Bli en gåvogivare!

Den internationella Kristna Ambassaden är helt beroende av gåvor för att kunna utföra arbetare i Israel. På vår hemsida kan du se flera av de behov som finns och kanske upplever att det är till ett speciellt projekt du vill stödja. Märk då din gåva med namnet på det arbetet. 

Alla i den svenska avdelningen jobbar ideellt, men vi behöver ekonomiskt stöd för att kunna arbeta med information och marknadsföring utöver det som går direkt till att möta behov i Israel. 

Ge din gåva till  Plusgiro 72 02 76-5 eller Swish 123-032 59 10. Skanna bilden nedan i din Swish-app. I mobiltelefonen kan du klicka på bilden och godkänna öppning av appen, fyll sedan bara i summan i din app.

Hur skickar jag en gåva via QR-koder?

  1. Öppna Swish-appen i din mobil.
  2. Tryck på knappen ”Skanna” från hemskärmen.
  3. Skanna QR-koden ovan för att initiera betalningen.
  4. Tryck på knappen ”Swisha” och godkänn genom att signera med Mobilt BankID.
  5. Swishat och klart!

Social hjälp

Dagens alltmer växande sociala behov ger oss som kristna chansen att välsigna Israel. Genom att stödja Israel visar vi landet och dess befolkning både kärlek och försoning. Genom vår erfarenhet och vida nätverk av förbindelser kan vi garantera dig att din gåva kommer att användas så effektivt som möjligt.

Israel i kris

De som har påverkats av krig och terror blir ofta offer för fysiska och mentala men. Hjälp oss att ta vara på de drabbade.

Stöd en av Israels överlevare

Flera av dessa underbara människor lever utan anhöriga och saknar därför nödvändiga förnödenheter. Genom att varje månad skicka en gåva bidrar du till att ge dessa människor en bättre vardag.

Stöd till nya immigranter

Gud lovade att återföra det Judiska folket till Israel från jordens alla hörn. Nu har du chansen att hjälpa dessa immigranter i samband med deras ankomst till Israel genom att ge ett bidrag till vårt arbete inriktat mot att se till deras mest akuta behov.

Mat till behövande familjer

Det finns ett ökande behov att förse fattiga familjer som lever under fattigdomsgränsen med nödvändiga matartiklar. $100 räcker för att förse en familj med de grundläggande produkter de behöver för att bli mätta.

Minoriteter i Israel

20% av vår budget är öronmärkta för att ge Araber, Druser och Beduiner den hjälp de behöver och är inriktade till att förbättra deras sociala behov.

Haifa Home - Äldreboende för överlevande från förintelsen

Hjälp oss att finansiera nödvändig utrustning för att förenkla vardagen för över 70 överlevare bosatta i vårt äldre boende i Haifa. Med över 1800 överlevare på väntelistan är det nödvändigt att expandera vår anläggning och skapa nya ytor för ytterligare 50 personer.

Aliyah

Under de senaste 120 åren har över 2.5 miljoner Judar återvänt till Israel från norr, söder, öst och väst i enlighet med Guds trofasthet till sitt ord i Jer 16:14-15. Bli en del av Guds plan. Stöd vårt Aliyah projekt!

Orphans, Children & Youth-At-Risk

Föräldralösa, barn och ungdomar i farozonen. Vi hjälper även Israels minsta. Hjälp oss genom att förse Guds minsta med att ge dem grundläggande behov såsom kärlek, utbildning och tandvård.

Hjälp Sderot

Genom att stödja vårt projekt i Sderot har du möjligheten att hjälpa ungdomar med bakgrund i sköra familjer. Ditt bidrag vill gå till Sderot’s Keren Orr Youth center, ett center utrustat med ett bombskydd mot de många raketer som under de senaste åren drabbat Sderot.

Jesaja 62 Böneinitiativ

Men allt eftersom världen rör sig mot allt svårare tider är det skönt att veta att vi är ett folk med både tro och hopp, vilket motiverar våra böner. Genom profeten Daniel har Gud lovat oss att ”... de av folket, som känna sin Gud, skola stå fasta och hålla ut.”