Flytta Sveriges ambassad till Jerusalem för fredens skull!

1980 togs det ett beslut i Knesset att namnet på landets huvudstad skulle skrivas in i landets egen grundlag.  Detta visade sig vara så provocerande för andra länder som påstod att detta också skulle provocera araber till ytterligare våldshandlingar. Alla ambassader flyttades därmed bort från Jerusalem till Tel Aviv för ”fredens skull”.

I dag, snart 40 år efter, visar dock resultatet inte på ett upphörande av våldshandlingar och är därför inte längre en legitim förklaring! Land efter land är nu i processen att flytta tillbaka sina ambassader till Jerusalem. Det är hög tid att Sverige flytta tillbaka sin ambassad för att stödja den enda demokratiska staten i mellanöstern! Jerusalem har aldrig varit någon annan nations huvudstad än Israels, vilket det blev redan för 3000 år sedan under kung Davids tid.

Rom tillintetgjorde Jerusalem och landet Israel år 70. Israels folk skingrades då till andra länder. Ett litet antal judar har ändå bott på sitt historiska hemlands område genom alla tider. Romarna gav landet namnet Palestina Prima år 135 efter Israels ärkefiender filistéerna och Jerusalem kallade de Aelia Capitolina. Det fanns även ett Palestina Secunda (dagens Jordanien och en del av Golan) och ett Palestina Syria (ca dagens Syrien).

Under Israels folks förskingring har landet lytt under erövrare med olika namn. Det styrdes i tur och ordning av romarna, bysantinerna, araberna, korsfararna, mameluckerna och de turkiska ottomanerna (i 400 år, 1516-1917), samt efter första världskriget av en brittisk mandatadministration tills den israelska staten återupprättades 1948.

Det har aldrig existerat någon självständig palestinsk arabstat på Israels landområde. Jerusalem är inte nämnt med ett enda ord i Koranen. Det är Mecka i Saudiarabien som är muslimernas centrum. Jerusalem tillhör judarna sedan 3000 år. Islams historia i Jerusalem är från 700-talet i vår tideräkning.  Ändå bejakar och försvara Israel att Jerusalem är en helig stad för både kristna och muslimer.

I samband med det första världskriget förlorade det ottomanska riket sitt herravälde. England och Frankrike befriade den arabiska halvön från turkarnas ockupation och förtryck. En enig världsopinion beslutade inom Nationernas Förbund att judarna skulle få tillbaka det land som de hade fråntagits. Den 24 juli 1922 undertecknades en överenskommelse inom Nationernas Förbund som garanterade det judiska folket sin besittningsrätt i det land som varit en erkänd statsbildning av betydelse under många århundraden, med sin glansperiod under kung Davids tid och kung Salomos regeringsperiod. Efter andra världskriget samlades världens ledare på nytt för att ta ansvar för fred mellan nationerna. År 1945 bildades därför Förenta Nationerna. Men det dröjde ändå till år 1948 som staten Israel bildades.

Det historiska perspektivet innebär att det inte är möjligt att stödja något annat än att Israels försvaras och bejakas som suverän stat med Jerusalem som huvudstad!

Låt oss stå tillsammans och uppmana vår regering att flytta tillbaka den svenska ambassaden till Jerusalem!

Initiativtagare

Internationella Kristna Ambassaden Jerusalem svenska avdelningen
Israelsvänner
Shalom över Israel

Tar ställning för Israel runt om i världen

Genom ICEJs grundande 1980 kunde vi visa världen att det finns kristna som stöder det judiska folkets rättigheter att leva ett fridfullt liv i sitt bibliska hemland, samt att de har alla rättigheter att försvara sin över 3000 år gamla vädjan om Jerusalem som sin huvudstad.

Sedan vår ”Mordecai Outcry” kampanj för ryska judar 1981, till vår nuvarande ”Jerusalem United” kampanj, har ICEJ fortsatt att försvara Israel och det judiska folket runtom i världen. Bli en del av vårt arbete när vi tillsammans med Herren uppfyller hans syften för sitt folk.

Undervisar sanning och firar Guds trofasthet

ICEJ är troligen mest känt för att ligga bakom organiseringen av det årliga kristna firandet av Lövhyddofesten – ett årligt multikulturell evenemang som varje år besöks av tusentals pilgrimer från alla världsdelar.

ICEJ skickar även ut talare för undervisning, seminarier och konferenser runtom i världen.

ICEJ är fast beslutna att informera om situationen i Israel, samt att hjälpa kyrkan att förstå och inse Guds underbara trofasthet, genom fullbordandet av Hans löften till det judiska folket.