Kallade att be för Israel

Bönebrev för Februari 2021

 

“… De ropade till Gud under striden och han bönhörde dem, därför att de förtröstade på honom.” (1 Krön. 5:20b, SFB)

 

Nästa dag med bön och fasta i vår globala bönekampanj Jesaja 62 äger rum

Onsdag 3 februari 2021

Stå med oss!

 

BÖNEÄMNEN

 

1. Bön för Israel

För Israels nya val

Israel är nu på väg mot sitt fjärde val på två år och igen kommer detta val att fokusera på om landet ska fortsätta med den säkerhet och stabilitet som varit under lång tid med premiärminister Benjamin Netanyahu eller om det slutligen är dags för en ny nationell ledare. Valkampanjen är fortfarande i sin inledning och det finns flera faktorer längs vägen som kan tippa över åt ena eller andra hållet – inklusive Israels ansträngningar med coronavaccinationen, Netanyahus väntan på rättegång, hotet från Iran och närmandet till den nya Biden-administrationen, till uppgörelsen mellan Israel och Palestina och i synnerhet tvisten med Teheran. Valet är utlyst till den 23 mars. Netanyahu kan peka på diplomatiska genombrott den sista tiden med avtalen inom Abraham Accords, likaså hans ambitiösa plan för massvaccinering av Israels invånare. Men han står också inför rättegång och är för första gången allvarligt utmanad av flera rivaler på hans egna traditionellt nationalistiska planhalva – det betyder att han har en stenig väg framför sig för att kunna bli återvald. Be för Israels befolkning när de går igenom den här valperioden, att de ska fatta kloka beslut när de väljer sin nationella ledare. Be att varje parti och kandidat för de högre posterna ska vara klara och tydliga och transparenta med sin syn på politiken, samt att de rätta ledarna når en gemensam väg framåt för landets bästa. Be för fortsatt framgång för avtalen inom Abraham Accords så att fler sunniarabiska ledare och länder kommer med i avtalet och skapar fred med Israel. Be också att Israels massvaccinationskampanj når sitt mål att skydda befolkningen från coronavirus och gör att landet äntligen kan öppnas upp igen.

Människofruktan för med sig en snara, men den som förtröstar på (sätter sitt hopp till) Herren (Jahve) blir beskyddad (lyft).” (Ords. 29:25, SKB)

Detta är den visshet (frimodighet, frihet på grund av absolut tillit) som vi har i honom (i hans närhet, inför hans ansikte):

Om vi ber (upprepade gånger frågar) om något efter hans vilja (i enlighet med hans plan)
    så hör han oss.
” (1 Joh. 5:14, SKB)

 

För Israels relationer med USA

Israeliska ledare måste nu omkalibrera relationerna med USA i förhållande till den nya Bidenadministrationen i Washington, vilken förväntas ha ett väsentligt annorlunda förhållningssätt till Mellanöstern. Många är bekymrade för att den mycket vänskapliga politiken och besluten av president Trump ska överges och att Washington nu ska återgå till mycket av den besvärliga politiken från Obamas år. Denna oro kommer i stor utsträckning från det faktum att Joe Biden har valt många personer från Obamas era till politiska nyckelpositioner utrikespolitiskt – sådana som John Kerry, Samantha Power och Wendy Sherman. Därför kan vi förvänta oss förnyad press från USA på Israel att begränsa byggandet av bosättningar och att återvända till samtalen med palestinierna om en tvåstatslösning. I tillägg tror många att Bidens team kommer att återgå till avtalet med Iran, särskilt genom att förnya det internationella atomavtalet med Teheran, liksom att kyla ner relationerna med Amerikas traditionella sunniarabiska allierade i regionen. Be att Israels ledare ska ha vishet och framgång i att förklara och försvara Israels intressen och positioner för Bidenadministrationen angående fred med palestinierna, bosättningsfrågorna och det iranska hotet. Be att Jerusalem ska få ha många starka, vältaliga och effektiva vänner i Washington som står på deras sida. Be att Israels ledare ska fortsätta att finna gemensamma förhållningssätt med deras sunniarabiska grannar angående hotet från Iran och andra ömsesidiga intressen i regionen.

