Vill du bli en av våra Ambassadörer

 
ICEJ behöver - Ambassadörer

  • som älskar Israel
  • som tror på Guds löften till sitt folk
  • som “förstår” att vi, kyrkan, är inympade i det ädla olivträdet och inte ersättare....
  • som gärna predikar och utbildar i ämnet


Vi söker församlingar och enskilda personer
som kan identifie
ra sig med ambassadens uttalade mål om att vara en tröst för Guds folk, Jesaja 40:1 

Ambassadörens uppgift är att sprida kunskap omkring ICEJ´s verksamhet och mål, samt att verka för ökad förståelse för Israel utifrån ett sunt bibliskt perspektiv. 

Vår kallelse är att uppmuntra och vara ett komplement till all den positiva aktivitet omkring Israel som försiggår i olika församlingar över hela Sverige.

Kontakta oss gärna.