En frimodig generation

Motivation

“Provinshövdingarnas unga officerare drog ut först” 1 Kung. 20:17

ARISE mål är att mobilisera en armé av unga kristna som är kompromisslöst överlåtna till att följa Guds plan i sina liv.

Genom en interaktiv webbsida, nyhetsbrev varannan månad och varierande resor och program informerar ARISE unga vuxna om Israel och erbjuder dem möjligheter att ta aktiv del i att välsigna det judiska folket. 

Arise webbsida

Facebook