SV EXTRA INSATS TILL HAIFA HEMMET UNDER CORONA-KRISEN!

ICEJ är en av de få organisationerna i Israel som har tillståndet att dela ut mat och nödhjälp till behövande då det råder stränga restriktioner i landet. Din hjälp behövs ännu mer just nu! 

Ett av de projekt som vi från den svenska avdelningen ger direktstöd till är Förintelsens överlevare som bor på Haifahemmet. Var med och ge dessa människor en gud omsorg de sista åren av sina liv! Den Kristna Ambassaden är på platsen dagligen och arbetar tillsammans med Shimon som startade hemmet 2009. Jag bor där över 80 personer i dessa lägenheter. 
Ge din gåva märkt Haifahemmet till Plusgiro 72 02 76-5