkad av Förintelsen. Så hon är till stor hjälp för de överlevande när de skapar sina egna mästerverk.

Bluma, som har nedsatt syn, hittar vi varje eftermiddag i konstrummet där hon arbetar med ett nytt konstprojekt. Nyligen gjorde hon ett litet fodral till
sina mediciner och en vas för de vackra tulpaner som hon fick i present från sina vänner.

Aliyah ... Bättre sent än aldrig
Under de senaste månaderna välkomnade vi två nya invånare till Haifa-hemmet. Meir kom till Israel från Rumänien för bara tre år sedan, medan Renate,
ursprungligen från Tyskland, kom till Israel för sju år sedan från USA, där hon bott i fem decennier.

Båda två står fortfarande inför utmaningen att anpassa sig till ett nytt land, en ny kultur och ett nytt språk vid en hög ålder. Det var väldigt modigt av
dem att göra Aliyah och vi är tacksamma för att dessa två, som nu kommer in i vår gemenskap.

Ny Conona våg
Tyvärr blev glädjen kortvarig. Vi blev nyligen återigen tvungna att stänga boendets matsal på grund av den andra vågen av Corona-infektioner som nu
inträffar i Israel.

Det är mycket svårt för dessa äldre att hantera den andra omgången av Corona-nedstängningar, inte bara av hälsoskäl utan till stor del på grund
av ensamheten de måste uthärda. Att behöva hålla sig isolerade i sina rum, detta är en skrämmande känsla för många överlevande av Förintelsen, eftersom
deras sinnen instinktivt återupplever de skrämmande minnen från krigsåren.

Därför ber vi er att be för alla invånare i vårt Haifa-hem för Holocaust-överlevande under denna svåra tid. Be också om styrka och visdom för våra
ICEJ-medarbetare här, när vi fortsätter att erbjuda bästa möjliga vård för varje invånare under denna mest ovanliga period i alla våra liv.

Och vänligen samarbeta med oss ​​genom att ge din mest generösa gåva idag för att ta hand om dessa Holocaust-överlevande som lever sina sista dagar här
i det judiska hemlandet!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den internationella Kristna Ambassaden är helt beroende av gåvor för att kunna utföra arbetet i Israel. Även vår avdelning här i Sverige behöver ekonomiskt stöd för att kunna arbeta med information och marknadsföring.  Bli partner för 250 kronor/år! 

Radera inte Israel ur Bibeln!

En ny bibelöversättning, som nyligen gavs ut av det Danska Bibelsällskapet, har tagit bort eller ersatt Israel från hundra olika textavsnitt i både Gamla och Nya Testamentet. Vi anser att det är oacceptabelt, både mot Israel och mot Guds ord. 

Var med oss! Skriv på protesten till Danska Bibelsällskapet genom att använda länken nedan! 

https://go.pardot.com/l/763263/2020-05-15/6bpvq7

 

 

 

 

ICEJ kunde i början av maj leverera två nya skyddsrum till skolbarnen i Kfar Silver nära Gaza. Klicka på videon och se när skyddsrummen kommer fram till Kfar Silver! 

Årskonferensen som var planlagd till den 18 april, är flyttad till den 13 juni på grund av förhållningsregler från Folkhälsomyndigheten.

Vi kommer att hålla årsmötesförhandlingarna digitalt i år kl. 10.00 

Önskar du att deltaga så vänligen ta kontakt och sänd oss din mailadress för att få tillgång till länk. Maila till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.