Bli gärna en av våra Ambassadörer

 
ICEJ behöver fler Ambassadörer

  • som älskar Israel
  • som tror på Guds löften till sitt folk
  • som “förstår” att vi, kyrkan, är inympade i det ädla olivträdet och inte ersättare....


Vi söker både församlingar och enskilda personer
som kan identifie
ra sig med ambassadens uttalade mål om att vara en tröst för Guds folk, Jesaja 40:1 

Ambassadörens uppgift är att sprida kunskap omkring ICEJ´s verksamhet och mål, samt att verka för ökad förståelse för Israel utifrån ett sunt bibliskt perspektiv. 

Vår kallelse är att uppmuntra och vara ett komplement till all den positiva aktivitet omkring Israel som försiggår i olika församlingar över hela Sverige.

Den Kristna Ambassaden i Jerusalem är etablerad sedan 1980 och har under åratal byggt upp ett gediget nätverk som vi idag är stolta och tacksamma för. 

Alla ambassadens projekt är etablerade och stabila, väl genomlysta och trygga att engagera sig i. Detta ger en gedigen och god plattform för den församling eller privatperson som vill stödja och välsigna Israel tillsammans med ICEJ.
Ambassaden har under många år skapat god kontakt med politiker och myndigheter i det offentliga Israel och har uppnått en unik status som en kristen institution i den judiska staten.  
Även kontakten med kristna kyrkor och  församlingar bland både judar och araber är självklar och god.

Vårt hopp är naturligtvis att allt fler församlingar använder ICEJ´s olika aktiviteter för att etablera eller utöka sin aktivitet gentemot Israel.

Ambassaden erbjuder personliga medlemskap som ett sätt för den enskilde kristne att "anknyta" sig till Israel och det judiska folket och på detta sätt visa solidaritet och kärlek till Guds egendomsfolk. 

 

Kontakta oss gärna.