Ni som fruktar (vördar) Herren (Jahve),
    lita på Herren (Jahve)!
    Han är din hjälp och din sköld!” (Ps. 115:11, SKB)

Han sade:, ‘Jag ska rikligt välsigna dig,
    och rikligt föröka dig.
” (Hebr. 6:14, SKB)

 

2. Bön för regionen och nationerna

För väckelse i USA och hela världen

USA har just gått igenom en mycket svår tid efter de omdiskuterade presidentvalen i november. Trots att Joe Biden har blivit installerad som president har en avsevärd del av befolkningen i landet (35 till 45%, enligt en undersökning) fortfarande övertygelsen att resultatet i presidentvalet saknar trovärdighet. Ansträngningarna från stora media, ”big tech” och en del officiella personer från regeringen att försöka avslöja, begrava och även kriminalisera kraven på valfusk är också mycket oroande. Många kristna som stöttade den tidigare presidenten Donald Trump har nu blivit censurerade och hotas för sina åsikter om sådana rättfärdiga åsikter som att stödja rätten till liv, traditionella familjevärderingar och Israel. I tillägg finns det mycket förvirring och besvikelse inom den amerikanska kristenheten efter att många profetröster har förutsagt att Trump skulle segra. Be för USA och särskilt för församlingen i Amerika. Be att Herren ska beskydda de kristna i Amerika från varje bakslag och hämndattack som beror på deras rättfärdiga ställningstagande angående aborter, familjevärderingar, Israel och andra frågor. Be att Herren ger klarhet, nåd och sanning angående profetorden och visionerna om valresultatet. Be att sanningen blir helt uppenbarad angående eventuellt valfusk. Mest av allt, be om att väckelse ska svepa över Amerika och även över världen. Be att den sanna församlingen ska kunna enas och påverka nationerna för Guds rike. I enlighet med 1 Tim. 2:1-4, be för USA:s president Joe Biden, om Guds vishet och vägledning under hans tid i ämbetet, och särskilt att han ska stå i vänskap och solidaritet med folket och landet Israel, samt att han ska fortsätta att stärka det momentum för fred i Mellanöstern som byggdes upp av president Trump.

Jag sökte tålmodigt (väntande, väntade jag ivrigt på) Herren (Jahve),
    och han böjde sig till mig,
    och hörde mitt rop på hjälp (under djup vånda).

Han drog mig upp ur fördärvets (tumultets) grop (grav, cistern, brunn),
    ur den leriga djupa dyn.
Han ställde mina fötter på en klippa (en hög och ointaglig bergskam, bergsklyfta, skreva), han gjorde mina steg fasta.

Han lade i min mun en ny sång,
    en lovsång till vår Gud (Elohim).
Många ska se och frukta (vörda, ära),
    och förtrösta (lita) på Herren (Jahve).
Rikt välsignad (salig, mycket lycklig) är den stridsman (en man i sin bästa ålder)
    som valt att göra Herren (Jahve) till sin trygghet,
    som inte vänder sig till de stolta och de som viker av till lögn [avgudar].” (Psalm 40:2-5, SKB)

När vi nu får ett rike som inte kan skakas, låt oss ha nåd (Guds favör, kraft, tacksamhet). På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan, för "vår Gud är en förtärande eld.” (Hebr. 12:28 – 29, SKB)

 

3. Bön för ICEJ

För ICEJ:s globala arbete

ICEJ har nu etablerat avdelningar och har representanter i över 90 länder och når in i mer än 170 nationer i hela världen. Tack vare ny teknik som Zoom, har vi möjlighet att ha en bra kommunikation med våra internationella ledare trots den pågående pandemin. Faktum är att vår “globala familj” samtalar, planerar och ber tillsammans som aldrig tidigare. I tillägg drog både Lövhyddofesten 2020 och nu Envision-konferensen 2021 fler deltagare än någon tidigare Lövhyddofest eller Envisionsamling. Men vi skulle verkligen uppskatta dina böner om att vi ska kunna använda dessa digitala verktyg och nya sätt att kommunicera när vi går vidare, så att vi kan nå ut till så många människor som möjligt. Be för ledarskapet, medarbetarna och ICEJ:s lokala kontor i hela världen, att Herren ska leda oss i hur vi på bästa sätt använder våra nuvarande och framtida onlineplattformar för att nå ut till största möjliga publik. Be att vi får rätt personal med den rätta tekniska kompetensen som behövs för att nå dessa mål.

