På fredag mellan kl. 06.00 och 18.00 (israelisk tid, mellan 07.00-19.00 svensk tid) kan du vara med i Internationella Kristna Ambassadens bönekedja. Människor ifrån hela världen kommer att ansluta och be om Helig Ande över pingsten!

Under Corona-krisen har Gud uppmanat oss på Internationella kristna ambassaden att be för vårt arbete. Liksom andra globala kristna ledare upplever vi att denna tid är en unik möjlighet för människor att återigen söka Gud och möta Honom. 

Vi inbjuder dig därför att vara med oss i en 12 timmar lång bönekedja som rör sig runt hela jorden. Hitta ditt land eller din tidzon på schemat här nedan och be en ärlig bön till Gud om en ny andlig vind över jorden, över Israel, över ditt eget land och över Internationella Kristna Ambassadens arbete. 

Anslut via följande länk den 29 maj för att vara med: 

https://on.icej.org/ICEJPentecostPrayer 

Bjud in pastorer och böneledare att vara med oss! Låt oss söka Herren som en enda röst fyllda av tro denna Pingst! 

     Hjälp med immigration (aliya) och intergration:

 • 759 nya invandrare har kommit till Israel sedan början av året. (Majoriteten kom de senaste månaderna.)
 • 117 invandrarfamiljer har fått matkuponger och/eller hjälp med grundläggande behov medan de suttit i karantän under Corona-krisen.
 • 151 gåvor har delats ut till invandrare, barn i fattiga familjer och studenter (lärandepaket, datorer) 
 • 2 etiopiska omvårdnadsstudenter har fått datorer för onlinestudier.

     Hjälp med mat:

 • 25 familjer med ensamstående föräldrar har fått matkorgar och matkuponger.
 • 1096 matpaket har delats ut till äldre/överlevare från Förintelsen
 • Personal från ICEj har hjälpt till att packa 4 100 varma måltider - plus 380 påskpaket.
 • 20 av våra medarbetare har frivilligt arbetat på olika sätt för att hjälpa äldre /överlevare från Förintelsen under Corona-krisen. 
 • 12 äldre som har hemtjänst fick mat, vård och inköp av livsmedel.

      Hjälp med medicinsk utrustning till akuta grupper:

 • 250 lådor med hygienprodukter (3200 masker, 1 733 N95 masker, 13 300 handskar)
 • 526 anti-bakteriella gelflaskor
 • 416 skyddsglasögon / ansiktsskydd 266 medicinska hattar / huvudskydd
 • 478 skyddsoveraller.
 • 100 stora hinkar med desinfektionsservetter

       Hjälp till minoriteter i Israel:

 • 36 arabisk-israeliska familjer har fått datorer / leksaker för barn.
 • 100 hygien-paket har givits till arabisk-israeliska familjer.

       Hjälp med stöd: 

 • Genom en hotline på hebreiska / arabiska kunde vi hjälpa familjer att med sociala, emotionella, psykologiska, pedagogiska behov under Corona-krisen.