ICEJ har hjälpt kristna i Mellanöstern, vilka utsätts för förföljelse, konflikter och andra katastrofer, i fyrtio år. Nu vill vi hjälp våra kristna systrar och bröder att klara av katastrofen som inträffat i samband med den fruktansvärda explosionen i hamnen i Beirut den 4 augusti 2020. Vi arbetar med att hjälpa lokala libanesiska kyrkor och församlingar för att de ska kunna vara ett stöd i Libanon, ett land som förutom explosionen i Beirut, redan är påverkad av en nationell ekonomisk kris liksom av Corona-krisen.  

 Tack för att du hjälper oss att hjälpa kyrkorna i Libanon! 

 Ge din gåva till Plusgiro 72 02 76-5 eller Swish 123 032 59 10, märk din gåva med "Libanon". 

Varje år arrangerar den Internationella Kristna Ambassaden Jerusalem Lövhyddofesten i Jerusalem. I år kommer firandet att ske online p g a Corona-krisen. Vi återkommer här med mer information! Vad med oss och fira Lövhyddohögtiden online 2-8 oktober 2020!  

 Lövhyddofesten i Bibeln

“Alla nationer skola år efter år dra dit upp, för att tillbedja konungen”

"Och det ska ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jeruslaem skall dra dit upp, år efter år, för att tillbe konungen, HERREN Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden." Sakarja 14:16

Enligt Bibeln är lövhyddofesten den sista av de tre årliga fester som det judiska folket är uppmanade att fira. Festen är till för att påminna varandra om de 40 år Israelerna tillbringade i vildmarken, men är även en fest för firandet av att årets skörd avslutats. Traditionellt sett är lövhyddofesten en fest relaterad till Messias tillkommelse där folk från alla nationer ska dra upp till Jerusalem för att fira denna fest.

I Johannes evangeliets sjunde kapitel kan vi läsa om hur Jesus på lövhyddofestens sista dag förklarade att källor av levande vatten skulle flyta från dem som trodde på honom. För oss som kristna är lövhyddofesten och tid för glädje, men också en tid där vi kan fördjupa våra relationer och vår vandring med Gud.

Sedan den Kristna Ambassaden 1980 först började fira lövhyddofesten har den blivit en viktig och central del av vårt arbete med trösta Israel (Sak 14:16)         

Festen besöks varje år av pilgrimer från ett flertal nationer som kommer till Israel för att lovprisa Herren samt be om fred över Jerusalem. Vi tror att firandet av denna fest ärar Gud i väntan på att Sakarjas ord en dag ska infrias. Under den sju dagar långa festen brukar vi ett fullspäckat program med undervisning och seminarier relaterat till Israel. En internationell kör  med en enastående orkester leder oss i lovsång. Det finns även möjligheter att praktiskt demonstrera kärleken till Israel samt önska Jerusalems fred då vi deltager i Jerusalemmarschen.

Varje år har över 5000 kristna från över 90 nationer kommit till Jerusalem för att stå vid Israels sida, oberoende av det rådande politiska läget. Festen har under åren utvecklats till att bli den största och mest populära årliga turisthändelsen i Israel och äger rum i Jerusalem.

Hur brukar vi fira lövhyddofesten?

Under de senaste åren har vi öppnat festen ute under öppen himmel i Ein Gedi med att lovprisa Herren. Under resten av veckan pågår och rad olika seminarier från väl utvalda talare och offentliga personer från olika länder. Seminarierna har flera olika ämnen men fokus ligger på det profetiska, Israel, kyrkan och den yttersta tiden.

Lovsång från vår internationella kör och orkester, samt musik från Israeliska artister finns på menyn. Musiken samt lovsången och dans från festen i Jerusalem har även på verkat den kristna världen på det sättet man ser på vad som kommit till kallas "Davidic Worship".

Guds ord predikas varje kväll och är centralt under våra kvällsmöten

Under festveckan brukar också möjligheter ges till förbön för Israel. Och det har blivit lite av en tradition för pilgrimerna att besöka strategiska platser i Jerusalem för att bedja för staden och landet. Möjligheterna att vara i Jerusalem under denna tiden är ett privilegium många av de besökande pilgrimerna tar på största allvar.

Jerusalem-marschen

En mycket populär händelse är den årliga Jerusalem-marschen, tillsammans med israeler från olika organisationer marscherar vi genom Jerusalem. Många av pilgrimerna är ofta klädda i sina nationella dräkter samtidigt som många visar sin kärlek till Israel genom banderoller och flaggor.

Nattvarden

En av festens stora höjdpunkter är nattvarden. Den här förmiddagen når festen ofta nya höjder då pilgrimer från olika länder delar nattvarden och tillsammans till Herren.