Men glädja sig må alla de som tar skydd (sätter sitt hopp och förtröstan) till dig;
    låt dem jubla (ropa i triumferande glädje) för evigt!
   Beskydda (täcka, överskugga, försvara) dem,
    så att de som älskar ditt namn kan fröjda sig!” (Ps. 5:12, SKB)

Vi är Guds medarbetare, och ni är Guds åker, Guds byggnad.” (1 Kor. 3:9, SKB)

 

För ICEJ:s arbete med alija

ICEJ fortsätter att vara djupt involverad i det profetiska återvändandet av det judiska folket till deras gamla hemland som Gud lovat dem. Trots coronapandemin, och kanske även på grund av den, förväntar sig Israel en signifikant ökning av alija under kommande år. Förra året bidrog vi till att mer än 3,100 judar kom hem till Israel, och vi är redan på god väg 2021. En stor del av vårt engagemang gäller den etiopiska alijan, som har blivit akut till följd av flera kriser som överlappar varandra i Östafrika – såsom långvarig torka, gräshoppsplågor, stamkonflikter och coronahotet. Vi hoppas kunna fortsätta vara en del av att föra hem judarna från Ryssland och norr, Bnei Menashe från Indien, och från andra delar av världen. Be att dörrarna till alija öppnas ännu mer än någonsin och att judarnas återvändande till Israel ska öka ytterligare trots de rådande reserestriktionerna på grund av corona. Be att ICEJ ska fortsätta att få spela en central roll i denna miraklernas tid för alija. Be att de ekonomiska resurserna ska finnas på plats för ICEJ så att vi kan ta hem åtminstone 3000 judar till Israel detta år.

Han ska höja ett banér (en signalflagga, ge ett tydligt tecken) för hednafolken
    och samla Israels fördrivna;
han ska samla Judas kringspridda,
    från jordens alla hörn. ” (Jes. 11:12, SKB)

För vi är hans [Guds] hantverk (grekiska "poiema", Guds poem, ett vackert skapelseverk), som skapats (formats, omdanats) i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus till [att vi ska kunna utföra] goda gärningar (arbete), som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem [leva i det som Gud planerat].” (Ef. 2:10, SKB)

 

Förvissa dig om att du kan vara med oss varje onsdag klockan 4:00 PM (Israelisk tid, 15:00 svensk tid) på vår återkommande globala bönesamling varje vecka. Logga in på on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

 

Tack för att du står med oss i bön denna månad! 

Jakten på en Gudomlig lösning för Israel och Mellanöstern

ICEJ eftersträvar fred samt proaktiva lösningar för Israel och dess grannar, men samtidigt kan vi inte stå passiva och ignorera de orättvisor vi ser till vilket pris som helst. Vi är övertygade om att Israel och dess befolkning har rätt att leva i säkerhet i det land Gud har lovat dem. Vidare utgår vi från att Jerusalem förblir Israels odelbara huvudstad under judisk suveränitet.

Vi anser att det största hindret för en fredlig lösning ligger i att Israels förhandlingspartners vägrar att erkänna Israels rätt till att existera. I många fall stödjer de till och med en total utplåning av Israel. De existentiella hot som möter Israel, bestående av Hamas och Hezbollah samt stater som Iran, kan på inga sätt undervärderas eller ignoreras. Vi kan inte heller stå tysta inför kampanjer som försöker förgöra Israel genom att måla upp landet som en apartheidstat.

ICEJ:s position i dessa frågor är bäst definierad i följande artikel: “How Christians can stand with Israel”, by ICEJ Executive Director, Rev. Malcolm Hedding.

Var med och stöd oss i kampen för rättvisa.